Connect with us

ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ไม่ว่าประกันรถยนต์ชั้นไหน อุ่นใจ คุ้มครองอุบัติเหตุคนขับและผู้โดยสารคันเอาประกันภัย

เช็คเบี้ยประกัน

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล คืออะไร?

ใครที่ทำประกันรถยนต์ไม่ว่าชั้น 1 ชั้น 2 หรือชั้น 3 สิ่งที่ข้ามไม่ได้คือการอ่านรายละเอียดความคุ้มครองของกรมธรรม์ เบี้ยประกันที่เราจ่ายไป คุ้มครองเราและรถในด้านใดบ้างยามเกิดความเสียหาย ข้อหลักที่พิจารณาคือ ประกันคุ้มครองเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวเราอย่างไร

หากผู้ซื้อกรมธรรม์อ่านรายละเอียดด้านท้ายของเอกสาร จะพบความคุ้มครองส่วน “ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล” หรือ ร.ย.01 ซึ่งระบุว่า บริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้คนขับขี่และผู้โดยสารคันเกิดอุบัติเหตุ ขณะนั่งในรถ กำลังขับขี่ หรือกำลังขึ้นลงจากรถระหว่างเกิดอุบัติเหตุ

คุ้มครองอุบัติเหตุ กรณีไหนบ้าง?

1. เสียชีวิต ถ้าอุบัติเหตุนั้นทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารเสียชีวิตภายใน 180 วัน หรือส่งผลให้นอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแล้วเสียชีวิตลง ค่าสินไหมทดแทนจ่ายให้ตามที่ระบุไว้ในประกัน

2. สูญเสียอวัยวะ ได้แก่ มือ เท้า ตา แบบถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน หรือรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแล้วเสียอวัยวะไปถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุนั้น บริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามอัตราส่วนดังนี้

ผู้เอาประกันสามารถเคลมเงินเต็มจำนวนของเงินเอาประกัน ด้วยเงื่อนไขว่า
1. สูญเสียมือ 2 ข้าง เท้า 2 ข้าง
2. สูญเสียมือ 1 ข้าง เท้า 1 ข้าง
3. สูญเสียมือ 1 ข้าง ตา 1 ข้าง
4. สูญเสียเท้า 1 ข้าง ตา 1 ข้าง

บริษัทประกันจ่าย 60% ของเงินเอาประกัน กรณีสูญเสียมือ 1 ข้าง หรือ เท้า 1 ข้าง หรือ ตา 1 ข้าง

3. ทุพพลภาพ ถ้าผู้เอาประกันทุพพลภาพตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันกำหนดตามด้านล่างนี้ สามารถเคลมประกันได้

-ภายใน 12 เดือนของการบาดเจ็บ กลายเป็นผู้ทุพพลภาพถาวรซึ่งไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และความทุพพลภาพถาวรนั้นต้องเป็นติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 1 ปี

-บาดเจ็บจนทำให้ทุพพลภาพชั่วคราวภายใน 180 ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุ หรือรักษาต่อเนื่องเป็นผู้ป่วยนั้น แล้วเป็นเหตุให้พิการชั่วคราวในเวลาต่อมา (จ่ายนับแต่ทุพพลภาพชั่วคราว ระยะเวลาสูงสุด 52 สัปดาห์)

*ข้อควรระวัง ถ้าผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตระหว่างกระทำอาชญากรรมสถานหนัก เคลมประกันไม่ได้ ไม่คุ้มครอง!

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

ในเอกสารแนบท้าย นอกจากจ่ายชดเชยกรณีเสียชีวิต เสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรแล้ว ประกันรถยนต์ยังคุ้มครองส่วนที่สำคัญอีก ได้แก่

ประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (Medical Expense)

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเกิดอุบัติเหตุ ขณะอยู่ในรถ, กำลังขึ้น หรือลงจากรถ

เพิ่มเติม

ประกันตัวผู้ขับขี่ (Bail Bond)

มีทุนประกันใช้สำหรับประกันตัวผู้เอาประกันหรือคนขับที่ผู้เอาประกันยินยอม กรณีถูกคุมขังจากคดีอาญาอันเกิดจากอุบัติเหตุ

เพิ่มเติม

ประกันภัยรถยนต์ อุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองคนขับ ผู้โดยสาร

สมัยนี้เงินทองหายาก การวางแผนใช้จ่ายไม่ให้การเงินสะดุดเป็นเรื่องสำคัญ แต่อุบัติเหตุไม่อาจคาดเดา ทำให้เราต้องเสียเงินไปอย่างไม่คาดฝัน รถชน หนึ่งในสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดความสูญเสียของคนไทย รถเสียหาย ร่างกายสูญเสียอวัยวะ ย่อมส่งผลต่อเงินค่ารักษา การหาเลี้ยงชีพ ดีกว่าไหมถ้าทำประกันรถยนต์ เมื่อเกิดภัยจากอุบัติเหตุให้ประกันคุ้มครองชีวิตเราและผู้โดยสาร

*จำนวนผู้โดยสารที่คุ้มครองระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อ

เช็คเบี้ยประกัน

ความคุ้มครองส่วนบุคคลเพิ่มเติมที่สามารถเคลมประกันได้

นอกจากความคุ้มครองความเสียหายทางชีวิตของผู้ซื้อประกันที่เกิดจากอุบัติเหตุรถชนแล้ว ทั้งการเสียชีวิต พิการทุพพลภาพ ประกันรถยนต์ยังมีความคุ้มครองผู้ทำประกันส่วนอื่น ๆ อีกดังนี้

ค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุ

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ ที่ใช้จ่ายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเกิดอุบัติเหตุ โดยระหว่างเกิดอุบัติเหตุนั้นผู้บาดเจ็บอยู่ในรถ กำลังขึ้น หรือลงจากรถ

เงินประกันตัวผู้ขับขี่เมื่อโดนคดีอาญา

มีทุนประกันใช้สำหรับประกันตัวผู้ซื้อประกันหรือคนขับที่ผู้เอาประกันยินยอม กรณีถูกคุมขังจากคดีอาญาอันเกิดจากอุบัติเหตุ

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.6 out of 5

6,852 reviews

ขับรถแบบไหนเคลมประกันไม่ได้

ถึงแม้ว่าประกันรถยนต์จะให้ความคุ้มครองมากมาย แต่ก็มีเงื่อนไขที่จะทำให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถเคลประกันได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ขับขี่อยู่ในกรอบของระเบียบจราจร โดยกรณีที่ไม่สามารถเคลมประกันได้แก่

ขับรถชนนอกประเทศไทย

ประกันรถยนต์ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดนอกประเทศ หากใครขับรถออกทริปไปเพื่อนบ้านแล้วเกิดรถชน รถพัง บาดเจ็บ ต้องเสียเงินเองทั้งหมด หากใครเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ แนะนำ ประกันเดินทาง

ไม่มีใบขับขี่

ขับรถแต่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หากเกิดอุบัติเหตุ ประกันคุ้มครองแค่คู่กรณี รถเรา ชีวิตเราต้องจ่ายเอง

ก่ออาชญากรรม

ใช้รถไปก่ออาชญากรรมโทษหนัก พวกปล้นชิงทรัพย์ ขนถ่ายยาเสพติด ผิดกฎหมายประกันไม่คุ้มครอง

ขับรถผิดกฎจราจร

ขับรถซิ่ง แข่งกันบนถนน ฝ่าไฟแดง และอื่น ๆ ที่กฎหมายห้าม เกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ต้องรับผิดชอบเอง

เมาแล้วขับ

มีแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปขณะขับรถ

ลากจูงรถ

ใช้รถธรรมดาไปลากจูงรถอีกคันที่ไม่มีประกัน หากคันถูกลากทำให้เกิดอุบัติเหตุ คันลากต้องเป็นผู้ชดใช้

ประกันรถยนต์ของคุณคุ้มครองคุณครบตามต้องการหรือไม่

ขับรถออกจากบ้านแต่ละครั้ง ไม่มีทางรู้เลยว่าอุบัติเหตุจะเกิดกับเราเมื่อไหร่ ฉะนั้น ซื้อประกันรถยนต์ไว้ปลอดภัยกับเราที่สุด ให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยดูแลเราเมื่อบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือพิการอันเกี่ยวเนื่องมาจากอุบัติเหตุ เพราะความสูญเสียนำมาซึ่งค่าเสียหายทางการเงินอย่างใหญ่หลวง ถ้าได้การซัพพอร์ตส่วนนี้จะช่วยให้ชีวิตของคุณไม่หนักหนามาก ดังนั้นการเลือกซื้อประกันรถยนต์แต่ละกรมธรรม์ โปรดเลือกพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่า แผนประกันนั้นคุ้มครองตัวคุณครบทุกด้านตามที่ต้องการหรือไม่ เพื่อให้คุณสูญเสียน้อยที่สุด

ผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์

ประเภทของประกันรถยนต์

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันรถยนต์

รับใบเสนอราคาประกันภัยรถยนต์

เช็คเบี้ยประกัน