Connect with us

วิธีเคลมค่ารักษาพยาบาลกับประกันรถยนต์

มี พ.ร.บ. ประกันรถยนต์ เคลมค่าชดเชยการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุรถชนได้

เช็คเบี้ยประกัน

ประกันรถยนต์ คุ้มครองการบาดเจ็บแบบไหนบ้าง?

เพราะชีวิตสำคัญที่สุด ประกันรถยนต์ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจจึงให้ความคุ้มครองความบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุในหลายแบบ โดยประกันรถยนต์ภาคสมัครใจครอบคลุมทั้งคนขับหรือผู้เอาประกัน ผู้โดยสารที่นั่งมาด้วย และบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บจากการชนของผู้เอาประกัน เรียกว่าครบหมดทุกฝ่าย เงื่อนไขการบาดเจ็บที่คุ้มครอง ผู้ซื้อประกันสามารถเคลมได้มีดังนี้

เสียชีวิต

ครอบคลุมทั้งคนขับ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอกหรือคู่กรณีที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบ บริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ โดยการเสียชีวิตนั้นต้องมีระยะเวลา 180 วันแรกตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุ หรือบาดเจ็บเป็นผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตลงก็เข้าเกณฑ์

ตาบอด สูญเสียมือ เท้า

กรณีภายใน 180 วัน คนขับ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอกหรือคู่กรณีที่ผู้ซื้อประกันต้องรับผิดชอบบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สายตาจากอุบัติเหตุจนใช้การไม่ได้ถาวร บริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เต็มจำนวน หากสูญเสียมือหรือเท้าสองข้าง / มือ 1 ข้าง และเท้า 1 ข้าง และ มือหรือเท้า 1 ข้าง และสายตา 1 ข้าง, จ่ายให้ 60% กรณีสูญเสียเท้าหรือมือหรือตา 1 ข้าง

ทุพพลภาพชั่วคราว

กรณีคนขับ ผู้โดยสาร หรือบุคคลภายนอกบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนอวัยวะไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราวภายใน 180 นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เป็นระยะตลอดเวลาที่ทุพพลภาพ สูงสุด 52 สัปดาห์

ทุพพลภาพถาวร

กรณีคนขับ ผู้โดยสาร หรือบุคคลภายนอกได้รับการวินิจฉัยว่าสูญเสียความสามารถทางการใช้อวัยวะถาวร หรือเกิน 12 เดือน จนประกอบอาชีพไม่ได้อีก

ประกันรถยนต์อื่นที่ Tadoo อยากแนะนำ

เพื่อการปกป้องด้านชีวิต ประกันทุกชั้นสามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุรถชนได้ แต่จะรับความคุ้มครองทั้งทีก็เลือกประกันที่ครอบคลุมในทุกด้านไปเลย

ประกันรถยนต์ชั้น 1

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ทั้งคนขับ ผู้โดยสารที่นั่งมาด้วย บุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บจากรถชน มีทุนประกันค่าเยียวยากรณีทุพลภาพ เสียชีวิต

เพิ่มเติม

ประกันรถยนต์ชั้น 2/2+

ใกล้เคียงประกันชั้น 1 แต่ไม่ครอบคลุมอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี เช่น เฉี่ยวชนฟุตบาท ต้นไม้ เบี้ยประกันถูกกว่า คุ้มครองคุ้มค่า ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลด้วยนะ

เพิ่มเติม

อุบัติเหตุแบบไหน เคลมค่ารักษาไม่ได้

โดยทั่วไป ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจระบุเงื่อนไขของอุบัติเหตุที่ไม่สามารถเคลมค่าสินไหมทดแทนได้ ว่า หากอุบัติเหตุนั้นเกิดจากสมคราม การสู้รบ สงครามการเมือง ปฏิวัติ การชุมนุมของประชาชนต่อต้านรัฐบาลจนเกิดความรุนแรง วัตถุปรมาณู กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู

กรณีที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันจะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ หากผู้เอาประกันขับรถยนต์ชนนอกประเทศไทย ขับรถไม่มีใบขับขี่ ใช้รถก่ออาชญากรรม ขับรถผิดกฎจราจร เมาแล้วขับ แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป และลากจูงรถ ขณะหมวดความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือความคุ้มครองผู้ซื้อประกัน จะไม่คุ้มครองคนขับและผู้โดยสารหากใช้รถไปทำอาชญากรรมสถานหนัก

เช็คเบี้ยประกัน

ขั้นตอนการเคลมค่ารักษาพยาบาล

เมื่อบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ต้องยื่นขอค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทที่ทำพ.ร.บ.รถยนต์ก่อน เมื่อมีค่าใช้จ่ายเกินทุนประกันจึงค่อยเคลมกับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นลำดับถัดไป

ค่าสินไหมทดแทนที่เคลมได้กับพ.ร.บ. ประกอบด้วย

1. ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 80,000 บาท/คน

2. เงินชดเชยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อคน

3. เงินชดเชยรายวันสำหรับผู้ป่วยใน ไม่เกิน 20 วัน 200 บาท ต่อวัน

โดยทั่วไปของการเคลม เราจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน จากนั้นจึงนำหลักฐานเอกสารไปทำเรื่องของเคลมกับบริษัทประกัน คร่าว ๆ ดังนี้

1. เมื่อเกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บให้รีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลให้ทันท่วงที จากนั้นแจ้งความลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐาน

2.เก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษา เช่น ใบรับรองแพทย์ที่ระบุรายละเอียดอาการบาดเจ็บ ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ค่าห้องผ่าตัด ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์

3. ไปติดต่อกับบริษัทที่เราทำประกัน กรอกแบบฟอร์มใบคำร้องขอเคลมประกันจากบริษัท พร้อมแนบเอกสารที่แสดงอาการบาดเจ็บ และเอกสารดังรายละเอียดหัวข้อด้านล่าง

4. กรณีที่เอกสารไม่ชัดเจนหรือเพียงพอ บริษัทประกันอาจร้องขอเอกสารเพิ่มเติมได้

5.รอบริษัทประกันพิจารณาและติดต่อกลับ

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.8 out of 5

21,682 reviews

ประกันภัยอื่น ๆ ที่สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลได้

นอกจากประกันรถยนต์ที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล อาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถแล้ว แต่อุบัติเหตุยังมีอีกหลายรูปแบบ จากหลายสถานที่ ต้องการความคุ้มครองในทุกย่างก้าวของชีวิต แนะนำทำประกันเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุ

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป บางแผนประกันคุ้มครองกรณีบาดเจ็บจากการขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์ด้วย

ประกันการเดินทาง

คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางท่องเที่ยว มีทั้งแผนในประเทศ ต่างประเทศ เมื่อเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บสามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลภายหลังได้

เคลมค่ารักษาพยาบาล ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

1. เอกสารยืนยันตัวตน
สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ประสบเหตุ เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง สูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 7 ปี)

2. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
ใบเสร็จแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล

3. เอกสารแสดงตัวผู้ป่วยในโรงพยาบาล
กรณีนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วย ให้แสดงหลักฐานยืนยันการเป็นผู้ป่วยใน (IPD) จากโรงพยาบาล ใบรับรอง ใบสรุปการรักษาจากแพทย์ผู้รักษาที่ระบุรายละเอียดการบาดเจ็บ

4. หนังสือรับรองความพิการ
กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ

5. สำเนาบันทึกประจำวัน
หลักฐานการแจ้งความกับพนักงานสอบสวน ยืนยันการเกิดอุบัติเหตุ

6. ใบมรณบัตร
ยืนยันตัวกรณีเสียชีวิต

7.เอกสารอื่น ๆ
เอกสารนอกเหนือจากนี้ที่บริษัทประกันชีวิตร้องขอ

ผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์

ประเภทของประกันรถยนต์

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันรถยนต์

รับใบเสนอราคา ประกันรถยนค์

เช็คเบี้ยประกัน