Connect with us

ประกันโควิด-19 จ่ายเงินชดเชยอย่างไรบ้าง

ประกันโควิด-19 คุ้มครองเราเรื่องใดบ้าง และจ่ายเงินอย่างไร

ประกันโควิด-19 มีการคุ้มครองแบบไหนบ้าง

หลังจากที่ความเสี่ยงเรื่องโรคโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ หลายๆ บริษัทประกัน ก็ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยมาเพื่อคุ้มครองโรคโควิด-19 ขึ้น โดยหลักๆ มีการคุ้มครอง 3 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้

แบบที่ 1: ประกันโควิด-19 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
แบบที่ 2: ประกันโควิด-19 คุ้มครองเมื่อตรวจเจอโรคแล้วจ่ายเงินก้อนครั้งเดียวจบ
แบบที่ 3: ประกันโควิด-19 คุ้มครองชดเชยรายได้หากหยุดงาน

จุดเด่น

  • ศึกษาเรื่องการคุ้มครองและการจ่ายเงินชดเชยก่อนทำการซื้อประกัน
  • การจ่ายเงินของบริษัทประกันขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เราซื้อไว้
  • เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดสิ่งสำคัญคือต้องดูศึกษาเงื่อนไขกรมธรรม์ก่อนทำประกันให้ดี

ประกันโควิด-19 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

แผนประกันโควิด-19 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุม

– ให้ความคุ้มครองเมื่อเสียชีวิตหรือมีอาการโคม่าจากโรคโควิด-19 ซึ่งเมื่อเสียชีวิตหรือมีอาการโคม่าจากโรคโควิด-19 บริษัทประกันก็จะจ่ายเงินความคุ้มครองให้ตามที่กำหนดไว้
– การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus(2019-nCoV) ในกรณีนี้เมื่อผู้ทำประกันตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคโควิด-19 บริษัทประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดเอาไว้

แผนประกันคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลนี้มีทุนประกันคุ้มครองให้เมื่อได้รับการตรวจวินิจฉัยเข้ารับการรักษา โดยประกันจะจ่ายเป็น ค่าห้อง ค่ารักษาต่างๆ

ประกันโควิด-19 คุ้มครองเมื่อตรวจเจอโรคแล้วจ่ายเงินก้อนครั้งเดียวจบ

แผนประกันนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย ซึ่งบางคนมีประกันสุขภาพ หรือประกันสังคมอยู่แล้วแต่อยากได้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเพราะกังวลว่าวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจะไม่พอ บริษัทประกันภัยจึงเพิ่มแผนประกันโควิดในลักษณะที่ว่าตรวจเจอโรคแล้วจ่ายเลย ซึ่งเป็นเงินก้อนระหว่าง 50,000 – 100,000 บาท และอาจจะไม่มากไปกว่านี้ เพราะประกันโควิด-19 ของบางบริษัทจัดอยู่ในกลุ่มประกันวินาศภัย ดังนั้นแต่ละบริษัทจะจัดสรรเบี้ยประกันและทุนประกันมาให้เหมาะสม โดยจ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวนเงินที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อตรวจพบโรคโควิด-19 ในกรณีนี้เป็นการจ่ายเงินความคุ้มครองแบบครั้งเดียวจบ ซึ่งผู้ทำประกันสามารถนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ในการรักษาพยาบาล

ประกันโควิด-19 คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ประกันโควิด-19 คุ้มครองชดเชยรายได้หากหยุดงาน

อย่างที่รู้กันว่าโรคโควิด-19 ไม่ใช่โรคที่จะรักษาให้หายในวัน สองวัน แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาที่นาน ทำให้คุณต้องหยุดงาน ส่งผลให้กระทบต่อรายได้ของคุณ ในกรณีที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 บริษัทจะจ่ายเงินค่าชดเชยรายวันให้กับผู้ทำประกัน เพื่อนำเงินจำนวนนี้ไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในขณะที่ไม่มีรายได้จากการทำงาน

การจ่ายค่าสินไหมรอไม่นาน หากเอกสารในการเคลมครบ

การจ่ายเงินของบริษัทประกัน

เมื่อเราทำเรื่องเคลมกับบริษัทประกัน ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีรูปแบบการจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย เช่น
– สามารถยืนรอรับเงินสดที่เคาน์เตอร์ได้เลย
– รับผ่านบัญชีธนาคาร
– รับเป็นเช็คสั่งจ่ายในชื่อผู้รับผลประโยชน์

ข้อควรรู้

เมื่อบริษัทประกันสั่งจ่ายเงินชดเชยให้คุณแล้ว เมื่อรับเงินมาแล้ว ควรตรวจสอบเงินให้ครบตามจำนวน และตามสัญญาในกรมธรรม์ไม่ให้ผิดพลาด ถ้ามีขาดหรือเกินมา ต้องรีบแจ้งกับบริษัทประกันภัยทันที เพราะจะมีระบุระยะเวลาไว้ว่าเกินกี่วันแล้วจะทักท้วงไม่ได้

โดยทั่วไปแล้ว หากเอกสารในการทำเคลมประกันโควิด-19 ครบถ้วนสมบูรณ์ จะทำให้รอค่าสินไหมไม่นาน และหากทำประกันโควิดแล้วรักษาตัวในโรงพยาบาลคู่สัญญา สามารถทำ Fax Claim ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

สรุป คือ รูปแบบการคุ้มครองของประกันโควิด-19 มี 3 รูปแบบหลัก และการจ่ายเงินของบริษัทประกันในการชดเชย ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่คุณทำหรือซื้อไว้ ซึ่งเป็นไปตามกำหนดของบริษัทประกัน ดังนั้นในการซื้อประกันโควิด-19 ควรเลือกทุนประกัน และรูปแบบการคุ้มครองให้เหมาะสมและตอบโจทย์คุณที่สุด สนใจประกันโควิด-19 เลือกผ่าน tadoo.co

ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ

ประเภทของประกันสุขภาพ

คู่มือยอดนิยมสำหรับโรค COVID-19