Connect with us

ประกันเดินทางคุ้มครองโคโรนาไวรัส

การเดินทางมีหลายรูปแบบ เดินทางในไทยคุ้มครองอย่างไร และในอนาคตหากมีการเปิดประเทศ ความสำคัญของประกันเดินทางคุ้มครองโคโรนาไวรัสมีบทบาทอย่างไร

การเดินทางส่งผลต่อเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างไร

การเดินทางมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ทั้งขึ้นอยู่กับจุดหมายการเดินทาง เช่น การเดินทางในประเทศ การเดินทางต่างประเทศ หรือขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การเดินทาง เช่น การเดินทางท่องเที่ยว การเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน การเดินทางเพื่อไปประชุม เป็นต้น ทำให้มีการพบปะใกล้ชิดกัน มีการแออัดในการสถานที่ หรือเข้าเยี่ยมชมตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และนั่นก็คือสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงต่อการเพิ่มการระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัสโคโรนาได้

จุดเด่น

  • การเดินทาง หรือรวมตัวกันในสถานที่ใดที่หนึ่งก่อความเสี่ยงการแพร่กระจายไวรัส
  • ประกันเดินทางคุ้มครองโคโรนาไวรัสสำหรับประกันเดินทางต่างประเทศ
  • ประกันโควิด-19 ทำไว้ ท่องเที่ยวไทย ไร้กังวล

วิธีดูแลการเดินทางให้ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา

เมื่อเราไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางได้ ดังนั้นจึงควรร่วมมือกันทุกฝ่าย เพื่อลดอัตราเสี่ยงในการติดเชื้อโคโรนาไวรัส โดยขั้นตอนเบื้องต้นของทุกสถานที่เลย ไม่ว่าจะเป็น สนามบิน โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ

การแนะนำจุดคัดกรอง – มาตรการเฝ้าระวังคัดกรอง เป็นด่านแรกที่ทุกคนต้องเจอ และในอนาคตหากมีการเปิดประเทศให้มีนักท่องเที่ยว หรือนักลงทุนจากต่างชาติเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้สะดวกอีกครั้ง จะต้องเน้นการคัดกรองตรงช่องทางเข้าออกประเทศที่ท่าอากาศยาน ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางจะต้องมีการตรวจคัดกรอง และบันทึกข้อมูลต่างๆ

แนะนำการทำประกัน

ปกติการทำประกันก็เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่แล้ว ไม่ว่าจะประกันเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต หรือประกันอื่นๆ อีกมากมาย และยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ประกันที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับโรคระบาดโควิด-19 โดยตรง คือ ประกันโควิด-19 หรือประกันการเดินทางที่ครอบคลุมคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา มีหลายบริษัทที่ใส่ใจกับผลิตภัณฑ์นี้ เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ไม่ว่าคุณจะเดินทางในประเทศ หรือต่างประเทศ คุณก็จะมั่นใจได้ว่ามีประกันภัยคุ้มครอง

“ด่านแรกในการเข้าออกประเทศจะต้องมีการคัดกรองอย่างดี”

สนับสนุนข้อมูล

การสนับสนุนข้อมูลพร้อมปรับตัวรับการเดินทางท่องเที่ยวแบบใหม่ หรือ New Normal ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จะต้องร่วมมือกันสนับสนุนข้อมูลเบื้องต้นของโรคโควิด-19 หรือเชื้อไวรัสโคโรนา ให้ข้อมูลทั้งตามสถานที่และสื่อต่างๆ ตลอดจนในอนาคตหากการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งมีการทำทัวร์กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในการนำเที่ยวของหัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ จะต้องให้คำแนะนำด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับนักท่องเที่ยว หากพบนักท่องเที่ยวมีอาการไม่สบาย มีไข้ ไอจาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ควรแนะนำให้งดการเดินทาง และดำเนินการประสานงานให้นักท่องเที่ยวไปตรวจเช็คที่โรงพยาบาลต่อไป

ปรับตัวเดินทางท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal รู้ข้อมูล รู้การปฏิบัติตัวและรักษาความสะอาด

ใส่ใจความสะอาด

ทุกภาคส่วนจะต้องใส่ใจเรื่องความสะอาด เพราะความสะอาดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาในการเดินทางตั้งแต่ความสะอาดในสนามบิน ขนส่งมวลชน โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนการทำทัวร์แบบกรุปทัวร์ เน้นความสะอาดของยานพาหนะที่ใช้นำเที่ยว โดยเฉพาะส่วนที่มีการใช้งานบ่อย และสัมผัสใกล้ชิดโดยตรงกับผู้โดยสาร เช่น เบาะนั่ง ปลอกสวมเบาะ ที่พักแขน ม่าน ผ้าห่ม กระจก รวมถึงระบบปรับอากาศและห้องน้ำภายในพาหนะนั้นๆ เป็นต้น โดยใช้ผงซักฟอก หรือแอลกอฮอล์ 70% ในการทำความสะอาด

ประกันการเดินทางคุ้มครองโคโรนาไวรัส

ในอนาคตหากมีการเปิดประเทศ และสามารถเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ ได้สะดวก ประกันการเดินทางคุ้มครองโคโรนาไวรัส จะมีความสำคัญอย่างมาก เพราะปกติแล้วการที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศ หรือยื่นขอวีซ่า เราจะต้องมีประกันการเดินทางอยู่แล้ว เพียงแต่เพื่อให้เข้ากับยุคที่เป็นอยู่ที่เชื้อไวรัสโคโรนาก็ยังไม่ได้หายขาดไปจากโลกใบนี้ หรือมียารักษาที่แน่นอน ดังนั้นควรเลือกประกันการเดินทางคุ้มครองโคโรนาไวรัส เพราะคุ้มครองสำหรับประกันการเดินทางต่างประเทศ ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการกลับมารักษาต่อเนื่องในไทย ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบรายเที่ยว รายปีและศึกษาต่อ สำหรับการเดินทางในประเทศไทยคุณสามารถทำประกันเดินทางรายเที่ยวปกติ และมีประกันโควิด-19 ควบคู่ด้วย สำหรับประกันโควิด-19 ไม่จำเป็นต้องทำก็ต่อเมื่อจะเดิน แต่สามารถทำไว้ตั้งแต่ตอนนี้ได้เลย

ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ

ประเภทของประกันสุขภาพ

คู่มือยอดนิยมสำหรับโรค COVID-19