Connect with us

โรคที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ประกันคุ้มครองหรือไม่

การติดเชื้อโรคโควิด-19 ส่งผลไปถึงอวัยวะอื่นๆ ทำให้มีโรคที่เกี่ยวข้องตามมา ประกันคุ้มครองหรือไม่

โรคที่เป็นผลสืบเนื่องจากโควิด-19

เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคทางเดินหายใจโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดหนัก สร้างความเสียหายให้กับปอดเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยังมีอวัยวะอื่นๆ ที่ถูกทำลายไปด้วยในบางกรณีและเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตได้ เนื่องจากช่วงระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นช่วงที่ไวรัสพยายามเข้าไปฝังตัวและยึดเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย

ไวรัสโคโรนา ซึ่งมีชื่อเรียกทางการว่า Sars-CoV-2 สามารถเข้าสู่ร่างกายเมื่อเราหายใจเอาเชื้อเข้าไป เช่น เมื่อมีคนติดเชื้อไอหรือจามอยู่ใกล้ๆ เรา หรือเมื่อเราไปจับบริเวณที่มีเชื้อติดอยู่ ในขั้นแรก เชื้อจะแพร่ไปตามเซลล์ที่เยื่อบุคอ ท่อทางเดินหายใจและปอด ก่อนจะเปลี่ยนอวัยวะเหล่านี้เป็น “โรงงานผลิตไวรัสโคโรนา” ที่แพร่กระจายไวรัสใหม่ไปติดเซลล์เพิ่มอีก

จุดเด่น

  • โรคโควิด-19 ส่งผลต่ออวัยวะและระบบภายในร่างกายอื่นๆ
  • โรคที่มีผลเกี่ยงเนื่องมาจากโควิด-19 อยู่ในความคุ้มครองของประกัน
  • ผู้ป่วยที่เป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วเสี่ยงในการลุกลามเชื้อไวรัสโคโรนาได้ง่ายขึ้น

โรคปอดบวม/ปอดอักเสบ

จากที่เกริ่นไปด้านบน โรคที่เกี่ยวกับปอดจะเป็นโรคแรกๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อคุณได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาเข้าไปในร่างกาย และเป็นช่วงที่เชื้อไวรัสเข้าไปยึดเกาะกับเซลล์ปอดทำให้เกิดการอักเสบ การอักเสบที่ปอดเรียกว่าอาการปอดบวม เป็นไปได้ที่เชื้อจะเดินทางเข้าปาก ผ่านหลอดลม และเข้าไปสู่ถุงลมในปอดในที่สุด ในนี้จะมีกระบวนการการนำออกซิเจนเข้าสู่เลือดและขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป แต่ในภาวะปอดบวม น้ำจะเริ่มเข้ามาในถุงลมเล็กๆ และทำให้เกิดอาการหายใจไม่อิ่มและหายใจไม่สะดวกในที่สุด ผู้ป่วยในระยะนี้บางคนต้องใช้เครื่องหายใจ

โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

นอกจากเชื้อไวรัสโคโรนาเข้าไปทำลายเซลล์ปอดแล้ว ผู้ป่วยโควิด-19 บางคน เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโดยไม่ได้มีประวัติอาการของโรคหัวใจมาก่อน และนั่นอาจเป็นไปได้จาก

1. หัวใจล้มเหลวเพราะทำงานหนักในการสูบฉีดเลือดให้ร่างกายที่ขาดออกซิเจน
2. ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ SARS-CoV-2 เข้าไปทำลายเซลล์หัวใจโดยตรง
3. ภูมิคุ้มกันร่างกายเกิดปฏิกิริยาต้านไวรัสอย่างรุนแรงจนทำลายเซลล์หัวใจเสียเอง

โรคเกี่ยวกับปอดเป็นจุดแรกที่ถูกไวรัสโคโรนาเล่นงาน ขณะอยู่ในระยะฟักตัว หรืออยู่ในช่วง14 วัน

โรคติดเชื้อในกระแสเลือด

นอกจากไวรัสโคโรนาจะเกาะที่ปอดแล้ว ไวรัสยังไหลเวียนไปตามกระแสเลือด ส่งผลให้ไวรัสที่อยู่ในกระแสเลือดซึ่งไหลเวียนไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย สามารถจะเข้าโจมตีอวัยวะใดก็ได้ ถึงจุดนี้ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่สามารถจัดการตัวเองได้ และสร้างความเสียหายไปทั่วร่างกาย จนอาจเกิดภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด

เชื้อไวรัสโคโรนาไหลไปตามกระแสเลือด ทำให้สามารถเข้าโจมตีอวัยวะอื่นๆ ทั่วร่างกาย

โรคความดันโลหิตต่ำ

ระบบในร่างกายทุกอย่างมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน เพราะเมื่อเชื้อไวรัสเข้าไปขัดขวางการไหลเวียนของเลือด ส่งผลให้ปริมาณน้ำ ของเหลว และเลือดในการไหลเวียนเลือดลดลง จึงมีเลือดกลับเข้าสู่หัวใจน้อยลง หัวใจจึงเต้นบีบตัวลดลง ส่งผลให้ความดันโลหิตต่ำ และเมื่อความดันโลหิตในร่างกายต่ำจะส่งผลให้เกิดผล กระทบอื่นๆ ตามมา จนอวัยวะไม่สามารถทำงานได้ หรือหยุดทำงานไป เมื่อร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ไตอาจหยุดฟอกเลือด เยื่อบุลำไส้ถูกทำลาย

ประกันคุ้มครองโรคที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 หรือไม่

ในความคุ้มครองของประกันโควิด-19 จะครอบคลุมถึงโรคที่เกี่ยวข้องหรือมีผลสืบเนื่องมาจากการเป็นโรคโควิด-19 ดังนี้

– ประกันโควิด-19 คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
– ประกันโควิด-19 คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ

ประเภทของประกันสุขภาพ

คู่มือยอดนิยมสำหรับโรค COVID-19