Connect with us

โรคโควิด-19 มีการแพร่เชื้ออย่างไร

โรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างมากในปัจจุบันมีการแพร่เชื้อและวิธีการป้องกันอย่างไร

การแพร่กระจายของไวรัส

โรคโควิด-19 เป็นผลมาจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาจากการไอจามของผู้ติดเชื้อ โดยเชื้อไวรัสถ่ายทอดผ่านละอองในอากาศหลังจากการจาม ทั้งนี้เชื้อไวรัสโคโรนายังสามารถติดอยู่บนพื้นผิวสิ่งของได้ เช่น โลหะ, ธนบัตร, แก้ว โดยไวรัสโคโรนาสามารถอยู่บนพลาสติก 9 วันและอยู่บนกระดาษ 5 วัน ทั้งระยะเวลาการแพร่กระจายเชื้อจากคนสู่คน ผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ระยะฟักตัว ส่งผลให้เราทุกคนมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนรอบตัวติดไวรัสหรือไม่

จุดเด่น

  • การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนามาจากละอองน้ำมูก น้ำลายเป็นหลัก
  • วิธีป้องกันละอองเชื้อไวรัสโคโรนาที่ดีคือการสวมหน้ากากอนามัย
  • ละอองเชื้อไวรัสโคโรนาสามารถตกลงสู่พื้นผิวต่างๆ จึงต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยล้างมือบ่อยๆ

โรคโควิด-19 แพร่ระบาดได้อย่างไร

เราสามารถรับเชื้อจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 คนอื่น ซึ่งโรคนี้สามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านทางละอองน้ำมูก น้ำลายจากจมูกหรือปากซึ่งออกมาเมื่อผู้ป่วยโรคโควิด-19 ไอ จามหรือพูด ละอองเหล่านี้ค่อนข้างหนัก ไปไม่ได้ไกล และจะตกลงสู่พื้นอย่างรวดเร็ว เรารับเชื้อโรคโควิด-19 ได้จากการหายใจเอาละอองเข้าไปจากผู้ป่วย เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร ละอองเหล่านี้ยังตกลงสู่วัตถุและพื้นผิวต่างๆ เช่น โต๊ะ ลูกบิดประตู ราวจับ และเมื่อเราเอามือไปจับพื้นผิวเหล่านั้นแล้วมาจับตา จมูกหรือปาก ก็จะมีเชื้อโรค นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลถูมือ

วิธีล้างมือให้ถูกต้องทำอย่างไร

จากที่มีการเน้นย้ำเรื่องการแพร่กระจายและการดูแลป้องกันตัวเอง การล้างมือบ่อยๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : ล้างมือให้เปียกด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อก
ขั้นตอนที่ 2 : ถูมือด้วยสบู่ในปริมาณที่มากเพียงพอ
ขั้นตอนที่ 3 : ถูมือให้ทั่วรวมทั้งหลังมือ ซอกนิ้ว และใต้เล็บ เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที
ขั้นตอนที่ 4 : ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อก
ขั้นตอนที่ 5 : เช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าสะอาดหรือกระดาษที่ใช้แล้วทิ้ง

ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร หลังสั่งน้ำมูก ไอหรือจาม และเมื่อใช้ห้องน้ำ หากไม่มีสบู่และน้ำ ใช้เจลล้างมือที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ผสมมากกว่า 70% เพื่อประสิทธิภาพฆ่าเชื้อได้สูงสุด

“โรคโควิด-19 แพร่เชื้อได้จากคนสู่คนผ่านทางละอองน้ำลาย น้ำมูก จากการไอ จามและพูดคุย”

ชนิดของหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันการแพร่เชื้อและติดเชื้อ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา แพร่กระจายโดยละอองน้ำมูก น้ำลาย เวลาไอ จาม หรือพูดคุย ดังนั้น การสวมหน้ากากอนามัยไว้ ก็เพื่อลดอัตราเสี่ยงในการติดเชื้อ และในขณะเดียวกันหากเราเป็นไข้อยู่ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไม่ ก็สามารถป้องกันไม่ให้คนอื่นมารับเชื้อจากเราไปด้วย โดยชนิดของหน้ากากที่สามารถป้องกันการแพร่เชื้อและติดเชื้อได้ มีดังนี้

1. หน้ากากอนามัย Surgical Mask
2. หน้ากากแบบ Respirator (N95).

ถ้ามือสะอาด ก็ลดความเสี่ยงในกระจายเชื้อโรคไปยังอวัยวะอื่นๆ เช่น ตา จมูก และปาก

เปรียบเทียบหน้ากากทั้ง 2 แบบ

หน้ากากทั้งsurgical mask กับ N95 มีส่วนช่วยในการป้องกันไวรัส โดยไวรัสโคโรนามีขนาดอยู่ที่ 0.06 – 0.14 ไมครอน การกรองของ Surgical mask อยู่ที่ 5 ไมครอน ส่วนหน้ากาก N95 สามารถป้องกันได้ที่ 0.3 ไมครอน ถึงแม้ว่าไวรัสจะมีขนาดเล็กกว่า แต่ทั้งสองหน้ากากก็สามารถช่วยป้องกันไวรัสที่มาจากการจามและไอโดยตรงได้ โดยในการเลือกซื้อหน้ากากอนามัยควรให้ความสำคัญที่ค่าเหล่านี้

– BFE (Bacteria Filtration Efficiency) ความสามารถในการกันเชื้อแบคทีเรีย
– PFE (Particulate Filtration Efficiency) ความสามารถในการกรองอนุภาค (ยิ่งมี PFE สูงยิ่งดี)
– VFE (Virus Filtration Efficiency) ความสามารถในการป้องกันไวรัส

วิธีป้องกันตัวเองจากการแพร่กระจายของไวรัส

นอกจากการล้างมือบ่อยๆ และการสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้ว ยังมีวิธีอื่นๆ เพื่อป้องกันตัวเองจากการแพร่กระจายของไวรัสดังต่อไปนี้

1. ดูแลเรื่องอาหารการกิน กินร้อน ช้อนกลาง หลีกเลี่ยงการกินของดิบ ต้องกินของที่ปรุงสุกใหม่ เพราะไวรัสโคโรนาจะถูกทำลายด้วยความร้อนที่ 65 องศาเซลเซียส
2. หลีกเลี่ยงเชื้อโรคในพื้นที่สาธารณะ ไม่ไปในที่คนพลุกพล่าน ไม่มีอากาศถ่ายเท
3. ทำประกันป้องกันโรคโควิด-19 เนื่องจากการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาในปัจจุบัน เราย่อมมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ต่อให้เราป้องกันตัวเราอย่างดีแค่ไหน แต่จะวางใจยิ่งกว่าหากมีประกันโควิด-19 ไว้คุ้มครอง

ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ

ประเภทของประกันสุขภาพ

คู่มือยอดนิยมสำหรับโรค COVID-19