Connect with us

โรคที่ประกันโควิด-19ไม่คุ้มครอง

ก่อนการซื้อประกันโควิด-19 ต้องศึกษาข้อยกเว้นให้ดีเสียก่อน เนื่องจากเงื่อนไขที่แตกต่างกันของบริษัทประกัน

กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว

เนื่องจากเงื่อนไขในการรับประกันโรคโควิด-19 ของแต่ละบริษัทแตกต่างกันออกไป บางบริษัทอาจไม่รับทำประกันให้กับกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว เนื่องจากกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้มากกว่า เนื่องจากภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่แข็งแรง ส่งผลให้ไวรัสสามารถแพร่กระจายภายในร่างกายได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเมื่อติดแล้วจะส่งผลรุนแรง และอาจร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต เมื่อเทียบกับคนที่มีร่างกายปกติ สำหรับกลุ่มโรคประจำตัวที่บางบริษัทอาจไม่รับทำประกัน ได้แก่

จุดเด่น

  • ควรสอบถามเงื่อนไขการรับทำประกันก่อนการซื้อประกัน
  • หากมีโรคประจำตัวต้องแจ้งให้บริษัทประกันทราบ
  • กลุ่มโรคประจำตัวหากเป็นโรค-19เพิ่มจะส่งผลความรุนแรงของอาการมากกว่าคนปกติ

โรคหัวใจและหลอดเลือด

ผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่แล้ว หากเป็นโรคโควิด-19 เพิ่มไปอีกจะส่งผลให้มีภาวะหัวใจล้มเหลว การที่เชื้อไวรัสโคโรนาเข้าสู่ร่างกายของผู้เป็นโรคหัวใจ จะส่งผลให้มีอัตราเสียชีวิตสูงกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่ก่อน เมื่อเชื้อไวรัสโคโรนาเข้าไปเกาะที่ปอด ทำให้การทำงานของปอดลดลง หัวใจจึงต้องทำงานมากขึ้น และเมื่อเกิดการอักเสบติดเชื้อขึ้น สารอักเสบทำให้เกิดการย่อยสลายหรือทำให้เกิดการแตกของก้อนไขมันที่เกาะอยู่ตามเส้นเลือด โดยเฉพาะเส้นเลือดหัวใจ เส้นเลือดของหลอดเลือด ก็จะทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ซึ่งเกิดจากภาวะแทรกซ้อนของการรับเชื้อโคโรนาไวรัส ดังนั้นผู้ป่วยโรคหัวใจจึงควรระมัดระวังตัวไม่ให้ตนเองได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาเข้าไปจนเป็นโรคโควิด-19

โรคความดันโลหิตสูง

จากข้อมูลของวารสารการแพทย์ The Lancet ระบุว่า “โรคโควิด-19 มักจะมีความอันตรายกับระบบต่างๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ส่งผลให้ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวได้ 9% ดังนั้นผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงควรระมัดระวังมากเป็นพิเศษ อีกทั้งยาลดความดันโลหิตสูงในกลุ่ม ACE inhibitor ที่ใช้รักษาโรคความดันโลหิต เมื่อรับประทานยาลดความดันกลุ่มนี้ ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เนื่องจากไปทำให้เซลล์ในร่างกายมีตัวรับ หรือแม่กุญแจที่รับไวรัสเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มผู้ป่วยโรคประจำตัวต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

โรคเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 มากกว่าคนทั่วไปเนื่องจาก

– ระดับน้ำตาลที่สูงกว่าค่าปกติ จะส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานลดลง ทำให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้ไม่ดี ไวรัสสามารถเติบโตและกระจายได้ง่ายขึ้น

– โรคร่วมหรือผลข้างเคียงจากเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวานที่คุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี มักจะมีโรคร่วม หรือผลข้างเคียงจากเบาหวานร่วมด้วย ซึ่งการที่มีโรคร่วมดังกล่าวทำให้เมื่อติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากขึ้น มีผลข้างเคียงง่ายและเพิ่มขึ้นได้

– ปฏิกิริยาการอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส ทำให้การควบคุมเบาหวานทำได้แย่ลง เมื่อผู้ป่วยเบาหวานติดเชื้อไวรัส COVID-19 ร่างกายจะมีปฏิกิริยาต่อต้านไวรัสและเกิดการอักเสบ ปฏิกิริยาการอักเสบจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดยิ่งสูงขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันและโรคที่เป็นผลข้างเคียงจากเบาหวานดังกล่าวข้างต้น

ก่อนซื้อประกันทุกครั้ง ต้องศึกษาเงื่อนไข ข้อยกเว้น รายละเอียดทุกครั้ง

โรคมะเร็ง

คนไข้มะเร็งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรค COVID-19 โดยปกติมะเร็งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ “มะเร็งก้อนแข็ง” กับ “มะเร็งที่เป็นเม็ดเลือด” เช่น เม็ดเลือดขาว ต่อมน้ำเหลือง ซึ่งมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเลือดหรือต่อมน้ำเหลือง เกี่ยวข้องระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อต่ำลง เมื่อคนเป็นมะเร็งและติดเชื้อไวรัส COVID-19 จะยิ่งมีโอกาสเสียชีวิตสูงขึ้น เมื่อเทียบกับคนที่แข็งแรงปกติและไปติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่วนชนิดมะเร็งที่ส่งผลรุนแรงเมื่อรับเชื้อไวรัสโคโรนา คือ มะเร็งปอด โดยหลักแล้วโรค COVID-19 เป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทางจมูกลงไปที่ปอด ดังนั้นกลุ่มคนที่มีโรคปอดอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็นถุงลมโป่งพอง หอบหืด ก็มักจะเป็นกลุ่มที่เสี่ยง ดังนั้นหากเป็นมะเร็งที่อยู่ในปอด ไม่ว่าจะเกิดจากมะเร็งปอดโดยตัวของมันเอง หรือเป็นมะเร็งจากที่อื่นแล้วลุกลามไปที่ปอดก็จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อโรค COVID-19 มากกว่ามะเร็งชนิดอื่น เพราะถ้ามีเชื้อไปติดที่ปอดแล้ว เนื้อเดิมในปอดซึ่งมีน้อยกว่าคนปกติอยู่แล้วก็จะยิ่งน้อยลงไปอีก ทำให้อาการหนักกว่าคนที่ไม่มีโรคที่ปอด

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

อย่างที่ทราบโรค COVID-19 เป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทางจมูกลงไปที่ปอด ดังนั้นผู้ป่วยโรคปอดและทางเดินหายใจจึงมีความเสี่ยงสูง คือ ผู้ป่วยโรคหืดหอบระดับปานกลางถึงรุนแรงและผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง เช่น โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคปอดอักเสบเรื้อรังและโรคซิสติก ไฟโบรซิส เนื่องจากโรคโควิด-19 มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ กระตุ้นอาการหอบหืดและอาจทำให้เกิดโรคปอดบวมและโรคร้ายแรงอื่นๆ สำหรับผู้ป่วยโรคปอด เชื้อไวรัสโคโรนาทำให้โรคปอดกำเริบหนักขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการที่รุนแรง

อย่างที่เกริ่นไปข้างต้นว่าเงื่อนไขของการรับทำประกันของแต่ละบริษัทประกันแตกต่างกัน ซึ่งอาจมีทั้งบริษัทที่รับทำประกันให้กับกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว และไม่รับทำประกันให้แก่กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว ทั้งนี้ตัวเราต้องสอบถาม และอ่านกรมธรรม์ให้ละเอียดเสียก่อน จะได้ไม่เกิดการเข้าใจผิดกันในภายหลัง

ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ

ประเภทของประกันสุขภาพ

คู่มือยอดนิยมสำหรับโรค COVID-19