Connect with us

เตรียมเอกสารทำบัตรเครดิตให้ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เมื่อต้องการสมัครบัตรเครดิต ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง ให้ Tadoo แนะนำคุณ เพื่อโอกาสในการได้รับอนุมัติบัตรเครดิตที่มากขึ้น

เคล็ดลับที่จะทำให้บัตรเครดิตของคุณได้รับการอนุมัติอย่างง่ายดาย

เชื่อว่าหลายคนต้องการใช้บัตรเครดิตเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน การศึกษาเงื่อนไขต่าง ๆ ของบัตรเครดิตจะทำให้รู้ว่าบัตรประเภทไหนตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคุณ อย่างไรก็ตาม การอนุมัติบัตรเครดิตก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคารด้วย ดังนั้น เมื่อต้องการสมัครบัตรเครดิต คุณต้องเตรียมตัวให้ดีเพื่อที่ธนาคารจะได้อนุมัติบัตรเครดิตให้คุณอย่างง่ายดาย สำหรับเคล็ดลับดี ๆ ที่เรามาฝากมีดังนี้

จุดเด่น

  • ตรวจสอบให้ดีว่าฐานเงินเดือนของคุณเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้สำหรับบัตรเครดิตชนิดนั้น ๆ หรือไม่ เพราะถ้าฐานเงินเดือนถึงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ก็จะมีโอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้คุณมากขึ้น
  • เซ็นกำกับสำเนาเอกสารถูกต้องทุกใบ พร้อมกับเขียนความประสงค์ที่จะสมัครบัตรเครดิตนั้น ๆ ไว้ด้วย เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร และเป็นการยืนยันความต้องการที่จะสมัครบัตรเครดิต
  • ควรกรอกที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่ปัจจุบัน แนะนำให้กรอกที่อยู่ที่ทำงานไปด้วย พร้อมทั้งเบอร์โทรติดต่อบริษัทให้ชัดเจนและครบถ้วน

ติดต่อกับธนาคารเพื่อให้บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติง่ายขึ้น

ธนาคารมักจะติดต่อมายังบริษัทที่คุณทำงานอยู่ เพื่อยืนยันตัวตนว่าคุณทำงานที่นั่นจริงหรือไม่ สิ่งที่ Tadoo อยากจะแนะนำให้คุณก็คือ เขียนระบุเวลาที่สามารถติดต่อได้ผ่านเบอร์โทรของบริษัทไว้ด้วย เผื่อกรณีที่ธนาคารติดต่อมา คุณจะได้รับสายและพูดคุยกับธนาคารได้ทันที หากคุณไม่ได้ระบุเวลาไว้ อาจมีโอกาสที่คุณพลาดสายจากธนาคาร และอาจส่งผลให้ไม่ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตจากธนาคาร เนื่องจากติดต่อผู้สมัครไม่ได้นั่นเอง ดังนั้น ก่อนที่จะทำอะไรก็ตาม เราต้องเตรียมพร้อมในทุกด้านก่อนเสมอ เพื่อความเรียบร้อยและความถูกต้อง การสมัครบัตรเครดิตก็เช่นกัน คุณต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมและดำเนินการทุกอย่างชัดเจน

เอกสารที่คุณต้องเตรียมสำหรับทำบัตรเครดิต

ถ้าคุณเตรียมเอกสารพร้อม อะไรหลาย ๆ อย่างก็จะง่ายขึ้น ทั้งยังส่งผลต่อโอกาสในการได้รับอนุมัติบัตรเครดิตอีกด้วย ดังนั้น ก่อนยื่นสมัครบัตรเครดิต คุณควรที่จะเตรียมเอกสารอะไรกันบ้าง มีดังนี้

บัตรประชาชน – บัตรประชาชนถือเป็นเอกสารสำคัญที่สุดที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิต ดังนั้น ควรตรวจสอบบัตรประชาชนของคุณให้ดีว่ายังใช้งานได้อยู่หรือไม่ บัตรประชาชนของคุณจะต้องไม่บัตรหมดอายุ หรือชำรุด รวมถึงต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน ได้แก่ รายละเอียดบนบัตร เช่น เลขบัตรประชาชน ภาพถ่ายบนบัตร เป็นต้น สิ่งที่คุณต้องไม่ลืม คือ การเซ็นชื่อกำกับทุกครั้งบนสำเนาบัตรประชาชนว่า สำเนาถูกต้อง ตามด้วยชื่อ-นามสกุล และข้อความว่า “ใช้สำหรับสมัครบัตรเครดิต (ชื่อบัตรเครดิต) เท่านั้น” เพื่อเป็นการยืนยันความประสงค์ของคุณ และป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร

“เช็คเอกสารและติดต่อกับธนาคารก่อนสมัครบัตรเครดิต จะช่วยให้บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติง่ายขึ้น”

ทะเบียนบ้าน

อีกหนึ่งเอกสารสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่คุณต้องตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนว่า ที่อยู่ปัจจุบันของคุณกับที่อยู่ในทะเบียนบ้านนั้นตรงกันหรือไม่ หากที่อยู่ปัจจุบันกับที่อยู่ในทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน ก็จำเป็นต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้พร้อมด้วย เพื่อให้สถาบันทางการเงินนั้น ๆ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ว่า ผู้สมัครมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง และสามารถติดตามได้ เผื่อกรณีที่ต้องติดตามหนี้สิน ที่สำคัญคือผู้สมัครจะต้องอัปเดตข้อมูลส่วนนี้อยู่ตลอด หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

เอกสารส่วนตัวที่ต้องเตรียม ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน และรายการเดินบัญชีย้อนหลัง

หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน

เพื่อใช้เป็นเอกสารยืนยันว่าคุณได้รับเงินเดือนหรือมีรายรับตรงตามกับที่แจ้งธนาคารไว้ รวมถึงเป็นการยืนยันข้อมูลว่าคุณทำงานที่บริษัทนั้น ๆ ตามข้อมูลที่คุณกรอกในใบสมัครจริง ส่วนใหญ่แล้วธนาคารจะขอสำเนาสลิปเงินเดือน 1 เดือน แต่บางธนาคารจะขอ 3-6 เดือน แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement)

รายการเดินบัญชีย้อนหลังจะใช้เป็นหลักฐานยืนยันและมีผลต่อการพิจารณาที่มารายได้ของคุณ เพื่อใช้ในการอนุมัติบัตรเครดิต ถือเป็นเอกสารที่สำคัญเช่นเดียวกัน เพราะธนาคารจะเรียกตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลังเพื่อทำบัตรเครดิตเสมอ กรณีที่มีการสมัครบัตรเครดิต โดยเอกสารนี้สามารถทำได้ง่ายมาก ถ้าคุณอัปเดตสมุดเงินฝากอยู่เป็นประจำทุกเดือนแล้ว ก็สามารถใช้สมุดเงินฝากในการยื่นเอกสารได้ แค่ไปยังธนาคารที่ฝากเงินเป็นประจำหรือบัญชีเงินเดือนแล้วขอออกเอกสารนี้ได้ทันที ซึ่งปกติแล้วการขอเอกสารนี้จะได้รับภายใน 1 วัน โดยระยะเวลาที่ขอรายการเดินบัญชีย้อนหลังควรจะอยู่ในช่วงระยะเวลา 6 – 12 เดือน เนื่องจากเป็นเวลาที่มักจะระบุไว้ในเงื่อนไขในการสมัครบัตรเครดิตเกือบทุกธนาคาร โดยอาจมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ 100-200 บาท ต่อการขอ 1 ครั้ง

เมื่อเตรียมเอกสารทุกอย่างเอาไว้พร้อมและตรวจสอบข้อมูลของเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว คุณก็สามารถเดินทางไปติดต่อทางธนาคารที่ต้องการจะทำบัตรเครดิตได้เลย หรือลองค้นหาข้อเสนอดี ๆ ของบัตรเครดิตแต่ละธนาคารก่อนก็ได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการทำบัตรเครดิต และทำให้คุณมีความสุขกับการใช้บัตรเครดิตด้วยเช่นกัน

ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

ประเภทของบัตรเครดิต

คู่มือยอดนิยมสำหรับบัตรเครดิต