Connect with us

ขี่รถจักรยานยนต์ชนสัตว์ เคลมอย่างไร

เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ หากชนกับสัตว์เข้า เราจะสามารถเคลมได้ไหม

กรณีขับขี่รถชนสัตว์

อุบัติเหตุไม่ว่าจะกับคน กับรถด้วยกัน หรือกับสัตว์ก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น สำหรับการขี่รถจักรยานยนต์ชนสัตว์ สามารถแบ่งแยกตามกรณีต่างๆ ได้ดังนี้

ขับขี่รถชนสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ

กรณีที่เราขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่บนทางเดินรถ แล้วเกิดไปชนกับสัตว์ หรือมีสัตว์มาวิ่งตัดหน้า แต่ไม่สามารถระบุเจ้าของสัตว์ได้ ทำให้รถจักรยานยนต์เกิดความเสียหาย และตัวเราเองก็เจ็บ ในกรณีนี้หากเราทำประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 1 ไว้ ก็สามารถทำเรื่องเบิกค่าซ่อมรถได้ ส่วนใครที่ทำประกันรถจักรยานยนต์ชั้นอื่น ก็ต้องจ่ายค่าซ่อมรถเอง ส่วนเรื่องค่ารักษาตัวจากการบาดเจ็บก็ยังเบิกเคลมจาก พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ได้อยู่

จุดเด่น

  • ขับขี่รถชนสัตว์แจ้งเคลมประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 1 ได้เท่านั้น
  • การขับขี่รถชนสัตว์ถือเป็นอุบัติเหตุโดยไม่มีคู่กรณี
  • หากบาดเจ็บจากการขับขี่รถชนสัตว์สามารถเบิกเคลม พ.ร.บ.ได้

ขับขี่รถชนสัตว์ที่มีเจ้าของ

ถ้าเราขับขี่รถจักรยานยนต์ชนสัตว์ที่วิ่งตัดหน้ารถบนถนนสาธารณะ ถนนในหมู่บ้าน หรือทางเดินรถอื่นๆ จนรถจักรยานยนต์ของเราเสียหาย และเราก็ได้รับบาดเจ็บ หากภายหลังทราบเจ้าของสัตว์อย่างชัดเจน เจ้าของสัตว์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดตามที่ตกลงกันไว้ เนื่องจากในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กล่าวว่า “ถนนไม่ใช่ที่ทางสำหรับสัตว์ เจ้าของสัตว์ต้องป้องกันและระมัดระวังอุบัติเหตุให้กับสัตว์ที่อยู่ในความดูแล หากเกิดอุบัติเหตุ เจ้าของสัตว์ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการขับรถชนสัตว์บนถนน”

แต่ถ้าเจ้าของสัตว์ไม่รับผิดชอบ สามารถนำหลักฐานการชน เช่น ภาพถ่ายไปแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวัน แล้วนำใบแจ้งความนั้นไปยื่นเคลม พ.ร.บ. และบริษัทประกันรถจักรยานยนต์ในกรณีที่ทำประกันชั้น 1 ได้

ขับขี่รถชนสัตว์นอกทางเดินรถ

การขับขี่รถจักรยานยนต์ชนสัตว์นอกทางเดินรถ หรือพื้นที่ส่วนบุคคล เช่น บริเวณบ้านพักอาศัย หรือที่อื่นๆ นอกเหนือจากทางเดินรถ แล้วเกิดขับขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนสัตว์โดยไม่ได้ตั้งใจ จนสัตว์บาดเจ็บหรือเสียชีวิต และรถจักรยานยนต์ก็ได้รับความเสียหายเช่นกัน ในกรณีนี้เจ้าของรถถือว่ามีความผิด และต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายเอง รวมถึงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของสัตว์ด้วย เพราะเจ้าของสัตว์ได้ป้องกันระมัดระวังอุบัติเหตุให้กับสัตว์เลี้ยงแล้ว ผู้ขับรถเป็นผู้ไม่ระวังแล้วขับรถเข้าพื้นที่ของสัตว์จนเกิดความเสียหาย

“ขับขี่รถชนสัตว์ที่มีเจ้าของสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของสัตว์ได้”

ตั้งใจขับขี่รถชนสัตว์มีความผิด

หากใครที่ตั้งใจขับขี่รถจักรยานยนต์ชนสัตว์ หรือพบหลักฐานว่ามีเจตนาขับรถชนสัตว์ตัวนั้น แม้รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย เจ้าของรถก็ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 โดยระบุโทษจำคุก 2 ปี หรือปรับ 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกทั้งยังมีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 เนื่องจากทำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงเสียทรัพย์เพิ่ม มีค่าปรับ 1,000 บาท

ต่อให้สัตว์สร้างความน่ารำคาญอยู่บ้างสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน แต่การตั้งใจขับขี่รถชนสัตว์มีความผิด

ขับขี่รถชนสัตว์ เคลม พ.ร.บ.อย่างไร

หากขับขี่รถชนสัตว์ ถ้าตัวคุณบาดเจ็บสามารถทำเรื่องเคลม พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ได้ เพราะความคุ้มครองของ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์จะดูแลเฉพาะการบาดเจ็บและเสียชีวิต ไม่ดูแลคุ้มครองตัวรถ ซึ่งพ.ร.บ.จะจ่ายค่ารักษาตัวตามจริง โดยมีวงเงินคุ้มครอง 30,000 บาท/คน

วิธีแจ้งเคลม พ.ร.บ. เราจะต้องเตรียมเอกสารใบพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ เพื่อยื่นกับโรงพยาบาลใช้เคลมรักษาได้ทันทีแบบไม่ต้องสำรองจ่ายหรือถ้าคุณลืมยื่นเอกสารเคลม พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ สามารถยื่นเคลมย้อนหลังกับบริษัทประกันภัยที่เราทำ พ.ร.บ.รถรถจักรยานยนต์ได้ ภายใน 180 วัน และต้องเตรียมเอกสารยื่นเคลม ได้แก่ เอกสารแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายรักษาตัวในโรงพยาบาล ใบรับรองแพทย์ และอาจจะมีเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอเพิ่มเติม

ขับขี่รถชนสัตว์ เคลมประกันชั้นไหน

ถ้าเกิดรถจักรยานยนต์ของคุณได้รับความเสียหายจากการขับขี่รถชนสัตว์ หากคุณทำประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 1 ไว้ สามารถสบายใจได้ เพราะคุณจะไม่ต้องออกค่าซ่อมรถเอง เนื่องจากประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 1 มีความคุ้มครองการชนสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ยานพาหนะ

การเคลมประกันรถจักรยานยนต์ แนะนำให้เคลมสด โดยโทรแจ้งเคลมทันทีเพื่อบอกเหตุการณ์ และรอรับใบเคลม เพื่อส่งรถเข้าซ่อมกับอู่หรือศูนย์ที่เราเลือกไว้ โดยประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 1 จะคุ้มครองตามทุนประกันที่เราได้ทำไว้

ผลิตภัณฑ์ประกันรถจักรยานยนต์

ประเภทของประกันรถจักรยานยนต์

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันรถจักรยานยนต์