Connect with us

ความคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันรถจักรยานยนต์

นอกจากความคุ้มครองหลักเรื่องรถ ประกันรถจักรยานยนต์ยังให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์อีกด้วย

เช็คเบี้ยประกัน

ความคุ้มครองเพิ่มเติม ใน ประกันรถจักรยานยนต์ คืออะไร?

ความคุ้มครองใหญ่ ๆ ของประกันรถจักรยานยนต์จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ความคุ้มครองทั่วไป ที่จะคุ้มครองรถ เช่น ค่าซ่อม รถหาย ไฟไหม้ คุ้มครองชีวิตคู่กรณี ไม่ว่าบาดเจ็บ พิการ หรือ เสียชีวิต กับ ความคุ้มครองเพิ่มเติม ที่มี 3 ส่วนด้วยกันคือ

อุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันจะดูแลผู้ขับขี่ 1 คน และผู้โดยสาร 1 คน

จ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาล และค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมจากวงเงิน พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ในการเบิกเคลมส่วนแรก คือ เราต้องเบิกกับ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ หากค่าใช้จ่ายไม่พอ ประกันรถจักรยานยนต์จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้

ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา หากเกิดอุบัติเหตุจนกลายเป็นคดีอาญาเกิดขึ้น ประกันรถจักรยานยนต์จะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย หรือค่าประกันตัวให้แก่ผู้ขับขี่

จุดเด่นของความคุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเราได้อย่างไรบ้าง

– หมดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

– หากอาการบาดเจ็บรุนแรงถึงพิการ หรือถึงแก่ชีวิตก็ได้เงินเยียวยา

– ถ้ารถชนนั้นเราเป็นฝ่ายผิด ไม่ต้องนอนคุกเพราะมีทุนประกันตัวให้

ประกันอื่นที่ Tadoo อยากแนะนำ

เพื่อความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์สูงสุดของคุณ เราจึงยินดีนำเสนอประกันที่กำลังได้รับความนิยมมากที่สุดในท้องตลาดตอนนี้

ประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 2+

ใกล้เคียงประกันชั้น 1 แค่เคลมแบบไม่มีคู่กรณีไม่ได้ เหมาะสำหรับนักบิดมือฉมัง

เพิ่มเติม

ประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 3+

เพราะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์มีอายุ ไม่ค่อยได้ใช้งาน โอกาสเกิดอุบัติเหตุน้อย เบี้ยประกันจึงราคาถูก

เพิ่มเติม

ทำไมต้องซื้อประกันรถจักรยานยนต์ tadoo.co

รถมอเตอร์ไซค์ เกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง นำมาซึ่งความสูญเสียมหาศาล โดยเฉพาะด้านร่างกายที่ส่งผลถึงความสูญเสียต่อทรัพย์สินไม่ว่าค่ารักษาพยาบาล เงินทำศพ เงินที่ขาดรายได้เพราะพิการ หากซื้อประกันรถจักรยานยนต์ไว้ ก็พอจะเบาใจส่วนนี้ได้ว่าจะมีคนช่วยซัพพอร์ตเมื่อเกิดเหตุร้ายไม่คาดฝัน

เช็คเบี้ยประกัน

ความคุ้มครองการจ่ายชดเชยเพิ่มเติมส่วนเกินจาก พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์

ความคุ้มครองการจ่ายค่าชดเชยในส่วนนี้ บริษัทประกันจะรับผิดชอบทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารซึ่งจะได้รับความคุ้มครองชดเชยเพิ่มเติมจากความคุ้มครองของ พ.ร.บ. จักรยานยนต์ ในกรณีที่เกิดเสียชีวิต

สำหรับการจ่ายค่าชดเชยของ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ จะมีการจ่ายเป็น 2 ส่วนคือ ค่าชดเชยเบื้องต้นที่ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ฝ่ายถูกหรือผิด และค่าชดเชยเพิ่มเติมเมื่อพิสูจน์ว่าเป็นฝ่ายถูก ซึ่งหากค่าชดเชยจาก
พ.ร.บ.ไม่พอ ประกันรถจักรยานยนต์ก็จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนนี้ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.9/5

28,218 รีวิว

ความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนอุบัติเหตุส่วนบุคคล

สำหรับความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนจะแบ่งความรับผิดชอบ 3 รูปแบบด้วยกัน คือ กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต กรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และกรณีที่ผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพชั่วคราว ดังนี้

เสียชีวิต

หากความบาดเจ็บที่ได้รับส่งผลให้เสียชีวิตภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันเกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับส่งผลทำให้ต้องรักษาตัวติดต่อกันเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลและเสียชีวิตลงเพราะความบาดเจ็บนั้น บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ความบาดเจ็บที่ได้รับส่งผลทำให้เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

กรณีทุพพลภาพชั่วคราว

โดยความบาดเจ็บที่ได้รับส่งผลทำให้เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับส่งผลทำให้ต้องรักษาตัวติดต่อกันเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล และเป็นเหตุให้ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราว บริษัทจะจ่ายต่าสินไหมทดแทนให้เป็นระยะๆ ตลอดเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู่ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ แต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

ความคุ้มครองนี้มีไว้ในกรณีที่ผู้ทำประกันรถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ จนเป็นเหตุทำให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้รถคันนั้น ๆ หรือคนนอกรถก็ตาม

หากมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นความผิดทางอาญา ทำให้ผู้ขับขี่ต้องถูกกักตัวเอาไว้เพื่อรอการพิจารณาคดี ความคุ้มครองในการประกันตัวผู้ขับขี่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ โดยบริษัทประกันจะนำวงเงินในการประกันตัวผู้ขับขี่ใช้วางเป็นหลักประกันตัวผู้ขับขี่เพื่อออกมาสู้คดีต่อไป

ผลิตภัณฑ์ประกันรถจักรยานยนต์

ประเภทของประกันรถจักรยานยนต์

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันรถจักรยานยนต์

รับใบเสนอราคา ประกันรถจักรยานยนต์

เช็คเบี้ยประกัน