Connect with us

การอัปเกรดประกันรถจักรยานยนต์

อัปเกรดประกันรถจักรยานยนต์ เติมเต็มความคุ้มครอง

การอัปเกรดประกันรถจักรยานยนต์ทำอย่างไร

เราสามารถทำการอัปเกรดประกันรถจักรยานยนต์โดยการซื้อความคุ้มครองเพิ่ม เพราะประกันรถจักรยานยนต์แต่ละประเภทมีความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ซึ่งในบางเรื่องเป็นสิ่งที่เราต้องการเพิ่มเติมแต่ในแผนกรมธรรม์ที่เราซื้อนั้นไม่มี เพื่อการเติมเต็มความคุ้มครอง การอัปเกรดประกันรถจักรยานยนต์ก็เป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยคุ้มครองรถจักรยานยนต์ของคุณและตัวคุณ ได้ครบประโยชน์ที่สุด

จุดเด่น

  • ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมเพื่ออัปเกรดประกันรถจักรยานยนต์
  • อัปเกรดประกันรถจักรยานยนต์เติมเต็มความคุ้มครองที่ขาดหาย
  • ความคุ้มครองบางอย่างไม่มีในกรมธรรม์หลัก ต้องอัปเกรดประกันรถจักรยานยนต์

ความคุ้มครองเพิ่มเติมคืออะไร

ความคุ้มครองเพิ่มเติม คือ ความคุ้มครองที่เพิ่มเติมจากแผนกรมธรรม์หลักของประกันรถจักรยานยนต์ ที่เราได้ทำการจ่ายค่าเบี้ยในส่วนนี้เพิ่ม เพื่อจะให้ได้ความคุ้มครองในเรื่อง หรือส่วนที่เราต้องการ ที่มีให้เห็น ได้แก่

– คุ้มครองภัยก่อการร้าย
– คุ้มครองน้ำท่วม
– คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม
– บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

แผนกรมธรรม์เพิ่มความคุ้มครองผลกระทบจากภัยก่อการร้าย

สำหรับประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 1 บางแผนกรมธรรม์ ไม่ได้รวมความคุ้มครองผลกระทบจากภัยก่อการร้าย ดังนั้นหากพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่สุ่มเสี่ยงต่อการก่อการร้าย เช่น พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความเสี่ยงที่รถจักรยานยนต์ของคุณจะได้รับความเสียหายจากการโดนระเบิด สูญหาย และไฟไหม้ ที่เป็นเหตุสืบเนื่องมาจากการก่อการร้าย คุณจึงควรเลือกซื้อแผนกรมธรรม์เพิ่มความคุ้มครองในส่วนนี้ เพื่อให้ประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 1 ช่วยดูแลรถจักรยานยนต์ที่คุณรักจากภัยก่อการร้าย

“อยากได้ความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ ต้องอัปเกรดประกันรถจักรยานยนต์”

แผนกรมธรรม์เพิ่มความคุ้มครองผลกระทบจากภัยน้ำท่วม

สำหรับความคุ้มครองผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ในแผนกรมธรรม์หลักบางแผนกรมธรรม์ของประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 2+ ก็ไม่ได้รวมความคุ้มครองผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ดังนั้นถ้าคุณไม่อยากซื้อประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 1 ที่รวมการคุ้มครองน้ำท่วมรถอยู่แล้ว เพราะเบี้ยประกันอาจจะราคาสูงไปสำหรับคุณ คุณก็สามารถซื้อความคุ้มครองผลกระทบจากภัยน้ำท่วม เพื่ออัปเกรดประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 2+ ที่คุณมีเพิ่มได้ ซึ่งการให้ความคุ้มครองก็คล้ายๆ เช่นเดียวกันกับกรณีรถไฟไหม้ ที่บริษัทประกันจะดูแลรับผิดชอบค่าเสียหายเป็น 2 กรณี คือ กรณีเสียหายสิ้นเชิงน้ำท่วมรถจนใช้การไม่ได้อีก กับอีกกรณีที่เสียหายแต่ไม่สิ้นเชิง สามารถทำการซ่อมรถจักรยานยนต์คันนั้นได้

การอัปเกรดประกันรถจักรยานยนต์ ให้ความคุ้มครองเพิ่มจากแผนกรมธรรม์หลัก

แผนกรมธรรม์เพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

สำหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ขอยกตัวอย่างประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 2+ และประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 3+ ที่ซื้อผ่าน tadoo.co แผนกรมธรรม์ปกติจะมีการคุ้มครองในส่วนอุบัติเหตุส่วนบุคคลต่อผู้ขับขี่ 1 คน และผู้โดยสาร 1 คนอยู่แล้ว แต่หากคุณอัปเกรดประกันรถจักรยานยนต์ของคุณให้มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม โดยหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นประกันคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 2 คน เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท คุณก็จะได้รับวงเงินในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นมาจากกรมธรรม์หลัก

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

สำหรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน บริการบางอย่างก็รวมในแผนกรมธรรม์หลักของประกันรถจักรยานยนต์อยู่แล้ว แต่บริการบางอย่างก็ไม่ได้รวม ซึ่งบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกัน ดังนั้นคุณควรจะเช็ครายละเอียดหรือสอบถามก่อนทำการซื้อประกันหากบริการไหนที่คุณต้องการเพิ่มเติม สามารถทำการอัปเกรดประกันรถจักรยานยนต์ของคุณในการซื้อเพิ่มได้ ซึ่งบริการช่วยเหลือฉุกเฉินได้แก่

– รถยกและรถลากฉุกเฉิน เป็นความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายรถของคุณเมื่อรถเกิดเสียจนไม่สามารถขับไปต่อได้ รถลากหรือรถยกจะทำการเคลื่อนย้ายรถไปส่งซ่อมให้ยังอู่หรือศูนย์บริการ

– บริการพ่วงชาร์จแบตเตอรี่ แบตเตอรี่เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ควรหมั่นเช็กอยู่เสมอ เพราะถ้าปล่อยจนแบตเตอรี่รถหมด จะทำให้สตาร์ทรถไม่ได้ บางกรณีอาจเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่เลย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

– กรณียางแบน ยางรั่ว ยางระเบิด สามารถโทรเรียกรับบริการเปลี่ยนยางฉุกเฉินได้

ผลิตภัณฑ์ประกันรถจักรยานยนต์

ประเภทของประกันรถจักรยานยนต์

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันรถจักรยานยนต์