Connect with us

ประกันกลุ่มรถยนต์

ประกันรถยนต์แบบกลุ่ม ทำทีเดียวหลายกรมธรรม์ สำหรับบริษัทหรือองค์กรตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

เช็คเบี้ยประกัน

ประกันกลุ่มรถยนต์ คืออะไร?

ประกันกลุ่มรถยนต์ คือประกันภัยรถยนต์ที่จะทำให้เราได้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์มากขึ้น เพราะเป็นการทำประกันในหมู่คนจำนวนมาก และเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เหมาะสำหรับบริษัทหรือองค์กรใหญ่ๆ ที่มีการทำประกันภัยรถยนต์แบบกลุ่มให้พนักงานของตัวเอง และสำหรับครอบครัวที่มีรถยนต์หลายคัน รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มีรถสนใจทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมากขึ้น

อย่างกรณีบ้านไหนที่มีรถหลายคันแทนที่จะทำประกันแยกเป็นรายคน ก็ทำเป็นประกันกลุ่มรถยนต์สำหรับครอบครัวดีกว่า มีความน่าสนใจกว่าตรงที่เมื่อหารเบี้ยเฉลี่ยต่อคนแล้วถูกกว่า และสามารถระบุความต้องการคุ้มครองเพิ่มเติม เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ทำการคำนวณเบี้ยประกันและส่งใบเสนอราคาให้

ต้องมีรถกี่คันถึงสามารถประกันกลุ่มรถยนต์ได้?

ในเรื่องการทำประกันกลุ่มรถยนต์ ทางบริษัทประกันได้มีกำหนดจำนวนรถในการทำประกันกลุ่มรถยนต์โดยแยกเป็นประกันกลุ่มรถยนต์สำหรับบริษัท และประกันกลุ่มรถยนต์สำหรับบุคคล ดังนี้

1. ถ้าผู้ทำประกันเป็นพนักงาน ลูกจ้าง อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ที่ต้องการทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยพร้อมกัน ต้องมีจำนวนรถยนต์ทั้งหมด 20 คันขึ้นไป

3. ในกรณีที่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (คู่สมรส บิดา มารดา บุตร หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน) จะต้องมีทำการประกันภัยรถยนต์ไว้กับบริษัทประกันภัยรถยนต์เดียวกันตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป

 

ซื้อประกันกลุ่มรถยนต์ ซื้อประกันชั้นไหนดี

ในการซื้อประกันกลุ่มรถยนต์ ก็เหมือนการซื้อประกันปกติ ต่างกันตรงที่ซื้อหลาย ๆ กรมธรรม์พร้อมกัน ดังนั้นสำหรับคนที่สงสัยว่าซื้อประกันแบบกลุ่มทั้งที ซื้อได้แบบถูกลง ควรซื้อประกันชั้นไหนดี

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันที่ดูแลอย่างดีที่สุด ไม่จำเป็นว่าเหตุรถชนนั้นต้องมีคู่กรณี รถไฟไหม้ รถถูกขโมย ก็สามารถเคลมได้

เพิ่มเติม

ประกันรถยนต์ชั้น 2

ประกันรถยนต์ที่เป็นรองแค่ประกันชั้น 1 แทบไม่ต่างกันเลย ต่างกันแค่ต้องเคลมแบบมีคู่กรณี และเบี้ยประกันถูกกว่า

เพิ่มเติม

ทำไมต้องซื้อประกันกลุ่มรถยนต์ผ่าน tadoo.co

tadoo.co เป็นเว็บไซต์ตัวกลางในการเสนอประกันรถยนต์ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์มืออาชีพที่มีความน่าเชื่อถือ มีประกันรถยนต์หลายประเภทให้คุณเลือกทั้งประกันรถยนต์ชั้น1, ประกันรถยนต์ชั้น2/2+ และ ประกันรถยนต์ชั้น3/3+ รวมถึงประกันเสริมรถยนต์ รวมถึงสำหรับบริษัทหรือองค์กร หรือเป็นการใช้รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ทั้งนี้ทาง tadoo.co เล็งเห็นว่าการซื้อประกันออนไลน์มีบทบาทอย่างมากในตลาดปัจจุบันที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปซื้อประกันเองโดยตรง

เช็คเบี้ยประกัน

ซื้อประกันกลุ่มรถยนต์ดีกว่าการซื้อประยนต์แบบเดี่ยวอย่างไร

สำหรับข้อดีที่เห็นได้ชัดจากการซื้อประกันกลุ่มรถยนต์ที่เจ้าของบริษัทหรือหัวหน้าครอบครัวไม่ควรมองข้าม 3 ข้อ คือ
1. เรื่องราคาที่ถูกลง ซึ่งเมื่อหารเฉลี่ยแล้วการทำประกลุ่มรถยนต์ถูกกว่าการซื้อประกันรถยนต์แบบเดี่ยว เปรียบเสมือนการที่คุณซื้อของราคาเหมา หรือราคาส่ง ราคาย่อมถูกกว่าราคาปลีก
2. ลดความยุ่งยากในการดำเนินการ การทำประกันกลุ่มรถยนต์คือการรวบรวมรถหลายคันเพื่อทำประกัน เหมาะกับองค์กรบริษัท และครอบครัวที่มีรถหลายคัน ซึ่งสามารถดำเนินการทำเรื่องภายในครั้งเดียว ไม่ต้องเสียเวลาทำเรื่องให้ยุ่งยากแบบรายเดี่ยว
3. หมดปัญหาลืมต่อประกัน เพราะการซื้อประกันรถยนต์แบบกลุ่มวันที่เริ่มคุ้มครองจะเป็นวันเดียวกัน และหมดลงพร้อมกัน หมดปัญหาแบบการทำประกันแยกเดี่ยว ที่วันหมดอายุไม่พร้อมกันซึ่งอาจทำให้รถบางคันลืมต่อประกันได้

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.8 out of 5

31,847 รีวิว

ความคุ้มครองประกันกลุ่มรถยนต์

ในส่วนความคุ้มครองนั้นขึ้นอยู่กับแผนกรมธรรม์ในประกันรถยนต์แต่ละประเภท เช่น ประกันรถยนต์ชั้น3/3+ไม่คุ้มครองในเรื่องรถหาย และไฟไหม้ สำหรับความคุ้มครองประกันกลุ่มรถยนต์แบ่งเป็น 2 หัวข้อใหญ่ดังนี้

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์

– ความเสียหายต่อตัวรถยนต์: บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีรถยนต์เสียหาย คุ้มครองไปถึงอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดมากับตัวรถยนต์แต่แรก ข้อดีคือรวมอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มที่ได้แจ้งให้บริษัทประกันรับทราบแล้ว
– สูญหาย: บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ที่หายจากการถูกลักขโมย ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์
– ไฟไหม้: ไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดย ตัวของรถเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม สามารถเคลมค่าสินไหมทดแทนจากประกันรถยนต์ได้
– ความเสียหายต่อตัวรถกรณีชนกับมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ด้วยกัน: บริษัทจะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

– ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก: บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิดแล้ว จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
– ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถของคู่กรณี: บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก และมีการเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้ประโยชน์จากรถ (รายละเอียดแตกต่างตามที่ปรากฏตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย)
– ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย: บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ของบุคคลภายนอก กรณีเสียชีวิต พิการทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บ

ความคุ้มครองประกันกลุ่มรถยนต์ คุ้มครองเหมือนประกันรถยนต์ปกติไหม?

อุ่นใจได้เลย ประกันรถยนต์แบบกลุ่มคุ้มครองไม่ต่างกับประกันรถยนต์ปกติเลย เช่น คุณซื้อประกันกลุ่มรถยนต์ชั้น 1 ก็จะได้รับการคุ้มครองทั้งคนละรถประกันชั้น 1 ทุกประกัน ดังนั้นสำหรับใครที่มีรถหลายคัน อยากได้ความสะดวก รวดเร็วในการทำประกันแน่นอนว่าให้ซื้อประกันกลุ่มเหมาะกว่า แถมคุ้มค่าเรื่องเบี้ยประกันด้วยนะ เพราะมีสิทธิ์ได้เบี้ยประกันถูกลง

ถ้าตัดสินใจจะเลือกทำประกันกลุ่มรถยนต์แล้ว โปรดเตรียมเอกสารตามนี้เลย

เอกสารที่ใช้ในการทำประกันกลุ่มรถยนต์ มีอะไรบ้าง

เอกสารประกอบการทำประกันกลุ่มรถยนต์ มีดังนี้
ใบคำขอเอาประกันภัยรถยนต์แบบกลุ่มสำหรับผู้ถือกรมธรรม์
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือเอกสารจดทะเบียนร้านค้าที่ทางราชการออกให้
สำเนาเลขบัตรประชาชนของกรรมการบริษัท
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัทจำกัด)
สรุปรายละเอียดข้อมูลของสมาชิก พนักงานที่ต้องการรับความคุ้มครองทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์

ประเภทของประกันรถยนต์

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันรถยนต์

รับใบเสนอราคา ประกันกลุ่มรถยนต์

เช็คเบี้ยประกัน