Connect with us

ข้อดีของการทำประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพคุ้มครองเราอย่างไร เหตุผลที่ควรทำประกันสุขภาพ และการวางแผนเพื่ออนาคต

ประกันสุขภาพคุ้มครองเราอย่างไร

ค่ารักษาพยาบาล คือจุดหลักของประกันสุขภาพ กรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ เราสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน พร้อมคุ้มครองอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในโรงพยาบาล

จุดเด่น

  • เป็นแผนสำรองเผื่อกรณีฉุกเฉินให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างสบายใจ พร้อมหลักประกันเพื่อสุขภาพของเราในอนาคต
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรอบด้าน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษา
  • เพิ่มโอกาสในการรักษาโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

ทำไมต้องทำประกันสุขภาพ

ปัจจุบันการทำประกันสุขภาพมีแต่ได้มากกว่าเสีย แม้ว่าเราต้องเสียค่าเบี้ยประกันรายปีแต่ผลประโยชน์ที่ได้กลับมาก็ถือว่าคุ้มค่า และปัจจุบันเบี้ยประกันสุขภาพก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิด บริษัทประกันพยายามปรับเปลี่ยนและออกแบบแผนประกันที่ราคาเอื้อมถึง แต่ความคุ้มครองครบถ้วนเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ ทั้งยังสามารถเลือกจ่ายเป็นรายปี หรือรายเดือนได้อีกด้วย และนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงควรทำประกันสุขภาพ

อุ่นใจขึ้นเมื่อมีประกันสุขภาพ

อุบัติเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและไม่เลือกสถานที่ วันใดวันหนึ่งหากเราโชคร้ายต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งตัวเราและคนที่เรารักก็คลายกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะตามมาไปได้เลยเพราะมีประกันสุขภาพช่วยรองรับอยู่แล้ว

“นอกจากค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นแล้วประกันสุขภาพยังคุ้มครองค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าห้อง ICU ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าปรึกษาแพทย์ เป็นต้น”

คลายกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่แพงขึ้น

ค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันแพงขึ้นมาก ยิ่งกับโรคร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังต่าง ๆ หากไม่มีประกันสุขภาพช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย ค่ารักษาพยาบาลตรงนี้อาจกลายเป็นภาระหนักของเราและครอบครัวได้ ประกันสุขภาพพร้อมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโรงพยาบาลเพื่อให้คุณคลายกังวลเรื่องงบประมาณที่บานปลาย

ประกันสุขภาพจะช่วยบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเพื่อไม่ให้แผนการเงินของเราต้องมีปัญหา

เพิ่มโอกาสในการรักษา

อาการเจ็บป่วยหรือโรคบางโรคก็ต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีพิเศษซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หลายคนอาจจะต้องยอมตัดใจเลือกรักษาด้วยวิธีธรรมดาที่ใช้เวลานานกว่าและความเสี่ยงอาจจะมากกว่า แต่หากมีประกันสุขภาพไว้ ก็ตัดปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาลไปได้เพราะกรมธรรม์ประกันจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทำให้เราสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองหรือคนที่รักได้

การเจ็บป่วยเล็กน้อยอาจนำไปสู่โรคร้าย

หลายคนเมื่อมีประกันสุขภาพแล้วอาจได้เข้าโรงพยาบาลบ่อยขึ้นเนื่องจากมีประกันช่วยรองรับค่าใช้จ่ายแต่นั่นเป็นสิ่งที่ดีเพราะอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่เกิดขึ้นกับตัวเราอาจเป็นสัญญาณของโรคร้ายแรงได้ การตรวจพบตั้งแต่เนิ่น ๆ ย่อมมีโอกาสรักษาหายได้มากกว่าการตรวจเจอในระยะสุดท้าย

เป็นหลักประกันด้านสุขภาพ

ประกันสุขภาพจะช่วยให้เราได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ได้ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และสามารถเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้โดยไม่ต้องกังวลถึงค่าใช้จ่าย เบี้ยประกันที่จ่ายรายปีอาจไม่ใช่การออมทรัพย์แต่ก็คุ้มค่าเมื่อแลกกับวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เพียงพอและไม่ทำให้เราเกิดปัญหาการเงินในอนาคต

วางแผนอนาคตที่มั่นคงด้วยการทำประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพอาจไม่ได้ช่วยเรื่องการออมเงินเหมือนประกันชีวิตแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงในอนาคตได้เพราะว่าประกันสุขภาพมีค่าเทียบเท่ากับเงินเก็บสำหรับเหตุฉุกเฉิน แต่อาจให้ความคุ้มครองที่มากกว่าเพราะวงเงินคุ้มครองที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพเสนอให้ไม่ได้เท่ากับราคาเบี้ยประกันคูณจำนวนปี แต่เราจะได้มากกว่านั้นเมื่อทำประกันเอาไว้ ประกันสุขภาพจึงเป็นการรองรับความเสี่ยงด้านสุขภาพเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับแผนการเงินของเรา ทำให้เงินออมเพื่ออนาคตของเรามีแต่เพิ่มพูน ไม่ลดหายไป

ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ

ประเภทของประกันสุขภาพ

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันสุขภาพ