Connect with us

ผู้สูงอายุควรทำประกันสุขภาพแบบไหนดี

ผู้สูงอายุทำประกันสุขภาพได้หรือไม่ ประกันสุขภาพแบบไหนเหมาะกับวัยเกษียณและควรเลือกอย่างไร

ผู้สูงอายุทำประกันสุขภาพได้หรือไม่

ผู้สูงอายุก็ทำประกันสุขภาพได้ เพราะปัจจุบันบริษัทประกันได้ออกกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ขยายอายุผู้เอาประกันจนถึงวัยเกษียณแล้ว โดยทั่วไปผู้สูงอายุที่ยังสามารถทำประกันได้จะอยู่ในช่วง 50-70 ปี ทั้งนี้ เงื่อนไขขึ้นอยู่กับแต่ละกรมธรรม์ เราควรศึกษากฎเกณฑ์และข้อยกเว้นให้ดี

สำหรับลูกหลานที่อยากทำประกันสุขภาพให้พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายก็ควรศึกษาเงื่อนไขของกรมธรรม์ให้ดี หากต้องการความคุ้มครองควรเลือกทำประกันสุขภาพ แต่หากต้องการเงินสะสมอาจเลือกทำประกันชีวิต หรือเลือกทำประกันชีวิตที่เพิ่มความคุ้มครองของประกันสุขภาพก็มีให้เลือกเช่นกัน

จุดเด่น

  • ผู้สูงอายุวัยเกษียณก็สามารถทำประกันสุขภาพได้เพียงต้องศึกษาเงื่อนไขให้ดี
  • ประกันสุขภาพจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ แต่ไม่ได้สะสมทรัพย์

ผู้สูงอายุควรทำประกันสุขภาพแบบไหนดี

ก่อนทำประกันสุขภาพให้ผู้สูงอายุ ลูกหลานหรือตัวผู้เอาประกันเองควรศึกษาเงื่อนไขของกรมธรรม์ให้ดีเนื่องจากอายุและช่วงวัยมีผลต่อการพิจารณาประกันและความคุ้มครอง บริษัทประกันอาจพิจารณาผู้สูงอายุว่ามีความเสี่ยงสูงได้ แต่หากเราศึกษารายละเอียดอย่างดีและเตรียมพร้อมก็จะสามารถได้กรมธรรม์ประกันสุขภาพที่พอใจได้

ศึกษากรมธรรม์ให้ดี

ทั้งเงื่อนไขในการเอาประกัน ข้อยกเว้นที่ประกันไม่คุ้มครอง ช่วงอายุที่สามารถทำประกันได้ และความคุ้มครองในกรมธรรม์ ทั้งหมดนี้เราต้องศึกษาให้ละเอียดไม่ว่าจะเลือกทำประกันประเภทใด หรือทำให้ใคร แต่ยิ่งเป็นประกันสุขภาพผู้สูงอายุแล้วจะละเลยไม่ได้เด็ดขาดเพราะหากเรามองข้ามรายละเอียดเพียงนิด อาจต้องเสียเบี้ยประกันไปฟรี ๆ ก็ได้เพราะประกันไม่คุ้มครองในส่วนที่เราต้องการ

“ผู้สูงอายุหรือวัยเกษียณก็ทำประกันสุขภาพ พร้อมได้ความคุ้มครองทั่วถึง เหมาะสำหรับช่วงวัยที่อาจต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อย”

รูปแบบผลประโยชน์

ประกันสุขภาพจะเน้นคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเป็นหลัก กรณีเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือต้องรักษาตัวใด ๆ หากตรงกับความคุ้มครองในกรมธรรม์ ประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นเอง แต่ปัจจุบันนี้อาจมีประกันสุขภาพบางรูปแบบที่ควบรวมกับประกันชีวิตโดยจะช่วยผู้เอาประกันออมเงิน มีการจ่ายเงินปันผล และให้เงินก้อนกรณีเสียชีวิตหรืออยู่จนครบสัญญา เราจึงควรศึกษาให้ดีว่ารูปแบบผลประโยชน์แบบไหนที่ตรงความต้องการของเรามากที่สุด

ก่อนตัดสินใจทำประกันสุขภาพให้ผู้สูงอายุควรศึกษาเงื่อนไข ข้อยกเว้น และความคุ้มครองในกรมธรรม์ให้ดีเพื่อป้องกันกรณีประกันไม่คุ้มครอง

วงเงินเอาประกัน

วงเงินคุ้มครองสูงสุด หรือวงเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับการซื้อประกันเพราะหากวงเงินค่ารักษาพยาบาลน้อยกว่าค่าใช้จ่ายจริง ส่วนต่างที่เหลือเราต้องจ่ายเอง เราจึงควรเลือกแผนประกันที่มีวงเงินคุ้มครองสมเหตุสมผลกับสุขภาพของผู้เอาประกันและโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลที่เราจะเข้าไปรับบริการ อย่างไรก็ตาม หากใครต้องการวงเงินเอาประกันสูง ก็สามารถเลือกจ่ายเบี้ยประกันแพงได้ แต่ไม่ควรแพงเกินกว่าที่เรารับไหว

ค่าเบี้ยประกัน

เบี้ยประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุอาจมีราคาแพงเพราะผู้สูงอายุถือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพสูง แต่อย่าเพิ่งกังวลไปเพราะปัจจุบันบริษัทประกันมีกรมธรรม์หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อประกันทุกเพศทุกวัย ฉะนั้น ถึงแม้จะจ่ายเบี้ยประกันสูงแต่ความคุ้มครองที่ได้รับก็คุ้มค่า อีกทั้งเงื่อนไขยังเหมาะกับช่วงวัยสูงอายุอีกด้วย อย่างไรก็ตามก่อนซื้อประกันสุขภาพ เราควรศึกษาและเปรียบเทียบราคาเบี้ยประกันเพื่อหากรมธรรม์ที่ราคาดีและให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่เรา

ประกันชีวิตควบประกันสุขภาพ

ประกันชีวิตควบประกันสุขภาพเป็นกรมธรรม์ที่น่าสนใจมากสำหรับผู้สูงอายุเนื่องจากจะได้ทั้งเงินออม และความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เหมาะกับช่วงวัยที่อาจต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยขึ้นแต่ก็ต้องการเงินสะสมเพื่อใช้รักษาตัวกรณีฉุกเฉินหรือใช้เป็นมรดกให้ลูกหลานได้ นอกจากนี้ประกันชีวิตควบประกันสุขภาพยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ

ประเภทของประกันสุขภาพ

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันสุขภาพ