Connect with us

เตรียมตัวอย่างไรก่อนทำประกันสุขภาพ

ทำไมถึงควรทำประกันสุขภาพ ก่อนทำประกันสุขภาพต้องเตรียมตัวอย่างไร และมีข้อยกเว้นอะไรบ้าง

ทำไมถึงควรทำประกันสุขภาพ

ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ แต่เมื่อโรคภัยมาหา นอกจากลาภจะหายแล้วยังอาจสร้างภาระตามมาทีหลังด้วย ประกันสุขภาพจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการความมั่นคงในอนาคตเพราะกรมธรรม์จะช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล รวมถึงให้ค่าชดเชยกรณีต่าง ๆ หากวันใดโรคภัยเข้ามาหาก็วางใจได้เพราะมีประกันสุขภาพช่วยรองรับอยู่ข้างหลัง

จุดเด่น

  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน (IPD), ผู้ป่วยนอก (OPD) และอุบัติเหตุฉุกเฉิน
  • ชดเชยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา พิการ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • หากรักษาตัวในโรงพยาบาลในเครือไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน ซึ่งโรงพยาบาลที่บริษัทกำหนดมีมากมายหลากหลายแห่ง

เตรียมตัวอย่างไรก่อนทำประกันสุขภาพ

การเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันสุขภาพจะทำให้เราได้แผนประกันที่ตรงใจในราคาไม่แพงอย่างที่คิด นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ที่เราพึงได้รับ ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับประกันสุขภาพนั้นสามารถสอบถามกับตัวแทนประกัน หรือค้นคว้าเองได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ให้ความรู้ พร้อมบอกเคล็ดลับที่หลายคนอาจไม่ได้บอกคุณ

ศึกษากรมธรรม์และความคุ้มครอง

ก่อนซื้อประกัน เราควรทำความรู้จักก่อนและต้องรู้จักให้ดีด้วยเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเอง เราควรศึกษาความคุ้มครองว่าครอบคลุมทุกกรณีที่เราต้องการหรือไม่ คุ้มครองโรคทั่วไปหรือเฉพาะโรค และคุ้มครองผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกด้วยหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบว่าวงเงินค่ารักษาพยาบาลเพียงพอและสมเหตุสมผลหรือเปล่า นอกจากนี้ควรอ่านข้อยกเว้นในกรมธรรม์อย่างละเอียดเพราะการละเลยข้อยกเว้นอาจทำให้เราเสียสิทธิประโยชน์ในบางกรณีได้

“ประโยชน์หลัก ๆ ของประกันสุขภาพคือ ค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยเล็กน้อย หรือร้ายแรงถึงชีวิต ประกันสุขภาพก็พร้อมที่จะอยู่ข้าง ๆ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับคุณ”

ช่วงเวลาคุ้มครองและระยะเวลารอคอย

ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) คือช่วงเวลาที่ประกันยังไม่คุ้มครองเพราะฉะนั้นค่ารักษาพยาบาลใด ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลารอคอย จะเบิกไม่ได้นั่นเอง แต่ถ้าพ้นช่วงระยะเวลารอคอยไปแล้ว กรมธรรม์ประกันก็จะคุ้มครองเราตามเงื่อนไขจนครบช่วงเวลาคุ้มครองซึ่งโดยปกติแล้วประกันสุขภาพจะมีอายุ 1 ปี ดังนั้น ก่อนเข้ารับการรักษาทุกครั้งจึงควรเช็คดูให้ดีว่าประกันสุขภาพที่ซื้อไว้หมดอายุหรือยังเพราะหากหมดอายุแล้วก็จะเบิกประกันไม่ได้เช่นกัน

การเตรียมตัวก่อนซื้อประกันสุขภาพจะทำให้เราได้กรมธรรม์ที่ครอบคลุมกรณีตามต้องการมากที่สุดและเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองด้วยเช่นกัน

ราคาเบี้ยประกัน

เบี้ยประกันเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาให้ดีเพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องรับผิดชอบ เราควรเปรียบเทียบเบี้ยประกันของกรมธรรม์จากหลายบริษัทและพิจารณาราคาเบี้ยประกันว่าเหมาะสมกับความคุ้มครองที่ได้รับหรือไม่ สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพนั้นส่วนใหญ่จะให้ชำระเป็นรายปีแต่สามารถเลือกชำระแบบรายเดือนแล้วแต่เงื่อนไขของบริษัทประกั

การแถลงข้อมูลและตอบคำถามสุขภาพ

ก่อนทำประกันสุขภาพ บางบริษัทอาจให้ผู้ทำประกันไปตรวจสุขภาพก่อน แต่ปัจจุบันนี้มีหลายบริษัทที่เปลี่ยนมาตรการเป็นการแถลงข้อมูลและตอบคำถามสุขภาพแทนโดยไม่ต้องไปตรวจสุขภาพ ซึ่งการแถลงสุขภาพและการตอบคำถามนี้สำคัญมากเพราะข้อมูลที่บริษัทได้รับมีผลต่อการพิจารณากรมธรรม์ประกัน เราควรตอบคำถามตามความเป็นจริงเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะสมกับเราที่สุด หากบริษัทรับรู้ว่ามีการปิดบังข้อมูล อาจยกเลิกกรมธรรม์ของเราได้

โรงพยาบาลในเครือ

เมื่อตัดสินใจจะทำประกันสุขภาพแล้ว สิ่งที่ควรไปเช็คอีกอย่างคือโรงพยาบาลในเครือที่อยู่ใกล้บ้านเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน เราจะได้ตรงเข้าไปโรงพยาบาลนั้นทันที และการรักษาในโรงพยาบาลตามที่บริษัทกำหนดไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายไปก่อนด้วย แต่หากต้องเข้ารักการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือบริษัทก็ไม่ต้องกังวล แม้ว่าเราจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนแต่สามารถนำหลักฐานไปเบิกเคลมได้

ข้อยกเว้นที่ควรระวังก่อนทำประกันสุขภาพ

นอกจากจะศึกษาความคุ้มครองแล้วเราต้องศึกษาข้อยกเว้นที่กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองด้วยเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ของตัวเอง ซึ่งข้อยกเว้นนั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ส่วนใหญ่แล้วกรมธรรม์ประกันสุขภาพจะไม่คุ้มครองกรณีที่คล้ายคลึงกัน เช่น โรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน, โรคร้ายแรงบางโรคที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง หรือการพยายามทำร้ายตัวเองและฆ่าตัวตาย เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ

ประเภทของประกันสุขภาพ

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันสุขภาพ