Connect with us

ประกันสุขภาพคุ้มครองโรคมะเร็งหรือไม่

หัวข้อรอง ประกันสุขภาพคุ้มครองอะไรบ้าง คุ้มครองโรคมะเร็งหรือไม่ เบี้ยประกันแพงหรือเปล่า

ประกันสุขภาพคุ้มครองอะไรบ้าง

ค่ารักษาพยาบาล คือความคุ้มครองหลักของประกันสุขภาพ โดยประกันสุขภาพจะดูแลค่ารักษา ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในโรงพยาบาลให้กับผู้ทำประกันในวงเงินและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หากเราเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บทั่วไป หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ประกันสุขภาพจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท

จุดเด่น

  • คุ้มครองโรคทั่วไป, ค่ารักษาผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) รวมถึงเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
  • ช่วยเหลือค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในโรงพยาบาล เช่น ค่าห้อง ICU, ค่าแพทย์ผ่าตัด หรือค่ารถพยาบาล เป็นต้น

ประกันสุขภาพคุ้มครองโรคมะเร็งหรือไม่

ประกันสุขภาพแบบทั่วไปอาจไม่คุ้มครองโรคมะเร็งเนื่องจากมะเร็งเป็นโรคร้ายแรงที่สามารถลุกลามได้ทั่วร่างกาย และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ นอกจากนี้มะเร็งยังมีสาเหตุการเกิดที่ไม่แน่นอน โดยอาจเกิดจากกรรมพันธุ์ สารเคมี หรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราก็ได้ ประกันสุขภาพทั่วไปจึงอาจยกเว้นโรคร้ายแรงที่ต้องรักษาต่อเนื่องเช่นโรคมะเร็ง

แผนประกันใดบ้างคุ้มครองโรคมะเร็ง

อย่างไรก็ตาม ยังมีประกันสุขภาพบางแผนที่คุ้มครองโรคมะเร็งซึ่งก็คือ ประกันโรคร้ายแรง และประกันมะเร็ง สำหรับประกันโรคร้ายแรงนั้นจะคุ้มครองโรคร้ายแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิต อาจรวมโรคมะเร็งเข้าไปด้วย ส่วนประกันมะเร็งคือประกันที่คุ้มครองโรคมะเร็งโดยเฉพาะ คุ้มครองทุกระยะ และเกือบทุกประเภทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ การซื้อประกันที่คุ้มครองโรคมะเร็งเอาไว้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความกังวลว่าจะเป็นเพราะหากเมื่อตรวจพบแล้วจะทำประกันไม่ได้ อีกทั้งการมีประกันที่คุ้มครองส่วนนี้ไว้จะช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลในอนาคตให้กับเราได้

“ประกันสุขภาพคุ้มครองโรคภัยทั่วไป และอาการบาดเจ็บจากเหตุไม่คาดฝัน ให้เราไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองเพราะประกันจะรับผิดชอบให้”

อยากได้แผนเสริมที่คุ้มครองโรคมะเร็งควรทำอย่างไร

หากคุณมีประกันสุขภาพอยู่แล้วแต่ในกรมธรรม์ไม่ได้คุ้มครองโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็ง คุณสามารถซื้อแผนประกันเสริม เช่น ประกันโรคร้ายแรง หรือประกันมะเร็ง ที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งร่วมกับประกันสุขภาพได้ แผนประกันเสริมจะช่วยรองรับกรณีที่นอกเหนือจากประกันหลักทำให้เราอุ่นใจ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิต

ประกันโรคร้ายแรง หรือประกันมะเร็ง สามารถซื้อร่วมกับประกันสุขภาพได้เพื่อความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากกว่า

ประกันที่คุ้มครองมะเร็งแพงไหม

สำหรับคนที่กังวลเรื่องค่าเบี้ยประกัน จริง ๆ แล้วแผนประกันเสริมไม่ได้แพงอย่างที่คิดเพราะเริ่มต้นเพียงหลักร้อยต่อปีเท่านั้น แต่กลับได้ความคุ้มครองทั่วถึงในราคาหลักแสน และสามารถทำควบคู่กับประกันสุขภาพได้โดยไม่เป็นภาระหนักจนเกินไป ส่วนประกันสุขภาพนั้นก็มีหลายแผนให้เลือก เราสามารถเลือกความคุ้มครองและเบี้ยประกันที่เราพอใจได้ แม้จะเลือกแผนที่เบี้ยประกันแพงแต่ก็สามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นการซื้อประกันจึงไม่ถือเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองจนเกินไป

ซื้อประกันที่คุ้มครองโรคมะเร็งได้อย่างไร

ปัจจุบันเราสามารถซื้อประกันได้หลายช่องทางทั้งซื้อผ่านตัวแทนของบริษัทประกันโดยตรง ทำประกันของธนาคาร หรือซื้อผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ สำหรับช่องทางหลังสุดถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการซื้อประกันเพราะสามารถทำได้ทันที ไม่ต้องติดต่อหรือเตรียมเอกสารให้ยุ่งยาก เพียงกรอกข้อมูลและตอบคำถามเท่านั้น ที่สำคัญคือไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วย

ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ

ประเภทของประกันสุขภาพ

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันสุขภาพ