Connect with us

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุ

ตอบคำถามคาใจเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุทั้งเรื่องความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชย Tadoo พร้อมช่วยคุณเลือกกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุที่ตรงใจในราคาที่เอื้อมถึง

ประกันอุบัติเหตุคุ้มค่าจริงหรือไม่

ประกันอุบัติเหตุถือเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันไม่แพงเมื่อเทียบกับแผนอื่น ๆ ราคารายปีอาจเริ่มต้นที่หลักร้อย ได้ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี เมื่อหารด้วยจำนวนวันแล้ว เหลือค่าประกันวันละ 1-3 บาทเท่านั้น แต่ความคุ้มครองที่ได้รับมีทั้งค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ค่าชดเชยกรณีพิการ หรือเสียชีวิต รวมถึงค่าชดเชยรายได้ต่าง ๆ ในวงเงินหลักหมื่นถึงหลักแสน ที่สำคัญประกันอุบัติเหตุสามารถรองรับความเสี่ยงในชีวิตได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็มีประกันคอยดูแล

จุดเด่น

  • เบี้ยประกันอุบัติเหตุจะไม่ปรับเพิ่มตลอดช่วงระยะเวลาการคุ้มครอง อายุสัญญาปีต่อปี หากครบปีแล้ว แค่จ่ายเบี้ยประกันก็เป็นการต่อสัญญาแล้ว
  • บางบริษัทมีข้อเสนอให้จ่ายเบี้ยประกันแบบรายเดือน, ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือนด้วย แล้วแต่ความสะดวกของผู้เอาประกัน

ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุแบบ อบ.1 และ อบ.2 ต่างกันอย่างไร

ประกันอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะมีความคุ้มครองแบบ อบ.1 เป็นตัวยืนพื้นโดย อบ.1 จะคุ้มครองกรณีดังนี้

1. เสียชีวิต พิการ สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
3. ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
4. ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง

ในส่วนของความคุ้มครองแบบ อบ.2 นั้นจะมีกรณีเพิ่มเติมขึ้นมาคือ คุ้มครองกรณีสูญเสียนิ้ว สูญเสียการได้ยินและการสื่อสารหรือพูดออกเสียง รวมถึงกรณีทุพพลภาพถาวรบางส่วนด้วย

ฉะนั้นหากถามว่า อบ.1 และ อบ.2 ต่างกันอย่างไร ทั้งสองต่างกันที่ความคุ้มครองโดยแบบ อบ.2 คุ้มครองเพิ่มมากขึ้น เหมาะกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง แต่หากใครที่กังวล หรือต้องการให้กรมธรรม์ครอบคลุมสูงสุดก็สามารถซื้อประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองทั้ง อบ.1 และ อบ.2 ได้

ถ้าไปเที่ยวต่างประเทศ ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองหรือไม่

ส่วนใหญ่ประกันอุบัติเหตุจะไม่คุ้มครองเหตุฉุกเฉินที่ต่างประเทศ ยกเว้นผู้เอาประกันซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม หากต้องการความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่ต่างประเทศ ประกันการเดินทางจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะเป็นแผนประกันที่คุ้มครองการท่องเที่ยวและเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ทั่วโลกโดยเฉพาะ

แต่หากเป็นการเดินทางภายในประเทศ การซื้อประกันการเดินทางขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เอาประกันเนื่องจากหากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินระหว่างเที่ยวในประเทศ ประกันอุบัติเหตุสามารถคุ้มครองได้เพราะอยู่ในขอบเขต แต่ประกันอุบัติเหตุจะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สิน หรือเที่ยวบินของผู้เอาประกัน ความคุ้มครองส่วนนั้นจะมีในประกันการเดินทาง

“หากผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัทประกันก็ไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายใด ๆ เพียงยื่นบัตรประชาชน พร้อมบัตรประกันอุบัติเหตุก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว”

ทำประกันอุบัติเหตุต้องตรวจสุขภาพหรือไม่

ปัจจุบันประกันอุบัติเหตุส่วนใหญ่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ สามารถสมัครได้ง่าย ๆ ผ่านตัวแทนบริษัทประกัน หรือผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ กรณีสมัครผ่านเว็บไซต์ก็เพียงแค่กรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลติดต่อ และตอบคำถามเล็กน้อยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา หลังจากนั้นก็เลือกช่องทางจ่ายเงิน เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย รอรับกรมธรรม์ผ่านหน้าเว็บไซต์หรือทางอีเมลได้เลย

ปัจจุบันเราสามารถซื้อประกันอุบัติเหตุได้จากหลากหลายที่ทั้งบริษัทประกันโดยตรง ธนาคาร หรือผ่านเว็บไซต์ เราควรเลือกซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือ และยินดีให้บริการ เพื่อความสะดวกและผลประโยชน์ของเรา

มีประกันสุขภาพแล้ว จำเป็นต้องทำประกันอุบัติเหตุหรือไม่

ก่อนจะตอบคำถาม ต้องขออธิบายก่อนว่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุมีขอบเขตความคุ้มครองอะไรบ้าง สำหรับประกันสุขภาพจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย รวมถึงอุบัติเหตุด้วย นอกจากนี้ยังให้ค่าชดเชยกรณีพิการ หรือเสียชีวิต แต่ประกันสุขภาพอาจไม่ครอบคลุมอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมากพอ

ส่วนประกันอุบัติเหตุนั้นเป็นแผนประกันที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุโดยตรง รวมถึงให้ค่าชดเชยกรณีพิการ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้วย ฉะนั้น ถ้ามีประกันสุขภาพแล้ว ก็ควรมีประกันอุบัติเหตุด้วยเพื่อความคุ้มครองที่มากกว่า ประกันอุบัติเหตุจะช่วยเสริมความคุ้มครองในส่วนที่ไม่อยู่ในขอบเขตของประกันสุขภาพ เพื่อให้ผู้เอาประกันใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย ไร้กังวล

สำหรับค่าเบี้ยประกันของประกันอุบัติเหตุนั้นก็ไม่แพงมาก สามารถทำควบคู่กับประกันสุขภาพได้โดยไม่เป็นภาระที่หนักจนเกินไป ราคาเบี้ยประกันเริ่มต้นที่หลักร้อยหรือพันต้น ๆ มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี สามารถจ่ายเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือนก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของผู้เอาประกัน

ผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุครอบครัว

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ

เพิ่มเติม

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันอุบัติเหตุ