Connect with us

ประกันอุบัติเหตุกับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

เที่ยวทั่วไทยได้อย่างสบายใจเมื่อมีประกันอุบัติเหตุช่วยคุ้มครอง แบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาล พร้อมให้ค่าชดเชยกรณีพิการ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่คาดฝัน

ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองทั่วไทยหรือไม่

ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนทั่วประเทศไทย ประกันอุบัติเหตุพร้อมให้ความคุ้มครองทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง แผนประกันจะช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั้งเล็กน้อยและสาหัส เช่น โดนลิงที่ลพบุรีกัด หรือถูกหินบาดตอนเที่ยวน้ำตก ประกันอุบัติเหตุที่มีจะช่วยดูแลและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลให้กับคุณ

จุดเด่น

  • หากผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ สามารถเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลในเครือข่ายโดยไม่ต้องสำรองจ่ายได้ทุกที่ทั่วประเทศไทย
  • กรณีบาดเจ็บสาหัสแล้วต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนอกเครือข่าย ผู้เอาประกันสามารถเก็บเอกสารหลักฐานแล้วนำมาเบิกเคลมค่าประกันภายหลังได้

เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองอย่างไร

ถ้าผู้เอาประกันเดินทางอยู่ในประเทศไทย ประกันอุบัติเหตุจะให้ความคุ้มครองตามปกติเนื่องจากอยู่ในขอบเขตของกรมธรรม์ กรณีประสบอุบัติเหตุที่ต่างจังหวัดแล้วต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้เอาประกันหรือญาติสามารถยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุได้เลย หากเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทประกันจะไม่ต้องสำรองจ่าย แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลนอกเครือข่ายอาจต้องสำรองจ่ายตามความเหมาะสม

กรณีบาดเจ็บสาหัสแล้วต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลนอกเครือข่าย แต่ค่ารักษาพยาบาลแพงจนจ่ายไม่ไหว ผู้เอาประกันหรือคนที่ไปด้วยสามารถแจ้งกับทางโรงพยาบาลเพื่อให้ประสานกับบริษัทประกันในเรื่องค่าใช้จ่ายได้ ฉะนั้น ก่อนเดินทางไปต่างจังหวัด ควรพกบัตรประกันอุบัติเหตุและเบอร์โทรศัพท์ของตัวแทนประกันติดตัวไว้เผื่อเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ

ประกันอุบัติเหตุ และประกันการเดินทาง

หลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเดินทางภายในประเทศไม่ว่าจะเผื่อติดต่องาน หรือไปเที่ยวต่างจังหวัด จะเลือกใช้สิทธิ์ของประกันอะไรดีระหว่างประกันอุบัติเหตุ หรือประกันเดินทาง เนื่องจากว่าประกันทั้งสองแผนนั้นมีความคุ้มครองที่คล้ายคลึงกันอยู่คือคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และให้ค่าชดเชยกรณีพิการ หรือเสียชีวิตนั่นเอง

“ก่อนไปเที่ยว หรือเดินทางไปต่างจังหวัดทุกครั้ง ควรตรวจสอบเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ และบัตรประกันอุบัติเหตุ ว่าสามารถใช้งานได้และพกติดตัวอยู่เสมอเผื่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน”

ประกันอุบัติเหตุแตกต่างจากประกันการเดินทางอย่างไร

ประกันอุบัติเหตุจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไม่ว่าจะเล็กน้อย หรือสาหัสก็สามารถเบิกเคลมได้ และจะให้ค่าชดเชยกรณีพิการ สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือเสียชีวิตตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ซื้อไว้ ส่วนประกันการเดินทางนั้นจะคุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ให้ค่าชดเชยกรณีพิการหรือเสียชีวิต รวมถึงคุ้มครองทรัพย์สินและเที่ยวบินของผู้เอาประกันด้วย แต่ประกันการเดินทางจะคุ้มครองเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น หากเกิดเหตุนอกเหนือจากช่วงเวลานั้น จะไม่สามารถเรียกร้องผลประโยชน์จากประกันการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุอาจเพียงพอสำหรับการท่องเที่ยวหรือเดินทางไปต่างจังหวัด หากเราเพิ่มความระมัดระวังและไม่ประมาท

เดินทางต่างจังหวัด ประกันอุบัติเหตุอย่างเดียวเพียงพอหรือไม่

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าประกันอุบัติเหตุจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุเท่านั้น อาจจะดูน้อยแต่ก็เป็นความเสี่ยงที่เกิดได้จริงและมีโอกาสสูง เพราะการเดินทางทำให้เราต้องโดยสารพาหนะต่าง ๆ และไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็มีโอกาสเป็นเหตุรุนแรงหรือสาหัส การทำประกันอุบัติเหตุจึงเป็นหลักประกันที่ช่วยรองรับความเสี่ยง แล้วยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากการรักษาตัวด้วย

อย่างไรก็ตาม ประกันอุบัติเหตุไม่ได้คุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สิน เช่น กระเป๋าเดินทางสูญหาย ทรัพย์สินถูกทำลาย เที่ยวบินล่าช้า หรือถูกยกเลิกเที่ยวบิน ฉะนั้น หากผู้เอาประกันต้องการความคุ้มครองส่วนนี้เพิ่ม จำเป็นต้องซื้อประกันการเดินทาง

จะเลือกทำประกันอะไรดีสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ

แม้ว่าประกันอุบัติเหตุจะคุ้มครองเพียงค่ารักษาพยาบาล แต่ก็มีช่วงระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีเต็ม หากใครที่ยังไม่เคยทำประกันอุบัติเหตุ คุณสามารถใช้เหตุผลนี้พิจารณาได้เนื่องจากประกันอุบัติเหตุไม่ได้ดูแลคุณแค่การเดินทางครั้งนี้เท่านั้น แต่จะคุ้มครองคุณในทุก ๆ ที่ บางแผนอาจครอบคลุมถึงการเดินทางต่างประเทศ

สำหรับประกันการเดินทางนั้นอาจคุ้มครองแค่เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดแต่ก็ครอบคลุมทุกความต้องการสำหรับคนที่ต้องเดินทางหรือท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ประกันอุบัติเหตุและประกันการเดินทางนั้นเริ่มต้นเพียงหลักร้อยทั้งสองแผน หากใครที่ต้องการความคุ้มครองแบบสองชั้น เพื่อความปลอดภัยในทุกทริปก็สามารถทำประกันอุบัติเหตุและประกันการเดินทางควบคู่กันไปได้

ผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุครอบครัว

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ

เพิ่มเติม

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันอุบัติเหตุ