Connect with us

ประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ

ดูแลชีวิต เป็นหลักประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับคนพิการ

เช็คเบี้ยประกัน

4.7/5

เลือกประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ เลือกที่ Tadoo

ค้นหาประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ ออนไลน์ได้ง่าย ๆ ผ่าน tadoo.co เราพร้อมนำเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ และเปรียบเทียบเบี้ยประกันให้กับคุณ

คนพิการ ยิ่งต้องการความคุ้มครอง

ความพิการไม่ใช่ข้อยกเว้นสำหรับการทำประกันอีกต่อไป ตอนนี้มีกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับคนพิการออกมาแล้ว เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และเกิดได้กับทุกคน โดยเฉพาะกับคนพิการที่ขาดความสามารถบางอย่างจากคนปกติ จึงมีแนวโน้มเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จึงต้องการแผนประกันเพื่อรองรับความเสี่ยงทางการเงิน ดูแลค่ารักษาพยาบาลเมื่อบาดเจ็บ ไม่ว่าเล็กน้อยหรือสาหัส

ดังนั้นเพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดและคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน tadoo.co พร้อมให้ข้อมูลรวมถึงอำนวยความสะดวกในการหากรมธรรม์ประกันที่ตรงใจและคุ้มค่าที่สุดสำหรับคนพิการ

เช็คเบี้ยประกัน

วิธีเช็คเบี้ยประกันอุบัติเหตุคนพิการออนไลน์

เลือกแผนประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการผ่าน tadoo.co ได้ง่าย ๆ เราพร้อมเปรียบเทียบความคุ้มครองและเบี้ยประกันให้กับคุณ

เลือกวันเริ่มต้นกรมธรรม์

เลือกวันคุ้มครองตามต้องการ พร้อมกรอกอายุของผู้ทำประกัน

เลือกแผนประกันและราคาที่ต้องการ

เราได้เปรียบเทียบความคุ้มครองให้คุณแล้วที่ tadoo.co

กรอกข้อมูลส่วนตัว

ให้รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว และตอบคำถาม

ประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการคุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันอุบัติเหตุคนพิการ ส่วนใหญ่จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและให้ค่าชดเชยกรณีต่าง ๆ ตามเงื่อนไขดังนี้

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ได้ค่าชดเชยเมื่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย และขี่หรือซ้อนรถมอเตอร์ไซค์

เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม

ได้เงินชดเชยเมื่อผู้พิการถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้าย และกรณีขี่หรือซ้อนรถมอเตอร์ไซค์

คุ้มครองค่าใช้จ่าย

ให้ค่าชดเชยในการจัดงานศพเมื่อป่วยแล้วเสียชีวิต แต่ต้องไม่ใช่การเสียชีวิตภายใน 120 วันแรกหลังประกันมีผลบังคับใช้

คุ้มครองค่าชดเชย

ค่าปลอบขวัญจากการเกิดอุบัติเหตุและต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างน้อย 4 วัน รวมไปถึงชดเชยรายได้เป็นรายวัน สูงสุดไม่เกิน 20 วัน

ผู้ใช้งานจริงต่างพอใจที่เลือก Tadoo

4.7/5

3,632 รีวิว

ใครบ้างทำประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการได้

ประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการหลายบริษัปทกำหนดเงื่อนไขของผู้เอาประกันว่าต้องเป็นผู้ที่มีความพิการ 3 กรณีนี้

ผู้พิการทางการมองเห็น หมายถึงผู้มีปัญหาทางการมองเห็น ตาบอด หรือมองเห็นแต่รับแสงได้แบบพร่าราง ศักยภาพทางการมองเห็นน้อยกว่า 10% ของสายตาคนปกติ

*โปรดศึกษาเงื่อนไขความพิการทางสายตากับบริษัทประกันอีกครั้ง

จุดเด่น

  • ประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการจะคุ้มครองผู้พิการทางการมองเห็นกรณีเกิดอุบัติเหตุโดยจะให้เป็นค่าชดเชยตามกรณีต่าง ๆ

ผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาทางการได้ยิน เช่น หูหนวก หรือได้ยินเสียงในระดับต่ำมากจนกระทบต่อการใช้ชีวิต อันส่งผลต่อการสื่อสารเช่นการพูด ดังจะเห็นในหลายกรณีที่ผู้พิการทางหูมักจะไม่สามารถพูดสื่อสารได้ร่วมด้วย

*ทั้งนี้โปรดศึกษาเงื่อนไขจากกรมธรรม์อีกครั้ง

จุดเด่น

  • ประกันคนพิการชดเชยให้ทั้งเคสเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป และกรณีพิเศษ เช่น การขี่หรือซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ การถูกฆาตกรรมและถูกลอบทำร้าย เป็นต้น

ผู้พิการทางร่างกายหรือทางการเคลื่อนไหว คือบุคคลที่สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียความสามารถทางการเคลื่อนไหว เช่น ความสามารถทางการเดิน ความสามารถในการใช้แขน รวมถึงมีความบกพร่องทางร่างกายทำให้มีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวันหรือเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม

*โปรดศึกษาเงื่อนไขความพิการที่เข้าข่ายความคุ้มครองกับบริษัทประกันอีกครั้ง

จุดเด่น

  • กรณีผู้พิการต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล แผนประกันสำหรับผู้พิการนี้จะชดเชยรายได้ให้สูงสุดถึง 20 วัน

เพราะบริษัทประกันเห็นความสำคัญของผู้พิการ

ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้พิการเกิดจากความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย โดยจัดทำกรมธรรม์นี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ

Top tip: ผู้พิการที่สามารถทำประกันอุบัติเหตุเพื่อผู้พิการรายย่อยได้จำเป็นมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข และต้องทำบัตรผู้พิการเนื่องจากเป็นเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนก่อนซื้อประกัน

ข้อมูลจาก – สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ประกันอุบัติเหตุสำหรับคนพิการ เพื่อความเท่าเทียมในสังคม

ผู้พิการถือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพสูงในเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้พิการถูกตัดสิทธิ์ในการทำประกันเนื่องจากความบกพร่องของร่างกายแม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะสามารถรับภาระเบี้ยประกันได้และพวกเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองก็ตาม เรื่องนี้กลายเป็นปมปัญหาที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่ไม่เท่าเทียมจนกระทั่ง คปภ. ร่วมด้วยสมาคมประกันวินาศภัยไทยและสมาคมประกันชีวิตไทยได้จัดทำแผนประกันอุบัติเหตุสำหรับคนพิการขึ้นเพื่อให้มีแผนประกันที่รองรับกลุ่มคนพิการ

ประกันอุบัติเหตุสำหรับคนพิการนั้นจะดูแลความเสี่ยงรวมถึงคุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการเกิดอุบัติเหตุและให้ค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงหลักร้อยต่อปี ถือเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม

จากการสำรวจพบว่า สังคมไทยมีจำนวนคนผู้พิการอยู่ไม่น้อย โดยอ้างอิงจากผู้มีบัตรคนพิการมีจำนวนถึง 2.72% ของประชากรทั้งประเทศ* มากที่สุดคือผู้พิการทางการเคลื่อนไหว รองลงมาคือผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อสาร อันดับ 3 คือผู้พิการทางสายตา จะเห็นได้ว่าประกันประเภทนี้รองรับกลุ่มผู้พิการส่วนใหญ่ในประเทศ และมีแนวโน้มจะพิจารณาความคุ้มครองในอนาคต

*ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2560

เพราะผู้พิการต้องการหลักประกันในชีวิต

ประกันอื่น ๆ ที่ Tadoo แนะนำ

นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุสำหรับคนพิการแล้ว Tadoo ยังมีแผนประกันอีกมากมากมายให้คุณเลือก

ประกันสุขภาพ

คุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ไม่ว่าเจ็บป่วยจากโรคหรืออุบัติเหตุ

เพิ่มเติม

ประกันชีวิต

เป็นหลักประกันให้ชีวิตว่า หากเราเสียชีวิตหรือพิการ จะได้เงินคืนแก่ตนหรือผู้รับผลประโยชน์ ข้อดีคือ แม้เรามีชีวิตอยู่จนครบกำหนดเวลา ก็จะได้รับเงินจำนวนหนึ่งคืน ตามเงื่อนไขของประกันที่ซื้อไว้

เพิ่มเติม

ประกันโรคร้ายแรง

เพิ่มความคุ้มครองให้กลุ่มโรคร้ายแรง ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ให้คุณได้อุ่นใจ ไร้กังวล

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เพิ่มความคุ้มครอง ช่วยคุณลดภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล พร้อมค่าชดเชยอื่นๆมากมาย

เพิ่มเติม

คุ้มครองหลักแสนด้วยเบี้ยประกันเพียงหลักร้อย

ประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการรายย่อย มีทุนประกันกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงถึงหลักแสนบาท นอกจากนี้ยังสามารถเคลมค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยตามเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ค่าชดเชยรายได้จากการรักษาตัว, ค่าปลอบขวัญ และการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ โดยจ่ายเบี้ยประกันรายปีเพียงไม่กี่ร้อยบาทต่อปี

สำหรับการซื้อกรมธรรม์ประกันนั้นก็ใช้เพียงบัตรประชาชน และบัตรประจำตัวผู้พิการเพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการดำเนินการ

เช็คเบี้ยประกัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ

ประกันเพื่อคนพิการมีข้อกำหนดไว้ว่าผู้เอาประกันมีสิทธิทำประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ได้คนละไม่เกิน 2 ฉบับ ไม่ว่าจะกับบริษัทใดก็ตาม หากซื้อประกันมากกว่า 2 ฉบับ จะมีผลเพียง 2 ฉบับแรกเท่านั้น กรมธรรม์ที่ซื้อหลังจากนั้นจะไม่มีผล

ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเอาประกันได้จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ – 60 ปีบริบูรณ์

ใช้บัตรประชาชน และบัตรประจำตัวผู้พิการเพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการดำเนินการ

ผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุครอบครัว

เพิ่มเติม

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันอุบัติเหตุ

รับใบเสนอราคาประกันอุบัติเหตุ

เช็คเบี้ยประกัน