Connect with us

ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้กับทุกคน ยิ่งถ้าเกิดกับผู้สูงอายุ บาดเจ็บเล็กน้อยอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้ ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุพร้อมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีในอนาคต

ผู้สูงอายุทำประกันอุบัติเหตุได้หรือไม่

ผู้สูงอายุก็ทำประกันอุบัติเหตุได้ เพราะกรมธรรม์ส่วนใหญ่กำหนดช่วงอายุของผู้เอาประกันถึงประมาณ 60 ปี อาจขยายความคุ้มครองได้แล้วแต่เงื่อนไขกำหนด หรือซื้อประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่มีอายุ 55 หรือ 60 ปีขึ้นไป ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุอาจได้ความคุ้มครองที่ตรงความต้องการมากกว่า ทั้งนี้ ผู้เอาประกันควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ

จุดเด่น

  • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะคงที่ ไม่ปรับตามอายุที่มากขึ้น
  • แผนประกันอาจมีเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ไม่รับประกันบุคคลที่ทำอาชีพเสี่ยงมาก่อน หรือบุคคลที่เคยทุพพลภาพถาวรมาก่อน

ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุคุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันสุขภาพผู้สูงอายุคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ รวมถึงให้ค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ พิการ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต บางกรมธรรม์ให้ค่าชดเชยรายได้กรณีต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยเช่นกัน จะเห็นว่าความคุ้มครองพื้นฐานแบบอบ.1 คล้ายคลึงกับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลทั่วไป

บางกรมธรรม์จะคุ้มครองแบบ อบ.2 คือให้ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต พิการ สูญเสียอวัยวะ สายตา การพูดหรือสื่อสาร การได้ยิน หรือทุพพลภาพถาวร พร้อมให้ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุกรณีต่าง ๆ นอกจากนี้ยังคุ้มครองเหตุฆาตกรรม หรือถูกทำร้าย รวมถึงอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ด้วย ทั้งนี้ ทุนประกันและวงเงินค่ารักษาพยาบาลขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ที่เลือกซื้อ

ทำไมถึงควรทำประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบทั่วไป (PA) อาจคุ้มครองถึงอายุ 60 ปี หรือขยายความคุ้มครองได้มากกว่านั้นแต่เบี้ยประกันอาจเพิ่มขึ้นตามอายุ ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุจะตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ใหญ่วัยเกษียณด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุม และวงเงินที่สมเหตุสมผล เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่เคยทำประกันอุบัติเหตุ หรือผู้ที่มีประกันอยู่แล้วแต่เบี้ยประกันแพงขึ้นทำให้อยากหากรมธรรม์ใหม่ที่คุ้มค่ากว่าเดิม

ข้อดีของประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุคือเบี้ยประกันคงที่ ไม่ปรับเพิ่มตามช่วงอายุ และสามารถสมัครได้จนถึงอายุ 70-80 ปี นอกจากนี้ยังได้ความคุ้มครองพื้นฐานครบถ้วนทั้งแบบ อบ.1 และ อบ.2 พร้อมทุนประกันสูงสุดถึงหลักล้าน ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุมีความเฉพาะเจาะจงและออกแบบมาเพื่อผู้ใหญ่ที่อายุ 55-60 ปีขึ้นไป เนื่องจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลา ยิ่งถ้าเกิดกับผู้สูงอายุที่ร่างกายเริ่มไม่แข็งแรง อาการบาดเจ็บเล็กน้อยอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพร้ายแรงได้ กรมธรรม์นี้จะช่วยให้ผู้เอาประกันได้รับการรักษาที่รวดเร็วและถูกต้องเหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า

“ประกันอุบัติเหตุอาจไม่คุ้มครองบุคคลที่มีโรคประจำตัวบางโรคเนื่องจากเสี่ยต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น โรคพาร์กินสัน โรคหัวใจ หรือโรคเส้นเลือดในสมอง”

เงื่อนไขการรับประกัน

ผู้เอาประกันจะต้องมีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขจึงจะสามารถซื้อประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุได้ โดยทั่วไปแล้วแผนประกันนี้จะกำหนดช่วงอายุผู้เอาประกันประมาณ 55-99 ปี หรือก็คือเริ่มซื้อประกันได้ตั้งแต่ช่วงวัยเกษียณนั่นเอง สำหรับค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายนั้นส่วนใหญ่จะคงที่ตลอดระยะเวลาคุ้มครอง ไม่ปรับขึ้นตามช่วงอายุ

บริษัทประกันอาจกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ต้องไม่เป็นผู้ที่ทุพพลภาพถาวรมาก่อน, ไม่ได้ประกอบอาชีพที่เสี่ยง หรือไม่มีโรคประจำตัวตามที่กำหนดไว้ ฉะนั้น ก่อนซื้อประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุให้ตนเองหรือคนที่รัก ผู้ซื้อควรศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดของกรมธรรม์ให้ชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเอง

กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต บริษัทประกันมีสิทธิ์ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล ตลอดจนคำวินิจฉัยของแพทย์ และตรวจชันสูตรเพื่อยืนยันสาเหตุของการเสียชีวิตโดยไม่ผิดกฎหมาย และค่าใช้จ่ายส่วนนี้ บริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ข้อยกเว้นประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ

ก่อนทำประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ ผู้เอาประกันควรศึกษาเงื่อนไขการรับประกันและข้อยกเว้นอย่างละเอียดเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด และเพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ควรได้รับ หากมีคำถาม หรือข้อสงสัย ผู้เอาประกันควรสอบถามตัวแทนของบริษัทให้ชัดเจนและควรเปรียบเทียบกรมธรรม์กับบริษัทอื่น ๆ เพื่อหาข้อเสนอที่ดีที่สุด สำหรับข้อยกเว้นของประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุนั้นจะคล้ายคลึงกับประกันอุบัติเหตุทั่วไป ตัวอย่างเช่น
– ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากฤทธิ์สุรา หรือสารเสพติด
– ไม่คุ้มครองอาการบาดเจ็บจากการทำร้ายตัวเอง หรือพยายามฆ่าตัวตาย
– ไม่คุ้มครองการตั้งครรภ์ การแท้งลูก หรือภาวะแทรกซ้อนใด ๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์
– ไม่คุ้มครองอาการปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท หรืออาการใด ๆ ที่เป็นมาก่อนการทำประกัน

ผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุครอบครัว

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ

เพิ่มเติม

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันอุบัติเหตุ