Connect with us

รถชนประกันอุบัติเหตุคุ้มครองอย่างไร

รถชนหรือขับรถไปชน เบิกประกันอุบัติเหตุได้หรือไม่ เหตุสุดวิสัยบนท้องถนนที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ให้ Tadoo ช่วยแนะนำประกันอุบัติเหตุที่ช่วยคุ้มครองและดูแลคุณ

รถชนประกันอุบัติเหตุคุ้มครองอย่างไร

หากผู้เอาประกันถูกรถชน หรือขับรถไปชนแล้วบาดเจ็บ จะสามารถเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากประกันอุบัติเหตุได้หรือไม่ คำตอบคือเรียกร้องได้ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ซื้อ เนื่องจากรถชนถือเป็นอุบัติเหตุอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตามหากผู้เอาประกันมีสิทธิ์ของ พ.ร.บ.รถยนต์ และประกันภัยรถยนต์ร่วมด้วยก็สามารถเบิกเคลมจากทั้งคู่ได้เช่นกัน

จุดเด่น

  • โดยทั่วไปแล้วหากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ พ.ร.บ.รถยนต์จะคุ้มครองก่อน แล้วประกันจะรับผิดชอบส่วนต่าง หรือส่วนที่ พ.ร.บ. ไม่คุ้มครอง
  • หากผู้เอาประกันมีกรมธรรม์หลายเล่ม อาจต้องเลือกความคุ้มครองจากเล่มเดียวก่อน ส่วนต่างที่เหลือจึงใช้สิทธิ์ของกรมธรรม์อีกเล่ม

ถูกรถชน หรือบาดเจ็บจากการขับรถชน ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองหรือไม่

ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่ว่าผู้เอาประกันจะถูกรถชน หรือขับรถชนแล้วบาดเจ็บ แต่ความคุ้มครองส่วนนี้อาจทับซ้อนกับประกันรถยนต์และพ.ร.บ.รถยนต์

กรณีถูกรถชน

หากผู้เอาประกันถูกรถชนจากอุบัติเหตุและไม่ได้เป็นฝ่ายผิด ควรเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีก่อนโดยสามารถเรียกร้องได้ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยกรณีพิการ หรือเสียชีวิต ค่าชดเชยกรณีขาดรายได้ รวมถึงค่าเสียหายของทรัพย์สิน

แต่ถ้าฝ่ายชนไม่ได้ผิด หรือเป็นอุบัติเหตุสุดวิสัยที่หาคนผิดไม่ได้จริง ๆ กรณีที่คนถูกชนมีประกันก็สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากประกันอุบัติเหตุได้ รวมค่าชดเชยกรณีพิการ หรือเสียชีวิต และบางกรมธรรม์อาจให้ค่าชดเชยรายได้กรณีต้องหยุดรักษาตัวด้วยเช่นกัน

“กรณีเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย เช่น รถเฉี่ยวชนผู้เอาประกันขณะเดินอยู่ริมถนน ซึ่งอาจเป็นเหตุสุดวิสัยที่หาผู้ผิดไม่ได้จริง ๆ และสามารถยอมความกันได้ กรณีนี้ผู้เอาประกันสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากประกันอุบัติเหตุได้”

บาดเจ็บจากการขับรถชน

การขับรถชนไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่ ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งคนขับและคนโดยสารจะได้ความคุ้มครองจาก พ.ร.บ.รถยนต์ก่อน โดยพ.ร.บ.จะช่วยรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล รวมถึงให้ค่าชดเชยกรณีพิการหรือเสียชีวิต และให้ค่าชดเชยรายได้ตามที่ระบุไว้ซึ่งเป็นการจ่ายตามจริงแบบกำหนดวงเงินสูงสุด แต่ถ้าค่าใช้จ่ายจริงแพงกว่าวงเงินของพ.ร.บ. กรมธรรม์ประกันที่ซื้อไว้จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อ

กรณีที่มีทั้งประกันรถยนต์และประกันอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันอาจต้องเลือกใช้สิทธิ์จากกรมธรรม์ใดกรมธรรม์หนึ่งก่อน ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ประกันรถยนต์ก่อนเนื่องจากกรมธรรม์คุ้มครองความเสียหายของรถด้วย แต่กรณีที่ต้องการเบิกค่าชดเชย หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเพิ่มเติม ผู้เอาประกันสามารถศึกษาข้อมูลและปรึกษากับตัวแทนเพื่อทำเรื่องเคลมได้

ถ้าพิการ หรือเสียชีวิต ผู้เอาประกันจะได้รับค่าชดเชยจากประกันที่ทำไว้ตามเงื่อนไขหลังผ่านการพิจารณาของบริษัทประกันแล้ว โดยค่าชดเชยที่ได้อาจมาจากการหารเฉลี่ยของประกันแต่ละเจ้า ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์และความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม กรณีผู้เอาประกันอุบัติเหตุเสียชีวิต บริษัทประกันจำเป็นต้องชันสูตรศพเพื่อหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดและได้รับการรับรองจากแพทย์ว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจริง ๆ เท่านั้นถึงจะได้ค่าชดเชย

ประกันอุบัติเหตุทั่วไปแบบ อบ.1 จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ แต่ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หากต้องการให้คุ้มครองเหตุจากรถจักรยานยนต์ด้วย ต้องซื้อกรมธรรม์ที่คุ้มครอง หรือขยายความคุ้มครองจากแผนเดิม

กรณีขับรถชนแล้วไม่มีประกันรถยนต์

กรณีขับรถชนแล้วบาดเจ็บ แต่รถคันนั้นไม่มีประกันก็ยังได้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ. ถ้าคนขับหรือคนโดยสารมีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลก็สามารถเบิกเคลมค่ารักษาและค่าชดเชยได้ตามเงื่อนไข ทั้งนี้ เหตุที่เกิดต้องเป็นอุบัติเหตุจากความไม่ตั้งใจจริง ๆ เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากประกันอุบัติเหตุคือบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ ถ้าจงใจให้เกิดอุบัติเหตุทั้งการพยายามทำร้ายตัวเอง หรือฆ่าตัวตาย ประกันอุบัติเหตุจะไม่คุ้มครองและไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ

ผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุครอบครัว

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ

เพิ่มเติม

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันอุบัติเหตุ