Connect with us

อาชีพฟรีแลนซ์ เลือกประกันอุบัติเหตุอย่างไรดี

เป็นฟรีแลนซ์หรือทำอาชีพอิสระ ซื้อประกันอุบัติเหตุได้หรือไม่ Tadoo พร้อมไขข้อสงสัย และให้ข้อมูลดี ๆ เพื่อให้คุณได้ประกันอุบัติเหตุที่ถูกใจมากที่สุด

อาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ ทำประกันอุบัติเหตุได้หรือไม่

อาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ทำประกันอุบัติเหตุได้แน่นอนเพราะขั้นตอนการทำประกันไม่ได้เคร่งครัดเรื่องแหล่งรายได้ หรือการเดินบัญชีมากเท่าไรนัก เพียงแต่ผู้เอาประกันต้องจ่ายเบี้ยประกันได้ตามกำหนด ไม่ผิดนัดชำระ ถึงอย่างนั้นคนที่ทำอาชีพฟรีแลนซ์ก็สามารถเลือกกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับตัวเองในราคาที่ตรงใจได้

จุดเด่น

  • อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดแม้จะประกอบอาชีพอิสระ ประกันอุบัติเหตุจะช่วยรับภาระค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บที่เกิดจากเหตุไม่คาดฝัน
  • ได้ค่าชดเชยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์กรณีพิการ สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

เหตุผลที่ฟรีแลนซ์ควรทำประกันอุบัติเหตุ

เหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอแม้ว่าจะทำอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ เพราะฟรีแลนซ์ไม่ได้หมายถึงการทำงานอยู่ที่บ้านเพียงอย่างเดียว แต่อาจเป็นการทำงานนอกบ้าน เช่น งานรับจ้าง งานช่าง หรือค้าขายก็ได้ เพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น รถเฉี่ยวชน หกล้ม ตกท่อขาหัก สุนัขไล่กัด ก็มีเช่นกัน ประกันอุบัติเหตุจะช่วยรองรับความเสี่ยงเหล่านี้ พร้อมกับแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าผู้เอาประกันจะบาดเจ็บจากอุบัติเหตุชนิดใด ก็มีความคุ้มครองของประกันช่วยเหลืออยู่ตลอด

ทั้งนี้ ไม่ใช่เพียงงานฟรีแลนซ์นอกบ้านเท่านั้น ฟรีแลนซ์ที่ทำงานอยู่บ้าน หรือทำงานที่ Co-working Space ต่าง ๆ ก็ควรมีประกันอุบัติเหตุไว้เพื่อความอุ่นใจ และทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องภาระค่ารักษาพยาบาลที่อาจผลาญเงินเก็บของเราจนหมด

ประกันอุบัติเหตุแบบใดบ้างที่เหมาะกับอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์

กลุ่มคนที่ทำอาชีพฟรีแลนซ์สามารถเลือกแผนประกันอุบัติเหตุได้ตามต้องการโดยพิจารณาจากรูปแบบของงานที่ทำและพฤติกรรมการใช้ชีวิต หากเป็นงานเอกสาร หรือคล้ายงานออฟฟิศทำที่บ้านได้ก็อาจเลือกประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบปกติเพราะค่าเบี้ยประกันไม่แพงมาก เหมาะสำหรับอาชีพที่ความเสี่ยงไม่สูง แต่ถ้าเป็นงานอิสระที่ทำนอกบ้าน เช่น รับจ้างทั่วไป งานช่าง หรือค้าขาย อาจต้องคำนึงถึงลักษณะของตัวงานและความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระที่มีความเสี่ยงสูงอาจต้องเลือกกรมธรรม์ที่แพงมากขึ้นเพื่อให้คุ้มครองกรณีที่ต้องการ

อย่างไรก็ตาม โดยพื้นฐานแล้วประกันอุบัติเหตุจะมีรูปแบบความคุ้มครองให้เลือกซื้อดังต่อไปนี้
– ความคุ้มครองแบบ อบ.1
– ความคุ้มครองแบบ อบ.2

“ประกันอุบัติเหตุบางกรมธรรม์ให้ค่าชดเชยรายได้กรณีต้องหยุดงานเพื่อรักษาตัว ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์สามารถยื่นส่งหลักฐานเพื่อขอรับผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของประกันที่ซื้อ”

ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุแบบอบ.1

ความคุ้มครองรูปแบบนี้ถือเป็นแบบพื้นฐานที่ประกันอุบัติเหตุส่วนใหญ่มีให้ เหมาะกับฟรีแลนซ์ หรืออาชีพอิสระที่ทำงานเอกสารทั่วไป หรือลักษณะงานคล้ายงานออฟฟิศ ไม่ต้องเดินทางบ่อย โดยจะได้รับความคุ้มครองตามกรณีดังนี้

– กรณีเสียชีวิต พิการ สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
– กรณีทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
– กรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
– ค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยบางกรณี

แม้จะเป็นฟรีแลนซ์ที่ทำงานอยู่บ้านก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้ ประกันอุบัติเหตุจึงเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจและรู้สึกมั่นคงมากยิ่งขึ้น

ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุแบบอบ.2

ความคุ้มครองแบบอบ.2 คือส่วนขยายเพิ่มเติมจากแบบอบ.1 โดยสามารถซื้อได้และจะให้ความคุ้มครองเพิ่มมากขึ้น เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์ที่ทำอาชีพเสี่ยง เช่น ช่างทำป้าย ช่างไฟ คนขับรถ หรือรับจ้างทั่วไป โดยจะให้ความคุ้มครองตามกรณีเพิ่มเติมดังนี้

– กรณีสูญเสียนิ้วจากอุบัติเหตุ
– กรณีสูญเสียการรับฟัง หรือการได้ยิน
– กรณีสูญเสียการพูดออกเสียง หรือการสื่อสาร
– กรณีทุพพลภาพถาวรบางส่วน

ถ้าต้องขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองหรือไม่

สำหรับฟรีแลนซ์ หรือคนทำอาชีพอิสระที่ต้องขับขี่ รวมถึงโดยสารรถจักรยานยนต์เป็นประจำ ควรทำประกันอุบัติเหตุได้อย่างยิ่งเพราะการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์มีความเสี่ยงสูงนั่นเอง ทั้งนี้ ประกันอุบัติเหตุพื้นฐานอาจไม่คุ้มครองกรณีขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ แต่ผู้เอาประกันสามารถซื้อส่วนขยายเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมกรณีนี้ได้โดยส่วนเพิ่มเติมอาจคุ้มครองกรณีดังนี้

– คุ้มครองอุบัติเหตุจากการโดยสารหรือขับขี่รถจักรยานยนต์
– คุ้มครองอุบัติเหตุจากสงคราม

ผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุครอบครัว

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ

เพิ่มเติม

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันอุบัติเหตุ