Connect with us

มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว จำเป็นต้องทำประกันอุบัติเหตุหรือไม่

ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแตกต่างกันอย่างไร Tadoo มีคำตอบให้คุณแล้วที่นี่ พร้อมบอกข้อมูลดี ๆ ที่จะช่วยให้คุณได้ประกันอุบัติเหตุที่ตรงใจที่สุด

มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว จำเป็นต้องทำประกันอุบัติเหตุหรือไม่

จำเป็นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ผู้ซื้อ แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันอยู่ ประกันสุขภาพจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากทั้งกรณีเจ็บป่วยและบาดเจ็บ แต่ประกันอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่านั้น อย่างไรก็ตามประกันอุบัติเหตุจะช่วยคุ้มครองและให้ค่าชดเชยบางกรณีที่ประกันสุขภาพไม่ครอบคลุม

จุดเด่น

  • เบี้ยประกันอุบัติเหตุราคาไม่แพง เริ่มต้นที่หลักร้อย ไม่ต้องกลัวเป็นภาระหนัก
  • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองค่ารักษาและค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล ให้ค่าชดเชยกรณีพิการ หรือเสียชีวิต รวมถึงชดเชยรายได้หากต้องหยุดรักษาตัว

ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพแตกต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างหลัก ๆ ของประกันทั้งสองแผนคือความคุ้มครองที่ต่างกันโดยประกันสุขภาพจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลไม่ว่าเราจะเข้ารับการรักษาด้วยสาเหตุอะไร ถ้าตรงกับเงื่อนไขในประกันสุขภาพที่ซื้อไว้ก็ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย แต่ประกันอุบัติเหตุจะคุ้มครองเฉพาะเจาะจงกว่าคือ คุ้มครองเฉพาะอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่านั้น และให้ค่าชดเชยกรณีพิการหรือเสียชีวิตตามเงื่อนไขที่กำหนด ประกันอุบัติเหตุอาจให้เงินชดเชยรายได้ขณะรักษาตัว หรือคุ้มครองทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD)

ค่ารักษาพยาบาล

ประกันอุบัติเหตุจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพื้นฐาน เช่น ค่าทำแผล เย็บแผล ล้างแผล รวมถึงค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้ากรณีถูกสัตว์ทำร้าย และค่าวัคซีนบาดทะยัก แต่ประกันอุบัติเหตุจะรับผิดชอบอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่านั้น กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคภัยจะไม่อยู่ในขอบเขตของกรมธรรม์ ส่วนนั้นต้องเบิกเคลมจากประกันสุขภาพ

นอกจากนี้ประกันอุบัติเหตุยังครอบคลุมการรักษาทั้งแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินตอนไหนก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ แต่ประกันสุขภาพบางแผนอาจไม่คุ้มครองการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) โดยต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มถึงจะครอบคลุมกรณีนี้

ประกันสุขภาพบางแผนมีสัญญาเพิ่มเติมที่ครอบคลุมบางกรณีคล้ายประกันอุบัติเหตุ ก่อนตัดสินใจเพิ่มความคุ้มครองควรศึกษารายละเอียดถี่ถ้วนและเปรียบเทียบกับประกันอุบัติเหตุเพื่อหาข้อเสนอที่ดีที่สุด

ค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา พิการ หรือทุพพลภาพ

ความคุ้มครองส่วนนี้ของประกันอุบัติเหตุหมายถึง ให้ค่าชดเชยตามตกลงกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ พิการ ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ เช่น มือและเท้าตั้งแต่ข้อขึ้นไป รวมถึงสูญเสียสายตาและการมองเห็นจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้หากประกันอุบัติเหตุที่ซื้อไว้มีความคุ้มครองแบบ อบ.2 ด้วย ก็จะเพิ่มค่าชดเชยกรณีสูญเสียนิ้ว, สูญเสียการได้ยินและการออกเสียงหรือการสื่อสารด้วย ขณะที่ประกันสุขภาพบางกรมธรรม์ไม่ครอบคลุมจุดนี้จึงไม่มีค่าชดเชยกรณีพิการ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุช่วยคุ้มครองเราจากเหตุไม่คาดฝัน เพื่อให้เราใช้ชีวิตได้อย่างอุ่นใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุบางกรมธรรม์จะมีความคุ้มครองเพิ่มเติมให้เลือกซื้อ เช่น คุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือคุ้มครองอุบัติเหตุจากการจลาจล เป็นต้น สำหรับผู้ที่ทำอาชีพเสี่ยง หรือชื่นชอบกิจกรรมผาดโผนก็สามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับตัวเองได้เช่นกันโดยบริษัทประกันหลากหลายแห่งมีประกันอุบัติเหตุสำหรับกีฬาเอ็กซ์ตรีม หรือแผนประกันเพิ่มเติมสำหรับอาชีพเสี่ยงให้เลือก แม้จะจ่ายเบี้ยประกันแพงขึ้นแต่ก็ได้กรมธรรม์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต

นอกจากความคุ้มครองเพิ่มเติมแล้ว ประกันอุบัติเหตุบางกรมธรรม์อาจให้ค่าชดเชยอื่น ๆ แล้วแต่กรณี เช่น ค่าชดเชยรายได้รายวันกรณีต้องหยุดรักษาตัว, ค่าจัดงานศพ หรือความคุ้มครองฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น

มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว ทำประกันอุบัติเหตุเพิ่มด้วยได้หรือไม่

หากใครมีประกันสุขภาพอยู่แล้วและต้องการทำประกันอุบัติเหตุเพิ่ม สามารถทำได้แน่นอนโดยติดต่อกับตัวแทนของบริษัทประกัน หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ก็ได้ ประกันอุบัติเหตุจะช่วยคุ้มครองบางกรณีที่ไม่อยู่ในขอบเขตของประกันสุขภาพทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวล รวมถึงช่วยเป็นหลักประกันในด้านสุขภาพและชีวิตได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้เบี้ยประกันอุบัติเหตุก็ราคาไม่แพงมาก ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง อีกทั้งบางบริษัทยังให้ผู้เอาประกันเลือกจ่ายแบบรายเดือน, ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือนได้อีกด้วย ฉะนั้น ใครที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้วและกำลังมองหาประกันอุบัติเหตุ สามารถศึกษากรมธรรม์ เปรียบเทียบเบี้ยประกัน และตัดสินใจได้เลย

ผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุครอบครัว

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ

เพิ่มเติม

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันอุบัติเหตุ