Connect with us

ข้อยกเว้นประกันโรคร้ายแรง

ข้อยกเว้นใดบ้างที่ประกันโรคร้ายแรงไม่คุ้มครอง Tadoo พร้อมแนะนำและให้ข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ของคุณในการซื้อประกันโรคร้ายแรง

ข้อยกเว้นในประกันโรคร้ายแรงสำคัญอย่างไร

ข้อยกเว้นและเงื่อนไขการรับประกันเป็นรายละเอียดสำคัญที่มองข้ามไม่ได้เพราะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้เอาประกันเต็ม ๆ หลายคนไม่ใส่ใจหรือไม่ศึกษาให้ดีจึงยื่นเคลมค่าประกันในกรณีที่ประกันไม่คุ้มครอง เมื่อบริษัทไม่จ่ายเงินให้ก็คิดว่าบริษัทโกง แต่จริง ๆ แล้วบริษัทแค่ทำงานเงื่อนไขและข้อยกเว้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด ผู้เอาประกันต้องศึกษากรมธรรม์ให้ดี หากมีคำถามควรถามตัวแทนให้ชัดเจน

จุดเด่น

  • ข้อยกเว้นและเงื่อนไขส่วนใหญ่จะคล้ายกันเกือบทุกบริษัท หากผู้เอาประกันมีคุณสมบัติหรือพฤติกรรมตรงกับข้อยกเว้น จะมีผลกับการพิจารณารับประกัน
  • ข้อยกเว้นที่บริษัทกำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมได้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทประกัน

ข้อยกเว้นประกันโรคร้ายแรง

ก่อนทำประกัน ต้องศึกษาข้อยกเว้นและเงื่อนไขการรับประกันให้ดีเพราะรายละเอียดส่วนนี้จะบอกกรณีที่ประกันไม่คุ้มครอง หรือไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ กรมธรรม์ประกันโรคร้ายแรงส่วนใหญ่จะบอกข้อยกเว้นชัดเจนเพื่อให้ผู้ที่สนใจทำประกันได้พิจารณาและตัดสินใจ

ระยะเวลารอคอย (Waiting Period)

ระยะเวลารอคอยคือช่วงเวลาที่ประกันยังไม่คุ้มครอง หากเจ็บป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลในช่วงนี้จะเบิกเคลมประกันไม่ได้ โดยส่วนมากทางบริษัทประกันจะระบุระยะเวลารอคอยอย่างชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ซื้อประกัน แต่ก็ยังมีเหตุการณ์เข้าใจผิดกันบ่อย ๆ เช่น ผู้เอาประกันลืมว่ามีระยะรอคอย เมื่อเข้าโรงพยาบาลแล้วเบิกประกันไม่ได้ก็คิดว่าบริษัทโกง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ ผู้เอาประกันจึงควรศึกษาและจดจำระยะรอคอยของกรมธรรม์ที่ซื้อให้ดี

“หากผู้เอาประกันจงใจปกปิดข้อมูลที่เข้าข่ายตามที่ระบุในข้อยกเว้น หากบริษัทประกันรับรู้ บริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ทันที”

โรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน (Pre-existing Conditions) และโรคที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง

โรคหรืออาการใด ๆ ที่เป็นมาก่อนการทำประกัน และอาจยังต้องรักษาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เช่น โรคประจำตัว จะไม่อยู่ในความคุ้มครองของประกันโรคร้ายแรง รวมถึงกรณีที่ผู้เอาประกันมีประวัติเคยเป็นโรคร้ายแรง แม้จะรักษาหายแล้วแต่ก็มีโอกาสที่ประกันจะยกเว้นการคุ้มครองโรคนั้น อย่างไรก็ตาม ก่อนซื้อประกันโรคร้ายแรงจะต้องตอบคำถามสุขภาพ ผู้เอาประกันควรตอบตามความจริงเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะสม และให้ทางบริษัทประกันช่วยหาข้อเสนอที่ได้ผลประโยชน์ตามต้องการ

นอกจากโรคที่เป็นมาก่อนแล้ว ประกันโรคร้ายแรงอาจมีโรคที่ไม่อยู่ในความคุ้มครองด้วย โดยในกรมธรรม์จะระบุชัดเจนว่าครอบคลุมโรคร้ายแรงชนิดใดและระยะใดบ้าง นอกเหนือจากที่กำหนดจะไม่คุ้มครอง ทั้งนี้ ผู้เอาประกันสามารถสอบถามทางบริษัทอีกครั้งเพื่อความชัดเจน หากต้องการได้ความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้น อาจต้องซื้อแผนประกันเสริม หรือแล้วแต่ข้อเสนอของทางบริษัท

มีหลายเคสที่ผู้เอาประกันเข้าใจผิดและไม่ศึกษาข้อยกเว้นให้ดีทำให้มีปัญหากับการเคลมเงินค่ารักษาพยาบาล ดังนั้น ก่อนซื้อ หรือแม้แต่หลังอนุมัติประกันแล้ว ผู้เอาประกันควรใส่ใจกับรายละเอียดข้อยกเว้นในกรมธรรม์เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

การพยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายตัวเอง

การพยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายตัวเองเป็นการกระทำโดยเจตนา หากบริษัทประกันตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เอาประกันจงใจให้เกิดขึ้นก็จะไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากเหตุการณ์เหล่านี้ นอกจากนี้ประกันยังไม่คุ้มครองอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการเมาสุรา หรือสารเสพติดด้วยเช่นกัน

อาการทางจิตเวช

การรักษาอาการทางจิตเวช หรือทางจิตประสาท เช่น โรคเครียด โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล เป็นต้น จะไม่อยู่ในขอบเขตที่ประกันโรคร้ายแรงคุ้มครอง ก่อนทำประกัน ผู้เอาประกันต้องให้ข้อมูลโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและทางจิตเวชเพื่อประกอบการอนุมัติกรมธรรม์ ปกติแล้วกรมธรรม์โรคร้ายแรงจะระบุคุณสมบัติของผู้เอาประกันไว้ชัดเจนว่าผู้ที่มีอาการป่วยทางจิตไม่สามารถทำประกันได้เนื่องจากเป็นผู้มีความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่กังวลในเรื่องนี้สามารถหาแผนประกันเสริมที่คุ้มครองค่ารักษาทางจิตเวชได้

ผลิตภัณฑ์ประกันโรคร้ายแรง

ประเภทของประกันโรคร้ายแรง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันโรคร้ายแรง