Connect with us

เคยเป็นโรคร้ายแรงมาก่อน ทำประกันโรคร้ายแรงได้หรือไม่

ประกันโรคร้ายแรงคุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนทำประกันหรือไม่ หากเคยเป็นโรคร้ายแรง ซื้อประกันได้ไหม ต้องตรวจสุขภาพหรือเปล่า Tadoo พร้อมตอบทุกคำถามเกี่ยวกับประกัน

เคยเป็นโรคร้ายแรงมาก่อน ทำประกันโรคร้ายแรงได้หรือไม่

เชื่อว่าคำถามนี้หลายคนอาจจะอยากรู้ กรณีที่เคยเป็นโรคร้ายแรงมาก่อน สามารถทำประกันโรคร้ายแรงได้หรือไม่ คำตอบนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทประกันเพราะต้องดูว่าโรคร้ายแรงที่เคยเป็นคือโรคอะไร รักษาหายนานหรือยัง รวมถึงต้องรักษาต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันมีโอกาสอนุมัติกรมธรรม์ให้แต่อาจจะไม่คุ้มครองโรคร้ายแรงที่เราเคยเป็น แต่โรคอื่น ๆ ยังคุ้มครองตามเงื่อนไขเหมือนเดิม

จุดเด่น

  • ก่อนซื้อประกันโรคร้ายแรง ต้องตอบคำถามสุขภาพตามจริงเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์
  • กรณีเคยเป็นโรคร้ายแรงมาก่อน บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่อนุมัติกรมธรรม์ได้

โรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน

โรคหรืออาการที่เป็นมาก่อนการทำประกัน (Pre-existing Condition) เป็นหนึ่งในข้อยกเว้นทั่วไปของการทำประกัน โดยประกันโรคร้ายแรงส่วนใหญ่จะไม่คุ้มครองโรคหรือสภาวะอาการใด ๆ ที่ผู้เอาประกันเคยเป็นหรือเป็นอยู่ก่อนมาซื้อประกัน บริษัทประกันรับรู้ได้จากการตอบปัญหาสุขภาพ การขอเอกสารการรักษา หรือการให้ไปตรวจสุขภาพ กรณีที่เคยเป็นโรคใด ๆ มาก่อน หรือมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต บริษัทประกันมีสิทธิ์พิจารณาให้กรมธรรม์ที่เราซื้อไม่คุ้มครองโรคประจำตัว หรือโรคที่เป็นมาก่อน แต่ยังคงคุ้มครองโรคอื่น ๆ ตามเงื่อนไขปกติ หากอาการของโรคอื่น ๆ ไม่เกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวที่เราเป็น

เคยเป็นโรคร้ายแรงมาก่อน ทำอย่างไรดี

อย่างไรก็ตาม หากเคยเป็นโรคร้ายแรงและยังคงรักษาต่อเนื่อง เช่น โรคเอดส์ หรือโรคมะเร็ง บริษัทประกันก็อาจจะปฏิเสธไม่อนุมัติประกันโรคร้ายแรงให้เนื่องจากผู้เอาประกันเสี่ยงที่จะอาการกำเริบรุนแรง หรือเสียชีวิต ทั้งนี้ หากเคยเป็นโรคร้ายแรง แต่รักษาหายนานแล้ว ก็อาจมีสิทธิ์ได้รับประกัน ส่วนเรื่องความคุ้มครองและเงื่อนไขนั้นต้องเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

“ปัจจุบันการทำประกันโรคร้ายแรงของหลายบริษัทไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแค่ต้องตอบคำถามสุขภาพเท่านั้น ดังนั้นผู้เอาประกันจึงควรให้ข้อมูลที่ถูกต้อง หากปิดบัง อาจถูกยกเลิกกรมธรรม์ได้”

ก่อนทำประกันโรคร้ายแรงจำเป็นต้องตรวจสุขภาพหรือไม่

ผู้เอาประกันต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันโรคร้ายแรงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เลือกซื้อ หากไม่ต้องตรวจสุขภาพ จะมีการถามคำถามสุขภาพแทน อย่างไรก็ตามตัวผู้เอาประกันเองก็ควรจะตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเอง และเพื่อป้องกันโรคร้ายที่ไร้สัญญาณเตือนทั้งหลาย นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องการทำประกันโรคร้ายอีกด้วยเพราะการตรวจสุขภาพทำให้เรารับรู้สภาวะอาการของร่างกายที่เรามองไม่เห็น หากตรวจเจอโรคจะได้รักษาได้ทันท่วงทีและใครที่มีแผนจะทำประกันโรคร้ายแรงแล้วเจอโรคก่อน ก็สามารถนำเรื่องนี้ไปปรึกษาตัวแทนประกันเพื่อหาทางออกได้

การทำประกันโรคร้ายแรงให้คุ้มค่าที่สุดคือทำตอนอายุยังน้อยและตอนที่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เพราะจะได้เบี้ยประกันที่ไม่แพง และแผนความคุ้มครองที่ครอบคลุมตามต้องการ

ตรวจเจอโรคร้ายหลังทำประกัน

หลายคนอาจมีความคิดว่าถ้าตรวจเจอโรคก่อน อาจทำประกันไม่ได้ นั่นคือความจริงที่บริษัทมีสิทธิ์จะปฏิเสธการอนุมัติกรมธรรม์ แต่หากผู้เอาประกันไปตรวจเจอในช่วงระยะเวลารอคอย หรือบริษัทมาทราบภายหลังว่าผู้เอาประกันมีอาการของโรคก่อนทำประกัน กรมธรรม์ที่ซื้อไว้อาจถูกยกเลิกได้ และเราอาจเสียประโยชน์ในเรื่องของเบี้ยประกันที่จ่ายไป ดังนั้น เราควรบอกความจริงแก่บริษัทเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

ผลิตภัณฑ์ประกันโรคร้ายแรง

ประเภทของประกันโรคร้ายแรง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันโรคร้ายแรง