Connect with us

ทำอย่างไรให้เบี้ยประกันโรคร้ายแรงถูกลง

ประกันโรคร้ายแรงมีค่าเบี้ยประกันที่ไม่แพงมากนักถ้าเทียบกับประกันสุขภาพ แต่ก็มีหนทางที่จะทำให้ถูกลงได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเรา

ปัจจัยการคิดเบี้ยประกันโรคร้ายแรง

เบี้ยประกันโรคร้ายแรงกำหนดได้จากปัจจัยที่หลากหลายทั้งอายุของผู้เอาประกัน อาชีพ สุขภาพ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตต่าง ๆ หากบริษัทประกันพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับแล้วมีความเห็นว่าผู้เอาประกันมีความเสี่ยง เบี้ยประกันโรคร้ายแรงที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายก็อาจจะแพงขึ้น เทียบกับผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง

จุดเด่น

  • สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง นอกจากจะต้องจ่ายเบี้ยประกันที่แพงขึ้นแล้ว อาจได้กรมธรรม์ที่มีเงื่อนไขเยอะขึ้น หรือไม่ได้คุ้มครองทุกกรณี
  • ผู้เอาประกันที่มีความเสี่ยงสูงอาจถูกบริษัทประกันปฏิเสธไม่อนุมัติกรมธรรม์ได้

ทำอย่างไรให้เบี้ยประกันโรคร้ายแรงถูกลง

เบี้ยประกันโรคร้ายแรงอาจไม่ได้แพงมากเมื่อเทียบกับประกันสุขภาพและเทียบกับความคุ้มครองที่ได้รับ แต่หากเรารู้วิธีทำให้เบี้ยประกันถูกลงย่อมดีกว่าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย สำหรับวิธีที่ทำให้เบี้ยประกันโรคร้ายแรงถูกลงนั้นมีมากมาย Tadoo ได้รวบรวมข้อมูลมาให้คุณแล้ว

อายุน้อย สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัยไข้เจ็บ

ผู้เอาประกันที่อายุยังน้อยจะจ่ายค่าเบี้ยประกันถูกกว่าผู้เอาประกันที่อายุมากกว่าเพราะเบี้ยประกันผันเปลี่ยนตามอายุนั่นเอง อายุน้อยในความหมายของบริษัทประกันคือคนที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า สภาพร่างกายยังแข็งแรงและมีภูมิต้านทานที่ดี เสี่ยงต่อการเป็นโรคน้อยกว่าคนที่อายุเยอะแล้ว

นอกจากอายุน้อยแล้ว คนที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ อาจยืนยันด้วยผลตรวจสุขภาพ หรือประวัติการรักษาโรค รวมถึงคนที่ไม่มีโรคประจำตัวหรือคนที่ไม่เคยเป็นโรคร้ายแรงมาก่อน อาจได้รับกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันถูกกว่าและคุ้มครองครบถ้วนกว่าคนที่ร่างกายไม่แข็งแรง ป่วยบ่อย หรือเคยเป็นโรคร้ายแรงมาก่อน ทั้งนี้ เงื่อนไขและการพิจารณาขึ้นอยู่กับบริษัทประกัน

“ทำประกันโรคร้ายแรงตอนอายุยังน้อย และตอนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ คุ้มสุด เพราะเบี้ยประกันถูก แต่ได้ความคุ้มครองเต็มที่”

ไลฟ์สไตล์ชีวิตบอกความเสี่ยง

บริษัทประกันจะถามคำถามสุขภาพ และอาจถามถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน ความเสี่ยงด้านสุขภาพอาจดูจากอาชีพที่ทำ ตลอดจนไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของเรา หากมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ หรือทำงานที่ต้องสัมผัสฝุ่นควันและสารเคมีมาก ๆ จะมีผลต่อการพิจารณาราคาเบี้ยประกัน

ประกันโรคร้ายแรงสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้หลักหมื่นบาทต่อปี เงื่อนไขขึ้นอยู่กับกรมสรรพากร

ศึกษาและเปรียบเทียบกรมธรรม์ให้ดีก่อนซื้อ

ปัจจัยด้านสุขภาพของเราเป็นสิ่งสำคัญที่กำหนดค่าเบี้ยประกันแต่หากเราหลีกเลี่ยงหรือปรับเปลี่ยนเรื่องเหล่านั้นไม่ได้ การเปรียบเทียบกรมธรรม์ก็เป็นอีกหนทางที่จะทำให้เราได้เบี้ยประกันถูกลง การศึกษาและเปรียบเทียบทำให้เรามีสิทธิ์พิจารณาเลือกกรมธรรม์จากหลายเจ้า ที่ไหนให้ข้อเสนอดีที่สุด เราก็มีสิทธิ์เลือกสิ่งนั้นเพื่อตัวเรา สำหรับการเปรียบเทียบกรมธรรม์ในปัจจุบันสามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ เช่น tadoo.co

เหตุผลที่ควรทำประกันโรคร้ายแรง

เหตุผลหลัก ๆ ที่คนควรทำประกันโรคร้ายแรงคือเรื่องค่ารักษาพยาบาล เพราะค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันแพงมาก ยิ่งถ้าตรวจพบโรคร้ายแรงแล้ว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีโอกาสบานปลายสูง อีกทั้งโรคร้ายแรงส่วนใหญ่จะต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ฉะนั้น เงินที่ต้องจ่ายจะไม่ได้จบแค่ครั้งเดียว หากโรคที่เป็นรักษาไม่หาย กลายเป็นอาการเรื้อรังก็มีสิทธิ์ต้องเข้าออกโรงพยาบาลตลอดชีวิต ภาระเหล่านี้คือสิ่งที่น่ากลัวพอ ๆ กับอันตรายจากโรคร้ายที่ตรวจพบ

ประกันโรคร้ายแรงจึงเป็นทางออกสำหรับปัญหาการเงินที่อาจจะมาถึงในอนาคต ความคุ้มครองในกรมธรรม์จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาไม่ว่าจะค่าหมอ ค่ายา หรือค่าห้อง โดยจะรับผิดชอบตามวงเงินที่เราซื้อไว้ ฉะนั้นเราจึงไม่ควรเลือกซื้อประกันโรคร้ายแรงที่ถูกเกินไปเพราะหากต้องใช้จริง วงเงินอาจไม่พอก็ได้ นอกจากนี้ประกันโรคร้ายแรงบางแผนอาจให้เงินชดเชยกรณีต้องหยุดพักรักษาตัว หรือตามกรณีที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันโรคร้ายแรงจึงไม่ใช่รายจ่ายที่เสียเปล่า แลกกับความคุ้มครองและความมั่นคงในอนาคตถือว่าคุ้มค่าอย่างมาก

ผลิตภัณฑ์ประกันโรคร้ายแรง

ประเภทของประกันโรคร้ายแรง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันโรคร้ายแรง