Connect with us

ประกันโรคร้ายแรงแตกต่างจากประกันสุขภาพอย่างไร

มีประกันสุขภาพแล้ว จำเป็นต้องทำประกันโรคร้ายแรงหรือไม่ ทั้งสองกรมธรรม์มีความแตกต่างกันอย่างไร Tadoo พร้อมไขข้อสงสัยให้กับคุณ

ประกันโรคร้ายแรงคืออะไร

ประกันโรคร้ายแรง คือกรมธรรม์ประกันที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากโรคร้ายแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตและมีวิธีการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อน การรักษาโรคร้ายแรงต้องใช้แพทย์เฉพาะทาง รวมถึงอาจเป็นการรักษาต่อเนื่อง บริษัทประกันจึงมีประกันโรคร้ายแรงโดยเฉพาะเพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึงและตรงจุด

จุดเด่น

  • โรคร้ายแรงที่ต้องรักษาต่อเนื่องและเสี่ยงเป็นอันตรายถึงชีวิต เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคที่เกี่ยวกับปอด เป็นต้น
  • ประกันโรคร้ายแรงเป็นแผนประกันที่แยกออกมาจากประกันสุขภาพ จึงเน้นที่ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเช่นเดียวกัน

ความคุ้มครองประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพคือแผนประกันที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล พร้อมชดเชยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามกรณีที่กำหนดในกรมธรรม์ เพื่อให้ผู้เอาประกันไม่ต้องกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายจากการป่วยไข้ หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยทั่วไปประกันสุขภาพจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล อาจมีทั้งแบบผู้ป่วยใน (IPD) และแบบผู้ป่วยนอก (OPD) รวมไปถึงค่ารักษาจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน ค่าห้อง ค่ายา ค่าผ่าตัด ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และอาจชดเชยกรณีพิการหรือเสียชีวิตด้วย ประกันสุขภาพเหมาะสำหรับทุกคนเพราะโรคภัยไข้เจ็บมาหาเราได้เสมอ และควรทำตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อเบี้ยประกันที่ถูกกว่า

ความคุ้มครองประกันโรคร้ายแรง

ในส่วนของประกันโรคร้ายแรงคือแผนประกันที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นและคุ้มครองโรคร้ายแรงที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของประกันสุขภาพ รูปแบบความคุ้มครองของประกันโรคร้ายแรงอาจเป็นแบบจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโรงพยาบาลให้ รวมถึงอาจให้เงินก้อนกรณีตรวจเจอโรค และชดเชยกรณีพิการหรือเสียชีวิต ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ ประกันโรคร้ายแรงอาจกำหนดชื่อโรคที่อยู่ในขอบเขตความคุ้มครอง ฉะนั้นก่อนตัดสินใจซื้อควรศึกษารายละเอียดส่วนนี้อย่างถี่ถ้วนเพื่อกรมธรรม์ที่ตรงกับความต้องการของเรา

“ประกันโรคร้ายแรงจะคุ้มครองผู้เอาประกันกรณีที่ตรวจเจอโรคหลังกรมธรรม์มีผลบังคับใช้และพ้นระยะรอคอยแล้ว โดยโรคร้ายเหล่านั้นต้องไม่ใช่โรคที่ผู้เอาประกันเคยเป็นมาก่อน”

ประกันโรคร้ายแรงแตกต่างจากประกันสุขภาพอย่างไร

สำหรับความแตกต่างระหว่างประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงนั้นก็คือความเฉพาะเจาะจงของโรคที่อยู่ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ ประกันโรคร้ายแรงเหมือนเป็นแผนแยกย่อยที่ช่วยขยายขอบเขตความคุ้มครองให้ตรงจุดมากขึ้น ดังนั้น หากต้องการความครอบคลุมทั่วถึงและความคุ้มค่าก็ควรทำประกันสุขภาพควบคู่กับประกันโรคร้ายแรงเพราะจะได้กรมธรรม์ที่ดูแลเราเกือบรอบด้าน ไม่ว่าจะเจ็บป่วยธรรมดา บาดเจ็บ หรือเป็นโรคร้ายแรงก็อุ่นใจได้เพราะมีประกันช่วยดูแลอยู่ สำหรับใครที่กังวลเรื่องเบี้ยประกัน ประกันโรคร้ายแรงเริ่มต้นเพียงหลักร้อยต่อปี ไม่แพงอย่างที่คิด และถือว่าคุ้มเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ได้รับ

ประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงจะมีระยะเวลารอคอยประมาณ 30-120 วัน แล้วแต่โรคและเงื่อนไขในกรมธรรม์ โรคใด ๆ ที่ตรวจเจอในช่วงระยะเวลารอคอยจะไม่สามารถเบิกเคลมประกันได้ ยกเว้นจะมีเงื่อนไขพิเศษของกรมธรรม์

ประกันโรคร้ายแรงและประกันมะเร็ง

ประกันโรคร้ายแรงจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากโรคร้ายแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตและมีโอกาสเป็นการรักษาที่ยาวนานต่อเนื่อง รวมถึงต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาทำให้ค่าใช้จ่ายมีราคาแพง โรคที่อยู่ในความคุ้มครองส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่ทุกคนหวาดกลัวและไม่อยากเป็น เช่น โรคหัวใจ โรคที่เกี่ยวกับสมองทั้งหลอดเลือดสมอง หรือไข้สมองอักเสบ โรคที่เกี่ยวกับปอด โรคไต โรคตับ เป็นต้น ประกันโรคร้ายแรงบางแผนอาจไม่คุ้มครองโรคมะเร็งจึงมีแผนประกันแยกออกมา

ประกันมะเร็งคือแผนประกันที่คล้ายคลึงกับประกันโรคร้ายแรงแต่จะคุ้มครองโรคมะเร็งโดยเฉพาะ ประกันมะเร็งอาจคุ้มครองมะเร็งทุกระยะและเกือบทุกชนิดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ซื้อ เหตุผลที่ต้องมีประกันมะเร็งแยกย่อยออกมาเนื่องจากมะเร็งเป็นโรคที่สามารถเกิดได้ทั่วทุกที่บนร่างกายและสามารถลุกลามไปยังอวัยวะอื่น ๆ ได้ ทั้งยังต้องใช้การรักษาเฉพาะทางที่ต่อเนื่อง นอกจากนี้มะเร็งยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทยด้วย บริษัทประกันจึงมีกรมธรรม์ประกันมะเร็งเพื่อความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุด

ผลิตภัณฑ์ประกันโรคร้ายแรง

ประเภทของประกันโรคร้ายแรง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันโรคร้ายแรง