Connect with us

เราสามารถทำประกันโรคร้ายแรงมากกว่า 1 กรมธรรม์ได้หรือไม่

มีเงื่อนไขและขั้นตอนในการเบิกเคลมอย่างไร Tadoo จะให้คำตอบ พร้อมแนะนำเคล็ดลับดี ๆ ให้กับคุณ

ทำประกันโรคร้ายแรงมากกว่า 1 กรมธรรม์ได้หรือไม่

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ซื้อ กรณีที่สามารถทำได้ ผู้เอาประกันอาจต้องเลือกใช้สิทธิ์ของกรมธรรม์หนึ่งก่อน หากยังมีส่วนที่ต้องจ่ายก็ค่อยใช้สิทธิ์ของกรมธรรม์อีกเล่ม ทั้งนี้ เวลาเบิกเคลมค่าประกันที่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินตัวจริง บริษัทประกันที่ผู้เอาประกันยื่นเอกสารไปก่อนจะคืนใบเสร็จตัวจริงกลับมาให้เพื่อให้เรายื่นหลักฐานกับบริษัทอื่น

จุดเด่น

  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หากมีข้อสงสัยควรถามบริษัทประกันโดยเร็วที่สุด
  • ประกันโรคร้ายแรงบางกรมธรรม์เป็นสัญญาเพิ่มเติมซึ่งบังคับซื้อคู่กับประกันหลัก ผู้ซื้อควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจ

ประกันที่ควรทำคู่กับประกันโรคร้ายแรง

ประกันโรคร้ายแรงจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคหรือกลุ่มอาการที่ระบุในกรมธรรม์เท่านั้น ในบางครั้งอาจไม่ครอบคลุมเพียงพอจึงควรทำประกันอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วยเพื่อขอบเขตที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ประกันมะเร็ง

ประกันโรคร้ายแรงบางกรมธรรม์ไม่คุ้มครองโรคมะเร็ง เนื่องจากเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ในร่างกายจากการที่เซลล์เติบโตผิดปกติ และสามารถลุกลามไปสู่อวัยวะอื่น ๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้มะเร็งยังเป็นโรคที่ต้องรักษาต่อเนื่องและเรื้อรัง บริษัทประกันจึงแยกให้มีแผนประกันสำหรับมะเร็งโดยเฉพาะเพื่อความคุ้มครองที่ทั่วถึง และใช้ได้จริง

“ประกันโรคร้ายแรงจะระบุโรคและกลุ่มอาการที่คุ้มครองไว้อย่างชัดเจน หากกรมธรรม์ที่มีไม่คุ้มครองโรคที่ต้องการ หลังศึกษาเงื่อนไขแล้ว อาจซื้อกรมธรรม์เพิ่มได้เพื่อความคุ้มครองที่ครอบคลุม”

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพเป็นแผนประกันพื้นฐานที่หลาย ๆ คนเลือกทำเป็นแผนแรก ๆ เนื่องจากกรมธรรม์คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บไข้ไม่สบาย และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เรียกได้ว่าครอบคลุมเหตุพื้นฐานที่ทำให้ต้องเข้าโรคพยาบาล นอกจากนี้ประกันสุขภาพยังช่วยรับผิดชอบค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ายา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงบางกรมธรรม์อาจให้ค่าชดเชยกรณีต้องหยุดรักษาตัวอีกด้วย

หากประกันโรคร้ายแรงที่ซื้อไว้มากกว่า 1 เล่ม มีค่าชดเชยรายวันกรณีหยุดรักษาตัว ผู้เอาประกันมีสิทธิ์เบิกเคลมจากประกันที่ซื้อไว้ได้ทุกเล่ม ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

ประกันชีวิต

ประกันชีวิตอาจไม่ได้คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโดยตรงแต่จะเป็นหลักประกันทางการเงินในอนาคตให้เราได้ ประกันชีวิตจะช่วยฝึกวินัยการออม และสามารถเป็นเงินทุกฉุกเฉินหากเกิดเหตุไม่คาดฝันในอนาคต นอกจากนี้ หากเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ก็จะได้เงินเอาประกันตามเงื่อนไขซึ่งทำให้เราหมดกังวล ไม่ต้องกลัวว่าคนที่เรารักจะลำบากหากเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเอง กรณีที่เสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรง ประกันชีวิตก็จะชดเชยให้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เช่นกัน

แนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันโรคร้ายแรง

หลายคนอาจจะเคยเห็นคำว่า “สัญญาเพิ่มเติม” ซึ่งบริษัทประกันหลายแห่งจะมีแผนประกันที่เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่หลากหลาย หนึ่งในสัญญาเพิ่มเติมที่ได้รับความนิยมมากคือสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงนั่นเอง โดยจะให้ความคุ้มครองในด้านการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับประกันโรคร้ายแรงแต่อาจมีรูปแบบที่ต่างออกไปบ้างขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ เช่น ให้ความคุ้มครองเป็นเงินก้อน อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขสำคัญของสัญญาเพิ่มเติมส่วนใหญ่คือไม่สามารถซื้อเพียงสัญญาเพิ่มเติมเดี่ยว ๆ ได้ต้องซื้อพร้อมกับประกันหลักเท่านั้นซึ่งอาจจะเป็นประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตก็ได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

ผลิตภัณฑ์ประกันโรคร้ายแรง

ประเภทของประกันโรคร้ายแรง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันโรคร้ายแรง