Connect with us

เงินชดเชยรายได้ขณะรักษาโรคมะเร็ง

ทำประกันโรคร้ายแรงหรือประกันมะเร็งไว้ หากต้องรักษาตัวจะได้ค่าชดเชยรายได้หรือไม่ ประกันจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายจริงหรือเปล่า

เงินชดเชยรายได้ขณะรักษาโรคมะเร็ง

ประกันโรคร้ายแรงที่คุ้มครองโรคมะเร็งหรือประกันมะเร็งบางกรมธรรม์อาจมีค่าชดเชยรายได้กรณีต้องหยุดรักษาตัวเมื่อเป็นโรคมะเร็ง โดยจำนวนวันและจำนวนเงินที่ได้รับนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทประกันกำหนด ทั้งนี้ ความคุ้มครองชดเชยรายได้ไม่ใช่ความคุ้มครองพื้นฐาน หากในแผนประกันหลักไม่มี เราอาจถามตัวแทนขาย หรือค้นหาแผนประกันเสริมที่ครอบคลุมค่าชดเชยนี้

จุดเด่น

  • เราสามารถเลือกกรมธรรม์ที่ชดเชยรายได้ขณะรักษาตัวกรณีเป็นมะเร็งได้ โดยเปรียบเทียบแผนประกันเพื่อหาข้อเสนอที่ดีที่สุด
  • จำนวนวันที่ชดเชยให้และจำนวนเงินที่ได้รับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์

ความคุ้มครองของประกันโรคร้ายแรง

ประกันโรคร้ายแรง และอาจรวมถึงประกันมะเร็งที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรคร้ายที่อันตรายถึงชีวิต การทำประกันไว้นั้นไม่ใช่การลงทุนที่เสียเปล่าเมื่อแลกกับความคุ้มครองที่จะได้รับ นอกจากนี้ยังมีไว้เพื่อเป็นหลักประกันด้านสุขภาพและรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ประกันโรคร้ายแรงและประกันมะเร็งเป็นรูปแบบหนึ่งของประกันสุขภาพ ดังนั้นจึงมีความคุ้มครองหลัก ๆ ที่ค่ารักษาพยาบาลโดยจะครอบคลุมโรคร้ายที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง รวมถึงช่วยดูแลค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่ายา และค่าบริการต่าง ๆ ตามที่กรมธรรม์ที่เราเลือก

“เงินชดเชยรายได้ขณะรักษาตัวไม่ใช่ความคุ้มครองหลัก เราอาจต้องซื้อกรมธรรม์ที่แพงขึ้นหรือซื้อประกันเสริมเพื่อให้ได้ความคุ้มครอง ทั้งนี้เงื่อนไขขึ้นอยู่กับบริษัทประกัน”

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผ่าตัด

ผ่าตัดเป็นการรักษาที่ต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีความเสี่ยงในบางกรณี ฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดจึงมีราคาสูงทั้งค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ค่าห้องผ่าตัด และค่าศัลยกรรมต่าง ๆ แต่หากทำประกันที่คุ้มครองค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไว้ เราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเสียเงินเพราะประกันจะช่วยดูแลแทนให้

ประกันชดเชยรายได้

ปัจจุบันบริษัทประกันได้มีแผนประกันสำหรับผู้ที่กังวลว่าจะขาดรายได้หากเจ็บป่วยร้ายแรงจนต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ประกันชดเชยรายได้นี้จะให้เงินค่าชดเชยตามกรณีที่กำหนดในกรมธรรม์ เช่น ชดเชยจากอุบัติเหตุ ชดเชยจากการป่วยที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลาหลายวัน หรือชดเชยรายได้จากการรักษาโรคร้ายแรง เป็นต้น ทั้งนี้ จำนวนเงินและจำนวนวันที่ได้รับผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ ประกันรูปแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่กังวลว่าจะเป็นโรคร้ายแรง หรือกังวลว่าจะขาดรายได้จากการรักษาตัว สามารถซื้อกรมธรรม์ควบคู่กับประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงได้

การทำประกันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการอนาคตที่มั่นคงเพราะหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉิน ประกันจะช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาล ทั้งยังชดเชยค่าใช้จ่ายและรายได้บางส่วนให้เราได้ เราจึงไม่ต้องเงินออมของตัวเอง

ค่าชดเชยจากการรักษาตัวต่อเนื่อง

มะเร็งเป็นโรคที่มีรูปแบบการรักษาที่หลากหลายทั้งการทำคีโมหรือเคมีบำบัด การฉายแสง การทานยา และการผ่าตัด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การรักษามะเร็งล้วนต้องใช้ระยะเวลาและต้องรักษาต่อเนื่อง บางกรณีต้องใช้วิธีการรักษาแบบผสมผสานทำให้ร่างกายของผู้ป่วยอ่อนแอลงและอาจไปทำงานหรือใช้ชีวิตปกติได้ไม่เต็มที่ ประกันโรคร้ายแรงหรือประกันมะเร็งที่ทำไว้จะช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายจากการรักษาตัว เป็นการลดภาระที่ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบลงไปด้วย

เงินชดเชยค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

กรมธรรม์ประกันโรคร้ายแรงหรือประกันมะเร็งบางแผนอาจช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ผู้เอาประกันกรณีตรวจพบและต้องรักษาโรคมะเร็งด้วยเนื่องจากผู้เอาประกันอาจต้องหยุดพักรักษาตัวเป็นเวลานานทำให้ขาดรายได้ โดยค่าชดเชยอื่น ๆ ก็อย่างเช่น เงินชดเชยรายได้ เป็นต้น ซึ่งจำนวนเงินเหล่านี้ รวมถึงจำนวนวันที่ชดเชยจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในกรมธรรม์ที่เลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ประกันโรคร้ายแรง

ประเภทของประกันโรคร้ายแรง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันโรคร้ายแรง