Connect with us

การรีไฟแนนซ์บ้านอัตราดอกเบี้ยคงที่กับดอกเบี้ยลอยตัว

อัตราดอกเบี้ยคงที่กับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว แบบไหนที่เหมาะสมสำหรับคุณ ให้ Tadoo เป็นอีกวิธีหนึ่งเพื่อช่วยคุณ

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ก่อนจะขอยื่นรีไฟแนนซ์บ้าน เราควรที่จะรู้จักเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยว่า เป็นยังไง ถ้าหากรีไฟแนนซ์ในขณะดอกเบี้ยไม่คงที่จะเสียเพิ่มรึเปล่า อัตราดอกเบี้ยคงที่คือ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะ ไม่ขึ้นหรือลงตามต้นทุนของสถาบันการเงิน คงที่ตลอดอายุสัญญาเงินกู้หรือในช่วงเวลาที่กำหนด

จุดเด่น

  • อัตราดอกเบี้ยลอยสามารถเปลี่ยนมาเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ได้
  • การรีไฟแนนซ์หลัง 3 ปี จะทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลง

อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว

อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนของธนาคาร ซึ่งจะเราจะเห็นว่าจะมีประกาศออกมาเป็นครั้งคราว เช่น อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เช่น MLR MOR MRR จะต่างกับดอกเบี้ยคงที่ เพราะจะมีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตามเศรษฐกิจ

MLR MOR และ MRR คืออะไร

MLR MOR และ MRR : อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้อ้างอิงในการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้จากผู้ขอกู้หรือลูกค้า ซึ่งมีลักษณะเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

MLR : อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เช่น มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

MOR (Minimum Overdraft Rate) : อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี

MRR (Minimum Retail Rate) : อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน

ดอกเบี้ยแต่ละแบบจะช่วยทำให้คุณสามารถนำอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารมาคำนวณและเปรียบเทียบกันได้ว่าควรเลือกกู้ซื้อบ้านจากที่ไหนดีถึงจะได้ดอกเบี้ยต่ำตามที่ต้องการนั่นเอง

รีไฟแนนซ์บ้าน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี

ส่วนใหญ่แล้วอัตราดอกเบี้ยของการรีไฟแนนซ์บ้าน จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากอยู่ อยู่ประมาณ 3 ปีแรก พอพ้น 3 ปี เราก็สามารถที่จะรีไฟแนนซ์บ้านได้อีก กับธนาคารเดิมหรือธนาคารแห่งใหม่ก็ได้ ดังนั้นโปรแกรม Refinance ส่วนใหญ่ก็จะมีการคำนวณค่าเฉลี่ยดอกเบี้ย 3 ปีมาให้เราเห็นภาพว่า ใน 3 ปีนี้เราจะเสียดอกเบี้ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ โดยยิ่งอัตราดอกเบี้ยถูกเท่าไหร่ก็จะส่งผล ให้เราผ่อนต่องวดถูกลง หรือหากผ่อนต่องวดเท่าเดิมก็จะเสียดอกเบี้ยน้อยลง และส่งผลให้จำนวนงวดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน

เราสามารถกู้ซื้อบ้านดอกเบี้ยต่ำได้ เพียงแค่รู้จักเตรียมตัวตามเงื่อนไขสินเชื่อของธนาคาร รวมถึงเลือกสินเชื่อกู้ซื้อบ้านที่เอื้อต่อความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อ

คำนวณอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

MRR แต่ละธนาคารจะไม่เท่ากัน แล้วแต่ธนาคารไป แต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่า MRR มากแล้วเราจะเสียดอกเบี้ยสูงตามนะคะ อันนี้ไม่เกี่ยวกัน สิ่งที่เกี่ยวกับเราคือ เรานำ MRR มาเป็นตัวตั้งต้นเพื่อคำนวณอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของเราเท่านั้นเอง

ยกตัวอย่างเช่น
ธนาคาร A: MRR = 6.87% ต่อปี คิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านลอยตัวปีแรก = MRR-4.00 ดังนั้นอัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบันจะอยู่ที่ 2.87%
ธนาคาร B: MRR = 6.745% ต่อปี คิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านลอยตัวปีแรก = MRR-3.55 ดังนั้นอัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบันจะอยู่ที่ 3.195%

เพราะฉะนั้น ธนาคาร A จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า ธนาคาร B แม้ว่า MRR จะสูงกว่าก็ตาม

เราสามารถรีไฟแนนซ์จากดอกเบี้ยลอยตัว เป็นดอกเบี้ยคงที่ได้

ในกรณีที่เราผ่อนชำระไปหลายๆปี ก็จะทำให้ดอกเบี้ยแบบลอยตัวสูงตามไปด้วย ทำให้เราต้องจ่ายเงินมากขึ้นนั่นเอง ที่สำคัญดอกเบี้ยลอยตัว จะทำให้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าพรุ่งนี้ดอกเบี้ยจะถูกลงหรือแพงขึ้น เพราะว่าธนาคารอาจปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย MRR ได้ตลอดเวลา ซึ่งการรีไฟแนนซ์บ้านจะทำให้เราสามารถสลับมาใช้ดอกเบี้ยแบบคงที่ได้ ทำให้ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายนั้นน้อยลงกว่าเดิม

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ