Connect with us

ประวัติการเงินไม่ดี ขอรีไฟแนนซ์ได้ไหม

รีไฟแนนซ์บ้าน ติดเครดิตบูโร กู้ซื้อบ้านไม่ผ่าน ทำอย่างไรดี

เครดิตบูโร คือ อะไร

เครดิตบูโร ก็คือ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลประวัติของธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดของเรา ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อบัตรกดเงินสด สินเชื่อบ้าน ผ่อนรถยนต์ และอื่น ๆ รวมถึงประวัติการกู้ ผ่อน จ่ายทั้งหมดของเรานั่นเอง
ประกอบไปด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ

1. ข้อมูลบ่งชี้ข้อมูลบ่งชี้
2. ข้อมูลสินเชื่อ

จุดเด่น

  • หากประวัติไม่ดีต้องรออีก 2 ปีถึงจะหายจากระบบ
  • ศึกษารายละเอียดเพื่อจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด

ข้อมูลบ่งชี้

ข้อมูลบ่งชี้ คือ ข้อมูลที่บ่งบอกถึงสถานะลูกค้า หรือตัวบุคคล ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล, ที่อยู่, เลขประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด ส่วนกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะเป็น ชื่อ สถานที่ตั้ง และเลขทะเบียนนิติบุคคล

ข้อมูลสินเชื่อ

ข้อมูลสินเชื่อ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ, สถานะของบัญชี เช่น ปกติ พักชำระหนี้ ค้างชำระหนี้ รวมถึงประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมา เช่น การชำระที่ตรงเวลา หรือล่าช้า ผิดนัดชำระ

หากเราจะรีไฟแนนซ์หรือทำธุรกรรมทางการเงิน ควรที่จะเช็คประวัติการเงินให้ดี จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด

หากติดเครดิตบูโรแล้วสามารถกู้ซื้อบ้านได้ไหม

ทางธนาคารจะประเมินประวัติทางการเงินของผู้ยื่นกู้ก่อนเสมอ ซึ่งถ้าหากประวัติการเงินของผู้ยื่นกู้มีปัญหาหรือติดเครติดบูโรนั้น ทางธนาคารจะพิจารณาว่าเราไม่มีวินัยในการชำระหนี้สินมากพอ และยังไม่พร้อมสำหรับการกู้บ้านในครั้งนี้ จึงเป็นเหตุที่ทำให้เราไม่ได้รับการอนุมัติ

เหตุผลที่ควรกู้เงินในขอบเขตที่เราผ่อนชำระไหวจะได้ไม่เสียเครดิต การเลือกกู้กับธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำจึงเป็นอีกตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยลดภาระของเราลง

เคลียร์หนี้ทั้งหมดแล้วกู้ซื้อได้ทันทีเลยหรือไม่?

แม้ว่าจะสามารถชำระหนี้สินค้างชำระได้ทั้งหมดแล้ว ประวัติเสียของคุณก็จะยังคงอยู่ในระบบต่อไปอีก 2 ปี ข้อมูลการชำระหนี้ที่ไม่ดีของคุณจึงจะหายไป โดยระหว่างนี้ให้คุณเพิ่มความน่าเชื่อถือของประวัติทางการเงินให้ดูดียิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการกู้ ดังนี้

– เดินบัญชีธนาคารอย่างสม่ำเสมอ มีรายการเงินเข้าเงินออกเป็นประจำ
– ปิดบัญชีบัตรเครดิตต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ เพื่อให้เห็นถึงวินัยในการใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็น
– มีเงินเก็บภายในบัญชีมากระดับหนึ่ง
– รักษาประวัติการผ่อนชำระรายการอื่นๆ ที่ยังมีอยู่ให้สม่ำเสมอ

หากคุณสามารถทำตามวิธีการดังกล่าวได้ ธนาคารจะพิจารณาว่าเรามีวินัยในการใช้เงินที่ดีขึ้นกว่าเดิม และมีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะรับผิดชอบสินเชื่อนี้ได้

คำแนะนำเพิ่มเติมจาก Tadoo

1. ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นอำนาจหน้าที่ของสถาบันการเงินนั้น ซึ่งยึดหลักในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินนั้น ๆ

2. ในเรื่องของเครดิตคุณต้องนำเอกสารการปลอดหนี้จากเจ้าหนี้ไปยื่นเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลและต้องรอข้อมูลลบออกจากระบบภายใน 3 ปี

3. แนะนำให้คุณควรเจรจากับเจ้าของโครงการว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้อย่างไรบ้าง เนื่องจากคุณได้ชำระเงินบางส่วนแล้ว และนอกจากนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นความผิดของโครงการเหมือนกัน หากโครงการไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ หรือไม่ยอมคืนเงินผ่อนดาวน์ตามสัญญาให้ คุณก็ควรที่จะต้องฟ้องร้องตามกฎหมายต่อไป

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ