Connect with us

รีไฟแนนซ์คืออะไร

รีไฟแนนซ์ คืออะไร สามารถขอวงเงินกู้เพิ่มได้ไหม รีไฟแนนซ์อย่างไรให้คุ้มค่า ให้ Tadoo ช่วยให้ความรู้เพื่อการตัดสินใจ

รีไฟแนนซ์หมายถึงอะไร

รีไฟแนนซ์ (Refinance) หมายถึง การชำระเงินกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดด้วยเงินกู้ใหม่ โดยใช้หลักประกันหรือหลักทรัพย์ตัวเดิมขอกู้เงินจากสถาบันการเงินแห่งใหม่แล้วนำไปปลดภาระเงินกู้เก่าที่มีอยู่ เช่น รีไฟแนนซ์เมื่อเราผ่อนบ้าน คอนโด หรือรถไม่ไหว เพราะหมุนเงินไม่ทัน รวมถึงกรณีที่หนี้ก้อนเดิมมีอัตราดอกเบี้ยสูง หรือต้องจ่ายเงินงวดต่อเดือนสูง เราสามารถรีไฟแนนซ์เพื่อไปเลือกข้อเสนอเงินกู้ที่ดีกว่าได้

การรีไฟแนนซ์นั้นจะทำให้เราได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ค่างวดที่ต้องจ่ายต่อเดือนลดลง แต่อาจมีระยะเวลาเป็นหนี้นานขึ้น โดยอาจจะขอกู้จากสถาบันทางการเงินที่เป็นเจ้าหนี้รายเดิมหรือเป็นสถาบันการเงินเจ้าใหม่ก็ได้

จุดเด่น

  • การรีไฟแนนซ์สามารถช่วยปรับสภาพคล่องทางการเงินให้เราได้
  • ตรวจสอบเอกสารในการทำรีไฟแนนซ์ เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ ป้องกันความผิดพลาด

รีไฟแนนซ์ขอวงเงินกู้เพิ่มได้ไหม

เมื่อพูดถึงการรีไฟแนนซ์ เรามักจะนึกถึงการขอย้ายธนาคารเก่ามาเป็นธนาคารใหม่ที่ดอกเบี้ยถูกกว่า เพื่อให้ค่างวดที่ผ่อนต่อเดือนถูกลงและย่นระยะเวลาผ่อนให้สั้นลงด้วย การรีไฟแนนซ์นั้นสามารถขอวงเงินกู้เพิ่มได้ด้วยเช่นกัน

วงเงินกู้เพิ่ม

วงเงินกู้เพิ่มคือการกู้สินเชื่อเพื่อนำเงินออกมาใช้จ่าย และสามารถชำระค่างวดรายเดือนได้พร้อมกับค่าผ่อนบ้านปกติ ตัวอย่างเช่น มูลค่าของคอนโดประมาณ 2 ล้านบาท ผ่อนมาหลายปี ปัจจุบันยอดหนี้เหลือ 3 แสนบาท แสดงว่ามีส่วนต่างให้เราสามารถนำมาขอวงเงินกู้ไปใช้จ่ายอเนกประสงค์ได้ โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไขและกำหนดวงเงินกู้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน ถ้าปัจจุบันราคาประเมินอยู่ที่ 2 ล้านบาท แสดงว่ากู้ได้สูงสุด 1 ล้านบาท

แต่ในกรณีที่รีไฟแนนซ์ขอวงเงินกู้เพิ่ม เราจะกู้เงินได้มากที่สุด 1 ล้านบาท โดยก้อนแรกจะเป็นสินเชื่อบ้านเดิมที่เคยผ่อน 3 แสนบาท ส่วนก้อนใหม่ที่เปลี่ยนไปผ่อนกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นด้วยดอกเบี้ยที่ถูกกว่า คิดเป็นเงิน 2 แสน

“การรีไฟแนนซ์ที่ถูกต้องจะต้องเป็นการกู้เงินที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้กู้มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมสุทธิทั้งหมดกับหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมก่อนหน้านี้”

อัตราดอกเบี้ยของวงเงินกู้เพิ่มเท่าไร?

วงเงินในการกู้เพิ่มของการรีไฟแนนซ์จะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้น ๆ โดยส่วนใหญ่อัตราดอกเบี้ยของวงเงินที่ขอกู้เพิ่มนั้นจะแยกกับดอกเบี้ยที่กู้ไว้แล้ว ซึ่งมักจะมีมูลค่าที่แพงกว่าเล็กน้อย

การวางแผนการเงินอย่างรัดกุม คือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกจังหวะชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น และต้องไม่ลืมว่า การไม่มีหนี้คือสิ่งที่ดีที่สุด

รีไฟแนนซ์อย่างไรให้มีกำไรคุ้มค่า

ก่อนที่สมัครหรือขอสินเชื่อเราควรที่จะต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อความรวดเร็วในการขอสินเชื่อ และเพื่อจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการขอ รีไฟแนนซ์อย่างไรให้มีกำไรคุ้มค่า มีดังต่อไปนี้

1. เปรียบเทียบเงื่อนไขของธนาคารต่าง ๆ – เนื่องจากกฎเกณฑ์ของสถาบันทางการเงินไม่เหมือนกัน จึงควรพิจารณาอัตราดอกเบี้ย โดยอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่จะรีไฟแนนซ์ควรจะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมถึงเงื่อนไขเรื่องจำนวนเงินผ่อนต่องวดต้องลดลงและระยะเวลาการผ่อนชำระที่นานขึ้น เพื่อคำนวณว่าจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้เรามากขนาดไหน

2. สำรวจค่าใช้จ่ายอย่างอื่น – การรีไฟแนนซ์ก็คล้ายกับการขอสินเชื่อใหม่ ดังนั้นก็ต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมบริการในกระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจดจำนองหลักประกัน 1% ของวงเงินกู้ การประเมินมูลค่าหลักประกัน การทำประกันอัคคีภัยซึ่งหลาย ๆ ธนาคารก็มักจะยื่นข้อเสนอประเภทฟรีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้ตัดสินใจเลือกรีไฟแนนซ์ด้วย ที่สำคัญคือต้องตรวจสอบเงื่อนไขการไถ่ถอนสินเชื่อจากธนาคารเดิมด้วยว่ากำหนดให้สามารถรีไฟแนนซ์ได้ตั้งแต่ปีที่เท่าไรของการกู้ เพราะถ้าผิดเงื่อนไขจะต้องจ่ายค่าปรับการไถ่ถอนก่อนกำหนดด้วย

3. ตัดสินใจว่าจะรีไฟแนนซ์หรือไม่ – หลังจากได้ข้อมูลแหล่งเงินกู้ที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดแล้ว ก็ต้องวิเคราะห์ เพื่อตัดสินใจ โดยนำค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาเปรียบเทียบกับจำนวนดอกเบี้ย ทั้งหมดที่เราจะประหยัดไปได้ หากดูแล้วคุ้มค่าต่อการรีไฟแนนซ์ ก็ติดต่อธนาคารและดำเนินการตามขั้นตอนได้เลย

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับการเงิน