Connect with us

สมัครสินเชื่อบุคคลออนไลน์สมัครง่ายไม่ต้องไปธนาคาร

หากคุณกำลังมองหาเงินก้อน ที่สามารถนำไปปลดหนี้หรือขยายธุรกิจใหม่ของคุณได้ การสมัครสินเชื่อทางออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยดี ๆ ของคุณ

เนื้อหา การสมัครสินเชื่อทางออนไลน์

ความเป็นจริงแล้วกระบวนการให้กู้ยืมผ่าน “แอปพลิเคชัน” เริ่มเปิดให้บริการอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่ปี 2560 แต่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของคนไทย การรุกตลาดออนไลน์ของกลุ่มผู้ให้บริการ รวมไปถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่บีบบังคับทำให้คนหันมาใช้บริการสินเชื่อต่าง ๆ ทางออนไลน์มากขึ้น

การสมัครสินเชื่อทางออนไลน์ เป็นการบริการให้กู้ยืมเงินสดหรือเงินด่วนผ่านทางออนไลน์ ซึ่งในยุคสมัยนี้มีทั้งสินเชื่อออนไลน์ส่วนบุคคล และสินเชื่อธุรกิจ ในปัจจุบันการสมัครสินเชื่อทางออนไลน์ได้รับความนิยมในคนหมู่มาก เพราะสะดวก รวดเร็ว และอนุมัติไว เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา

จุดเด่น

  • เพิ่มวงเงินให้คุณสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้
  • ประหยัดเวลา รวดเร็ว สะดวก เหมาะกับคนรุ่นใหม่

รวมสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์ สมัครง่าย ๆ ไม่ต้องไปธนาคาร

ในยุคนี้ เราสามารถทำธุรกรรมทางการเงินเองได้โดยไม่ต้องไปธนาคารให้ยุ่งยาก เพราะมีเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพียงแค่โหลดแอปธนาคาร ก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้แล้ว สินเชื่อส่วนบุคคลของแอปธนาคารที่ tadoo แนะนำ มีดังต่อไปนี้

1. สินเชื่อบุคคลซิตี้
2. สินเชื่อบุคคลธนาคารกสิกรไทย
3. สินเชื่อด่วน ธนาคารไทยพาณิชย์
4. สินเชื่อบุคคลยูโอบี i-Cash

สินเชื่อบุคคลธนาคารซิตี้

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่จะให้วงเงินกู้มากสูงถึง 5 เท่าของรายได้ โดยพิจารณาผู้มีรายได้ต่อเดือน และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป โดยใช้ระยะเวลาในการอนุมัติแค่ 1 วันหลังส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อบุคคลซิตี้ คือมีระยะเวลาสำหรับการผ่อนชำระ 12-60 เดือน ผ่อนยาวแบบสบาย ๆ ยิ่งชำระมากและเร็วเท่าไร เดือนต่อไปก็จะหมดภาระหนี้เร็วขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถสมัครขอสินเชื่อผ่านออนไลน์ได้เลยโดยไม่ต้องไปธนาคาร

“การทำสินเชื่อบุคคลผ่านทางแอปพลิเคชัน เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาขอสินเชื่อที่ธนาคาร”

สินเชื่อบุคคลธนาคารกสิกรไทย

สำหรับสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย มีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

– สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
– อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
– ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
– ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
– มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
– ผ่านนานสูงสุด 60 เดือน
– วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
– ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

ก่อนขอสินเชื่อควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละธนาคาร เพื่อประกอบในการตัดสินใจ

สินเชื่อด่วน ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อด่วนของทางธนาคารไทยพาณิชย์สามารถสมัครผ่านทางแอปพลิเคชัน “SCB Easy” ได้ สินเชื่อนี้เป็นสินเชื่อที่นำเสนอให้แก่ “ผู้ค้าออนไลน์” ที่มีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โดยวงเงินกู้รวมของสินเชื่อ รวมวงเงินอเนกประสงค์ และวงเงินกู้ไม่มีหลักประกันอื่น ๆ ต้องไม่เกินข้อกำหนดของธนาคาร

สินเชื่อบุคคลยูโอบี i-Cash

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสินเชื่อบุคคลยูโอบี i-Cash มีดังนี้

ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุผู้สมัคร 20-60 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน) ถ้าเป็นพนักงานประจำต้องมีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป และอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (ต้องผ่านการทดลองงาน) กรณีเปลี่ยนที่ทำงาน สามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้ในสายธุรกิจเดียวกัน หรือถ้าเป็นเจ้าของกิจการต้องมีรายรับ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน และอายุกิจการมากกว่า 3 ปี

ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ
– ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อไม่มีค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินอนุมัติ
– ค่าธรรมเนียมชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (หากชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนกำหนด ในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ระบุในสัญญา) ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยสูงสุด กับอัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้ได้รับอนุมัติ คูณยอดคงค้างชำระทั้งจำนวน คูณจำนวนวันตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จนถึงวันปิดบัญชีหาร 365
– ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้ 100 บาท ต่อรอบบัญชีสำหรับการค้างชำระทุกงวด
– ธนาคารจะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อเงินด่วนออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างมากก็จริง แต่ก่อนขอสินเชื่อควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละธนาคารให้ถี่ถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเอง

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ