Connect with us

ยกเลิกการหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

เมื่อไม่ต้องการชำระค่าบริการแบบหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ต้องทำอย่างไร ยุ่งยากหรือไม่ มาหาคำตอบกับ Tadoo ได้เลย

บริการหักเงินผ่านบัญชี

เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกในการชำระสินค้าและบริการต่างๆ โดยที่คุณไม่ต้องมาจ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ทั้งประหยัดเวลา ไม่ต้องรอคิวนาน เพียงสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติกับธนาคารที่คุณมีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งทำให้คุณไม่พลาดวันครบกำหนดชำระค่าใช้จ่าย และสามารถชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนต่างๆ ได้ตรงเวลานั่นเอง เพราะธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของคุณ เพื่อชำระเงินให้กับบริษัทที่มีข้อตกลงกับธนาคาร คุณสามารถสมัครบริการหักเงินผ่านบัญชีได้ที่ธนาคารทุกสาขา โมบายแบงก์กิ้ง หรือที่ตู้เอทีเอ็มทุกที่ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงใช้บัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเดบิตตู้เอทีเอ็มของธนาคารที่คุณมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆที่สามารถชำระได้ผ่านการหักเงินจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ตัวอย่างตามจุดเด่น

จุดเด่น

  • ค่าบัตรเครดิต
  • ค่าน้ำ ค่าไฟ
  • ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต
  • ค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันชีวิตรายเดือน หรือรายปี เป็นต้น

ค่าบัตรเครดิต

การชำระค่าบัตรเครดิตผ่านการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจะช่วยให้คุณชำระบัตรเครดิตได้ตรงเวลามากขึ้น แต่การชำระบัตรเครดิตโดยหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัตินั้นจะเป็นการชำระค่าบัตรเครดิตเต็มจำนวน ตามรอบบิลในแต่ละเดือน หรือถ้าต้องการชำระเพียงขั้นต่ำก็ต้องแจ้งเงื่อนไขให้ธนาคารทราบด้วย เพราะการชำระค่าบัตรเครดิตขั้นต่ำจะต้องเสียดอกเบี้ยบัตรเครดิตตามเงื่อนไขที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนด ซึ่งการชำระค่าบัตรเครดิตแบบเต็มจำนวนจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และเมื่อคุณใช้บริการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้คุณชำระเงินได้ตรงเวลาทุกรอบบิล เพราะธนาคารจะหักเงินโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นจึงส่งข้อความแจ้งว่าได้มีการหักชำระเงินค่าบัตรเครดิต โดยไม่ต้องกังวลว่าเงินที่หักไปจะไม่ถึงธนาคารเจ้าของบัตร ยิ่งไปกว่านั้นเป็นการเพิ่มคะแนนเครดิตบูโรให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกด้วย

ค่าน้ำ ค่าไฟ

สำหรับการชำระค่าน้ำและค่าไฟผ่านการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัตินั้นทั้งง่ายและสะดวก โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ชำระเงิน เพียงแค่สมัครบริการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สำหรับการชำระค่าไฟฟ้านั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวงจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม เพราะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือนครหลวงจะรับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารแทนลูกค้า ทำให้ลูกค้าจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบยอดค่าไฟฟ้าได้ล่วงหน้าก่อนหักบัญชีเงินฝาก จากใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่ส่งให้ล่วงหน้า สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครหักเงินอัตโนมัติได้แก่ ใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือ ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุด และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการนำไปหักเงินอัตโนมัติ

“เมื่อยกเลิกหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ คุณอาจเสียเวลาไปชำระค่าบริการที่เคาน์เตอร์หรือเสียค่าธรรมเนียมมากมาย”

ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต

เมื่อถึงรอบการชำระค่าโทรศัพท์มือถือหรือค่าอินเทอร์เน็ตแล้ว คุณต้องไปรอที่ศูนย์บริการในช่วงต้นเดือนเพื่อทำการชำระเงิน ถึงแม้ว่าจะใช้เวลาไม่นานก็จริงแต่ก็ต้องเสียเวลาเดินทางไปชำระเงิน การหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัตินั้นช่วยให้คุณประหยัดเวลาเดินทางไปชำระค่าโทรศัพท์หรือค่าอินเทอร์เน็ต และยังชำระได้อย่างตรงเวลาอีกด้วย เพียงแค่คุณไปยื่นแบบฟอร์มการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติที่ศูนย์บริการเครือข่ายโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตใกล้บ้าน หลังจากนั้นก็ไม่ต้องไปชำระค่าบริการที่เคาน์เตอร์บ่อยๆแล้ว

คุณสามารถยกเลิกการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ที่ธนาคารเท่านั้น

วิธียกเลิกบริการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

เมื่อคุณไม่ต้องการที่จะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของคุณอีกต่อไป คุณก็สามารถทำเรื่องขอยกเลิกได้ แต่จะต้องติดต่อที่ธนาคารเท่านั้น หรือแจ้งยกเลิกกับหน่วยงานที่เราหักบัญชี ในกรณีที่ยกเลิกกับธนาคารนั้น คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มการขอยกเลิกบริการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ซึ่งจะให้คุณกรอกชื่อ-นามสกุล และชื่อบริษัทที่คุณต้องการจะยกเลิก หลังจากที่คุณยื่นเอกสารให้กับธนาคารแล้ว ธนาคารก็จะดำเนินยกเลิกการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากของคุณ ซึ่งหลังจากที่คุณยกเลิกไปแล้ว คุณจะต้องไปชำระค่าบริการต่างๆด้วยตัวของคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นการไปชำระโดยทรงที่เคาน์เตอร์ของบริษัทนั้นๆที่คุณมีภาระหนี้อยู่ เช่น เมื่อคุณต้องการชำระค่าโทรศัพท์ เดิมทีธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของคุณ แต่คุณจะต้องเดินทางมาที่ศูนย์บริการเครือข่ายโทรศัพท์ด้วยตนเอง บางเวลาก็ต้องไปรอคิวเพื่อทำการชำระเงิน หรือถ้าศูนย์บริการอยู่ห่างจากบ้านคุณ ก็ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่นค่าน้ำมันรถ หรือค่ารถโดยสาร เป็นต้น

เมื่อยกเลิกการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติแล้ว คุณต้องชำระค่าบริการเอง

ถ้าอยากยกเลิก ต้องติดต่อกับธนาคารสาขาที่เปิดบัญชีออมทรัพย์เท่านั้นเพราะคุณไม่สามารถยกเลิกเองได้ คุณจำเป็นจะต้องไปยื่นความจำนงขอยกเลิกกับธนาคารเพื่อให้ธนาคารดำเนินเรื่องยกเลิกบริการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ และเมื่อคุณยกเลิกบริการแล้ว คุณจะต้องไปชำระค่าบริการต่างๆด้วยตนเอง นั่นหมายความว่า ถ้าคุณต้องชำระค่าบริการหลายๆรายการ คุณจะต้องไปชำระเงินตามสถานบริการต่างๆหลายแห่งด้วยกัน เพื่อชำระค่าบริการทั้งหมดของคุณ ซึ่งจะทำให้เสียเวลาและจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปชำระค่าบริการอีกด้วย ก่อนจะยกเลิกหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ให้คุณพิจารณาถึงความสะดวกสบายระหว่างค่าชำระค่าบริการกับค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าธรรมเนียม หรือค่าเดินทาง แล้วให้เปรียบเทียบว่า คุณสะดวกที่จะชำระค่าบริการแบบไหนมากกว่า แต่ tadoo.co แนะนำว่าไม่ต้องยกเลิกการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพราะจะช่วยให้คุณมีวินัยทางการเงินมากขึ้น และช่วยให้คุณไม่ค้างชำระค่าบริการอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับการเงิน