Connect with us

วิธีการในการกำจัดหนี้

เป็นหนี้ได้ก็กำจัดหนี้ได้ ด้วยเคล็ดลับดีๆ ที่ช่วยให้คุณปลดหนี้ได้เร็วขึ้น

วางแผนการจัดการหนี้

การวางแผนการจัดการหนี้เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญ สิ่งแรกที่เราควรทำก็คือ การสำรวจตัวเองว่าคุณมีหนี้สินอะไรบ้าง ใครคือเจ้าหนี้ของคุณ และจำนวนหนี้สินทั้งหมด รวมไปถึงดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย แล้วนำมารวบรวมกันเพื่อให้เราเห็นภาพรวมได้ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับรายได้ หรือเงินเก็บ ว่าเรามีสถานะทางการเงินอยู่ในระดับไหน แต่เห็นตัวเลขแล้วอย่าเพิ่งรีบท้อ เพราะหนี้สินคือเรื่องปกติของคนเราต้องมีหากต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต แต่มีแล้วต้องรู้จักบริหารจัดการหนี้ของเราให้ดี ที่สำคัญคือเราต้องทราบว่าหนี้ที่เรามีอยู่เกิดขึ้นจากอะไรเพราะเมื่อทราบต้นตอของนี้แล้ว ก็อาจระงับก็เพิ่มหนี้ใหม่ได้ เช่น ถ้าเหตุของการก่อหนี้คือการรูดบัตรเครดิตเป็นครั้งแรกแล้วยังคำนวณเงินต้น ดอกเบี้ยผิดวิธีก็สามารถปรับเปลี่ยนเรียนรู้กันได้

จุดเด่น

  • การมีวินัยในการจ่ายเงินจะเพิ่มโอกาสในการปิดหนี้ได้เร็วขึ้น
  • ลูกหนี้สามารถพูดคุยเพื่อขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ได้หากผ่อนชำระไม่ไหว
  • การไม่ก่อหนี้เพิ่มจะช่วยให้บริหารจัดการหนี้เก่าได้ง่ายขึ้น

เข้าไปพูดคุยกับเจ้าหนี้

เมื่อเราทราบยอดหนี้ของเราทั้งหมดแล้วทีนี้ก็มาจัดลำดับจากยอดหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสูงสุด ไปยังยอดหนี้ที่มีดอกเบี้ยต่ำสุด เมื่อได้แล้ว ให้จัดเวลาเข้าไปติดต่อพูดคุยกับเจ้าหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงที่สุดเพื่อขอต่อรองเรื่องระยะเวลาการชำระเงิน คนส่วนใหญ่มักคิดว่าสถาบันการเงินจะไม่อนุมัติการขอผ่อนผันหนี้ให้กับลูกหนี้ แต่จริง ๆ แล้วสถาบันการเงินก็ชอบลูกหนี้ที่มีความกระตือรือร้นในการชำระหนี้สินให้กับเขา ซึ่งหากเราติดต่อกับทางสถาบันการเงินเพื่อแจ้งรายละเอียดสถานการณ์ของคุณ เช่น การขอปรับลดดอกเบี้ยชั่วคราว การขอจ่ายแค่ดอกเบี้ยชั่วคราว, การขอหยุดชำระหนี้ชั่วคราว ฯลฯ เพื่อเป็นการคืนสภาพคล่องทางการเงินและตั้งหลักได้ง่ายขึ้น สถาบันการเงินยังไงก็ต้องการให้เราใช้หนี้ให้หมด ยังไงก็ดีกว่าการมีหนี้เสีย ดังนั้นคุณสามารถขอผ่อนผันต่อรองจำนวนชำระรายเดือน และยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปได้

ตั้งเป้าหมายทางการเงิน

ปกติแล้วจะเป็นการวางแผนเพื่อการออมเงิน แต่สำหรับคนที่ยังมีหนี้ การตั้งเป้าหมายในครั้งนี้อาจจะเป็นการตั้งเป้าการชำระหนี้ให้ครบโดยเร็ว ซึ่งอาจใช้การกำหนดเวลาช่วยด้วยก็ได้

ตัวอย่างเช่น: มีหนี้อยู่ทั้งสิ้น 2 ล้านบาทต้องการชำระให้หมดภายใน 3 ปี การตั้งเป้าแบบนี้ก็จะช่วยทำให้คุณมองเห็นว่า หากต้องการใช้หนี้จำนวนนี้ในระยะเวลา 3 ปี ในแต่ละเดือนควรจะเริ่มทำอะไรบ้าง ซึ่งอาจจะเริ่มวางแผนการเก็บเงินให้ได้เดือนละ เท่าไหร่ด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูง, การลงทุนในกองทุนรวม หรือการหารายได้เสริมที่นอกเหนือไปจากเงินเดือน เป็นต้น

“การเข้าไปพูดคุยกับสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อขอประนอมหนี้จะช่วยลดภาระการผ่อนชำระของคุณเพื่อตั้งหลักได้ง่ายขึ้น”

รู้จักวิธีช่วยลดหนี้

ข้อเสียของการมีหนี้สินที่ปล่อยไว้เป็นระยะเวลานานย่อมตามมาด้วยกับภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นด้วย อาจทำให้หนี้สินนั้นกลายเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งในหัวข้อนี้จะขอแนะนำให้รู้จักกับวิธีการลดภาระดอกเบี้ยจากการรีไฟแนนซ์ (Refinance) ที่เป็นวิธีการชำระเงินกู้เดิมด้วยเงินกู้ใหม่ และใช้สินทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน โดยสามารถทำได้จากการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินแห่งใหม่เพื่อนำไปปลดภาระเงินกู้เก่าที่มีอยู่

ตัวอย่างเช่น: คนมีบ้านอาจจะเลือกใช้ตัวช่วยลดหนี้อย่างการรีไฟแนนซ์บ้าน ซึ่งเป็นวิธีการช่วยลดอัตราดอกเบี้ย เพิ่มระยะเวลาการกู้ และจ่ายค่างวดในการผ่อนบ้านน้อยลงกว่าเดิม ทำให้มีเงินเหลือใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่จำเป็นได้มากขึ้น สามารถนำไปหมุนเวียนใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในธุรกิจได้ต่อไป

สิ่งสำคัญที่สุดก่อนจะมีการก่อหนี้คือการวางแผนการชำระเงินล่วงหน้าไว้ว่าคุณมีความสามารถในการรับผิดชอบหนี้สินก้อนนั้นได้มากน้อยแค่ไหน

ระวังการก่อหนี้เพิ่ม

การไม่ก่อหนี้เพิ่มในระยะเวลาที่กำลังจัดการกับหนี้สินคงค้างเป็นอีกวิธีที่เราสามารถช่วยลดหนี้ของเราได้เร็วขึ้น เช่น ใช้บัตรเครดิตกับการซื้อของทั่วไปอย่างมีวินัย ยับยั้งชั่งใจก่อนใช้ ควรกำหนดงบต่อเดือนแล้วจ่ายให้ครบตามที่รูดไป อย่าลืมทำบัญชีรายจ่ายบัตรเครดิตด้วยจะดีมาก

หาไอเดียลงทุนเพิ่ม Passive Income

การลงทุนหารายได้เพิ่มและวางแผนการเงินเพื่ออนาคตจะทำให้เรามีเงินก้อนในการปิดหนี้ หรือการเพิ่มเงินออมให้กับเราได้ เช่น การซื้อประกันชีวิตแบบออมทรัพย์สักกรมธรรม์ เพื่อให้มีเงินสำรองยามที่เราไม่ได้ทำงานแล้ว เราจะได้มีเงินเพิ่มเติมนอกจากเงินออมอย่างเดียว หรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรืออาชีพเสริมอื่นๆ ที่เพิ่มรายได้ของคุณได้

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับการเงิน