Connect with us

วิธีบริหารจัดการหนี้ดีหนี้เสีย

มารู้จักกับหนี้ดีและหนี้เสียและวิธีการจัดการกับหนี้สินเหล่านั้นกันเลย

ความแตกต่างของหนี้ดีและหนี้เสีย

บางครั้งการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ก็ต้องแลกด้วยกับการเป็นหนี้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของทุกคนเพราะไม่อย่างนั้นก็อาจมีน้อยคนที่จะมีโอกาสในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตของคนเราเพราะสิ่งของบางอย่างก็สูงกว่าเงินเก็บที่มี หรือการใช้เงินเก็บทั้งหมดมาเพื่อซื้อของบางอย่างอาจไม่ใช้ทางเลือกที่ดี เนื่องจากเราต้องมีเงินสำรองไว้ทำอย่างอื่นด้วย เช่น การซื้อบ้าน ซื้อรถยนต์ อาจจะถือได้ว่าเป็นการก่อหนี้ที่ดี แต่จะให้เหมารวมทุกกรณีที่ซื้อบ้าน ว่าเป็นการสร้างหนี้ดีก็คงไม่ใช่เสียทีเดียว เพราะยังต้องดูไปถึงการบริหารจัดการหนี้ ความมีวินัยทางการเงินและการชำระหนี้ด้วย ตรงกันข้าม หากซื้อมาเพื่อความฟุ่มเฟือย หรือเลือกซื้อแบบเกินตัว จนส่งผลกระทบกับสถานะทางการเงินที่แย่ลง แบบนี้ถือว่าเป็นการก่อหนี้ที่ไม่ดี แต่หากเรามีความสามารถในการชำระค่างวดและยังมีเงินออมเหลือเก็บก็ถือว่าหนี้สินนั้นเป็นหนี้ที่ดี

จุดเด่น

  • หนี้ดีคือหนี้ที่อยู่ในความสามารถในการชำระทุกงวด
  • หนี้เสียคือหนี้ที่เกิดจากความฟุ่มเฟือย และเกินกำลังการชำระต่อเดือน
  • หนี้ดีอาจเป็นหนี้เสียได้หากบริหารจัดการไม่ดีพอ

แยกแยะตามความพอประมาณของการก่อหนี้

ในการก่อหนี้แต่ละครั้งนั้นต้องคำนึงถึงความพอดีและความพอประมาณตามสถานะทางการเงินของผู้ก่อด้วย เช่น การสร้างหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย รถยนต์ที่ใช้ในชีวิตและใช้ทำมาหากิน หากสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยไม่มีราคาที่สูงเกิน มีขนาดพอดีกับสมาชิกในครอบครัว มีรถขนาดที่พอเหมาะมิใช่มีรถเพื่อความหรูหราเกินไป ก็ถือว่าการก่อหนี้ในการซื้อสินค้าเหล่านั้นเป็นหนี้ดีและเหมาะสม

แยกแยะตามการชำระดอกเบี้ยกับผลตอบแทน

ความสมเหตุสมผลของดอกเบี้ยของหนี้สินเมื่อเปรียบเทียบการรายได้จากการลงทุน หากหนี้สินก้อนนั้นมีดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนก็ถือเป็นหนี้เสีย แต่หากผลตอบแทนที่ได้สูงกว่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายก็ถือได้ว่าหนี้สินนั้นเป็นหนี้ดี

ถึงแม้ว่าจะเป็นหนี้เสียก็สามารถบริหารจัดการให้เป็นหนี้ที่ดีได้ หากเพิ่มศักยภาพในการชำระหนี้ได้เพิ่มมากขึ้น เช่นการลงทุนเพิ่ม หรือการหารายได้เสริม

แยกแยะตามภูมิคุ้มกัน

เงินออมที่เหลือหลังหักจากภาระในการชำระค่างวดในแต่ละงวด ซึ่งหากในแต่ละเดือนแล้วมีเงินเหลือไม่เพียงพอกับรายจ่ายทั้งเดือนแล้ว ก็ถือว่าหนี้สินนั้นเป็นหนี้เสีย แต่หลังจากชำระค่างวดแล้วยังมีเงินเหลือเพื่อใช้ในการออมก็ถือว่าหนี้สินนั้นเป็นหนี้ดี

ต่อให้หนี้ของคุณนั้นจะเป็นหนี้ที่ดีก็ตาม หากคุณบริหารจัดการไม่ดี ก็อาจกลายเป็นหนี้เสียและทำให้การเงินของคุณพังทลายลงไปได้ ดังนั้น ควรบริหารหนี้สินของคุณให้ดี ชำระหนี้ให้ตรงเวลาทุกงวดด้วย

การบริหารหนี้ด้วยการวางแผนที่ดี

การมีหนี้ดีต้องมีการบริการจัดการหนี้ที่ดีด้วยจึงจะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จ หากคุณมีแผนที่จะสร้างหนี้ คุณต้องรู้ตัวเองก่อนว่าคุณสามารถแยกแยะประเภทหนี้ต่าง ๆ ออกหรือไม่ว่า การสร้างหนี้ของเรานั้นเป็นการสร้างหนี้ ที่ดี หรือหนี้เสีย จะต้องรู้ว่าการเป็นหนี้ของคุณนั้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคง หรือสร้างหนี้เพื่อสนองกิเลส ความอยากได้อยากมี หากคุณยังไม่สามารถแยกแยะได้ อาจจะนำไปสู่การใช้จ่ายเกินตัว กู้หนี้ยืมสินจนเกินความจำเป็น ถือว่าเป็นหายนะใหญ่หลวงทางการเงิน เพราะการสร้างเครดิตให้น่าเชื่อถือนั้นยากมาก แต่พังทลายง่ายแสนจะง่าย ผิดนัดชำระแค่ครั้งเดียวก็สามารถทำให้ความน่าเชื่อถือหายไปหมดได้แล้ว ดังนั้นก่อนที่จะก่อหนี้สินก้อนใหญ่ คุณควรพยายามชำระหนี้สิน เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ฯ ให้ตรงเวลาเสียก่อน

การบริหารหนี้ด้วยการออม

อย่างที่กล่าวมาข้างต้นว่าการก่อหนี้ดีนั้น คือการมีเงินออมหลังจากที่ได้ชำระหนี้ไปแล้วด้วย เพราะเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นกับคุณได้ทุกเมื่อ หากมันเกิดขึ้น คุณจะเอาเงินที่ไหนไปจัดการปัญหาเหล่านั้น? หากคุณล้มลง คุณจะเอาเงินที่ไหนไปผ่อนบ้านผ่อนรถ ที่เลวร้ายสุด หากขาดส่งมาก ๆ บ้านรถก็โดนยึดไปอีก คุณอาจไม่มีที่อยู่เลยก็ได้ ดังนั้น อย่าละเลยการออมเงิน จะมีมากมีน้อยก็ควรออมเงินเอาไว้ทุก ๆ เดือน เมื่อระยะเวลาผ่านไปนาน ๆ เงินออมนั้นก็จะเพิ่มพูนขึ้นเอง

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับการเงิน