Connect with us

วิธีแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

เป็นหนี้นอกระบบไม่ต้องกังวล ถ้าทำตามวิธีที่ Tadoo แนะนำก็สามารถปลดหนี้ได้เลย

เป็นหนี้นอกระบบจะแก้ไขอย่างไร

หนี้นอกระบบนั้นเป็นปัญหาระดับต้นๆของสังคมไทยเลยก็ว่าได้ โดยสร้างความลำบากให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก ด้วยความที่ปล่อยกู้ง่าย แต่ดอกเบี้ยสูงมากเกินที่จะสามารถชำระหนี้ได้ไหว และดูเป็นการเอาเปรียบลูกหนี้อีกด้วย จึงทำให้ผู้ที่กู้นอกระบบไม่สามารถชำระหนี้ได้หมดสักที เพราะดอกเบี้ยที่สูงนั้นพอกพูนเป็นทวีหลายเท่าของเงินต้นนั่นเอง ดังนั้น tadoo.co จึงได้รวบรวมวิธีการจัดการกับหนี้นอกระบบ ที่เข้าใจง่าย และสามารถทำได้เพื่อให้หนี้น้อยลงจนกระทั่งหมดไป ดังนี้

จุดเด่น

  • เจรจากับเจ้าหนี้และขอยืมเงินจากญาติสนิท
  • ปรึกษาธนาคารเพื่อขอสินเชื่อมาโปะหนี้
  • ขายทรัพย์สินมีค่าเพื่อนำมาให้หนี้
  • เมื่อได้เงินก้อนแล้ว ให้รีบนำไปปลดหนี้ทันที
  • เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงิน ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

เจรจากับเจ้าหนี้และขอยืมเงินจากญาติสนิท

เมื่อรู้สึกว่าเราชำระหนี้ไม่ไหว ให้ลองเจรจากับเจ้าหนี้ดู โดยอาจขอยืดระยะเวลาชำระหนี้ออกไปก่อน โดยขอให้คงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม หรือขอลดอัตราดอกเบี้ยลงมาเพื่อให้ชำระดอกเบี้ยน้อยลง และต้องรับปากกับเจ้าหนี้ด้วยว่าจะไม่ผิดนักและจะจ่ายเงินที่เหลือตามกำหนด แต่อย่างไรก็ตาม การเจรจากับเจ้าหนี้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเจ้าหนี้ด้วย ในเบื้องต้นถ้าหากเราชำระหนี้ไม่ไหวก็สามารถไปขอยืมเงินจากญาติสนิทหรือคนในครอบครัวเพื่อนำมาโปะหนี้ แต่เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่าย ควรจะอธิบายสาเหตุของการเป็นหนี้รวมไปถึงปัญหาที่ทำให้เกิดหนี้ให้กับคนในครอบครัวหรือญาติสนิทฟัง เพื่อให้เขาพิจารณาให้เงินนำไปโปะหนี้ ซึ่งการยืมเงินในบรรดาญาติสนิทจะง่ายกว่ายืมเงินจากคนอื่นที่ไม่ใช้ญาติ

ปรึกษาธนาคารเพื่อขอสินเชื่อมาโปะหนี้

มีธนาคารหลายแห่งพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้เป็นหนี้นอกระบบ เราสามารถติดต่อสอบถามธนาคาร ว่าจะสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง โดยธนาคารส่วนใหญ่จะให้แนวทางดังนี้

สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อนำไปโปะหนี้ เป็นการโอนหนี้เข้ามาในระบบ การเป็นหนี้ในระบบย่อมดีกว่าเป็นหนี้นอกระบบเพราะหนี้ในระบบนั้นจะดำเนินการภายใต้กฎหมาย เราสามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลกับธนาคารได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคารด้วย

– สินเชื่อส่วนบุคคล หลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งมีข้อดีคือได้เงินง่ายกว่าสินเชื่อ

“เจรจากับเจ้าหนี้ หรือขอยืมญาติสนิท หรือติดต่อธนาคารเพื่อขอสินเชื่อมาโปะหนี้”

ขายทรัพย์สินมีค่าเพื่อนำมาให้หนี้

เมื่อถึงคราวที่ไม่สามารถหยิบยืมเงินญาติสนิทได้ ก็จำเป็นต้องตัดสินใจขายทรัพย์สินมีค่าบางส่วนออกไป หรือนำไปจำนำ เพื่อให้ได้เงินก้อนมาโปะหนี้ส่วนที่เหลือให้หมด โดยควรทยอยขายของที่ไม่จำเป็นออกไปก่อน เช่น เครื่องประดับ นาฬิกา กระเป๋า หรือถ้าจำเป็นจริง ๆ ถึงขั้นที่จะต้องขายบ้าน ขายรถ ก็อาจจะต้องตัดใจทำ เพราะจะต้องปลดหนี้ที่มีให้หมดไปก่อน เพราะเงินทองเป็นของนอกกาย สามารถหาใหม่ได้ในภายหลัง

ให้นำเงินก้อนไปโปะหนี้ทันที และเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินให้ดีขึ้น

เมื่อได้เงินก้อนแล้ว ให้รีบนำไปปลดหนี้ทันที

ถ้าได้รับเงินก้อนมาแล้ว ก็ต้องรีบนำเงินก้อนนั้นไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุด เพื่อทำการปิดหนี้ให้หมด และจะได้ไม่เป็นหนี้อีก ถึงแม้จะเสียดายเงินก้อนที่ได้มาบ้าง แต่ถ้านำไปชำระหนี้ให้หมด ก็จะทำให้เรามีความสุขมากกว่าการมีหนี้ เพราะเราสามารถหาเงินก้อนใหม่ได้ และถ้าหากมีหนี้หลายก้อน ให้นำเงินก้อนไปชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงสุดก่อน เงินที่เหลือจึงนำไปค่อยทยอยโปะหนี้ก้อนอื่น ๆ ที่ดอกเบี้ยลดหลั่นกันไป อย่างไรก็ตาม ให้ปิดหนี้ทีละก้อนดีกว่า ไม่ควรกระจายเงินใส่หลาย ๆ ก้อน เพราะไม่ช่วยให้ภาระดอกเบี้ยที่เรามีลดลงแต่อย่างใด

เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงิน ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

เมื่อเราเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงิน ก็จะช่วยให้เราสามารถปลดหนี้ได้ในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยทำให้เราไม่กลับไปเป็นหนี้อีกครั้ง โดยเริ่มต้นง่ายๆจากการสำรวจการใช้เงินของเราในแต่ละวัน เช่น ใช้เงินไปกับอะไรบ้าง แล้วคำนึงว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็น ถ้าสิ่งไหนไม่จำเป็นให้ตัดออกไปเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยไปกับสิ่งนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ซื้อของใช้เท่านี่จำเป็น ไม่ซื้อของแบรนด์เนม ทำอาหารทานเองที่บ้าน เป็นต้น แนะนำว่าให้ทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวัน เพื่อจะได้ดูว่าเราใช้เงินไปกับอะไรบางอย่างชัดเจน และจะได้ประมาณตัวเองได้ว่า ควรใช้เงินอย่างไรให้ประหยัดยิ่งขึ้น สิ่งที่สำคัญที่สุดของการหยุดวงจรหนี้คือ ต้องหยุดก่อหนี้เพิ่ม โดยไม่สร้างหนี้ที่ไม่จำเป็น เพราะถ้าเรายังก่อหนี้เพิ่ม ก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นวงจรนี้ได้ เพราะว่า “การไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ”

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับการเงิน