Connect with us

อุบัติเหตุแบบไหนบ้างที่ประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครอง

ขี่รถมอเตอร์ไซค์ ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ เมาแล้วขับ ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองหรือไม่ ตอบทุกคำถาม คลายทุกข้อสงสัยเรื่องประกันอุบัติเหตุกับ Tadoo

ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองเหตุฉุกเฉินทุกกรณีหรือไม่

อุบัติเหตุแบบไหนบ้างที่ประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครอง ต้องบอกว่า ประกันอุบัติเหตุไม่ได้คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากเหตุฉุกเฉินทุกกรณี โดยแต่ละกรมธรรม์จะระบุข้อยกเว้น หรือกรณีที่ไม่คุ้มครองไว้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ซื้อพิจารณาก่อนทำประกัน ส่วนใหญ่แล้วอุบัติเหตุที่ประกันไม่คุ้มครองมักเป็นเหตุที่ทำไปด้วยเจตนา หรือเหตุจากฤทธิ์สุรา ใครที่คิดจะทำประกันอุบัติเหตุควรศึกษาข้อยกเว้นอย่างละเอียดเพื่อผลประโยชน์และป้องกันความผิดพลาด

จุดเด่น

  • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุทั่วไป เช่น เดินตกท่อ หกล้ม รถเฉี่ยว หรือถูกสัตว์ทำร้าย เป็นต้น
  • ประกันอุบัติเหตุส่วนใหญ่มีระยะเวลาคุ้มครองประมาณ 1 ปี ผู้เอาประกันควรศึกษาและจดจำเงื่อนไขให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด

กรณียกเว้นในประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุแบบพื้นฐานส่วนใหญ่จะคุ้มครองเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนา และไม่เกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วย ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้คุ้มครองทุกกรณี บางกรณีก็อาจเป็นข้อยกเว้นได้ดังต่อไปนี้

1. การพยายามฆ่าตัวตาย ฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
2. อุบัติเหตุขณะมึนเมาด้วยฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด
3. การแท้งลูก รวมถึงการคลอดลูก และภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์
4. การนัดหยุดงาน การจลาจล ม็อบ หรือการที่ประชาชนรวมกลุ่มประท้วง
5. อุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
6. การเล่นหรือแข่งกีฬาผาดโผน รวมถึงกิจกรรมเสี่ยงอันตราย เช่น เล่นสกี เล่นสเก็ต การแข่งรถ การแข่งเรือ เป็นต้น
7. อุบัติเหตุจากการโดยสารเครื่องบินที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์
8. การทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม หรือหลบหนีการจับกุม
9. สงคราม หรือการกบฏ
10. การเข้าบุกล้อม ปราบปราม หรือปฏิบัติหน้าที่ทางสงคราม กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร
11. การแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากอาวุธนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์

กรณียกเว้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

แม้ว่าประกันอุบัติเหตุจะระบุข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครองชัดเจนแต่ก็มีบางกรณีที่เปลี่ยนแปลงได้ คือสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมให้ครอบคลุมข้อยกเว้นเหล่านั้นแต่ทำได้แค่ 5 กรณีเท่านั้น ได้แก่

– อุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
– สงคราม หรือการกบฏ
– การนัดหยุดงาน การจลาจล ม็อบ หรือการที่ประชาชนรวมกลุ่มประท้วง
– อุบัติเหตุจากการโดยสารเครื่องบินที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์
– การเล่นหรือแข่งกีฬาผาดโผน รวมถึงกิจกรรมเสี่ยงอันตราย เช่น เล่นสกี เล่นสเก็ต การแข่งรถ การแข่งเรือ เป็นต้น

“บางกรณีที่เบิกค่ารักษาพยาบาลจากประกันอุบัติเหตุไม่ได้อาจเป็นเพราะกรณีนั้นไม่ได้อยู่ในขอบเขตของกรมธรรม์ ฉะนั้น ผู้เอาประกันจึงไม่ควรละเลยข้อยกเว้นที่ระบุไว้”

เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ได้เงินชดเชยจากประกันอุบัติเหตุหรือไม่

ประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตาย เพราะฉะนั้นหากผู้เอาประกันเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุที่ซื้อไว้เนื่องจากเป็นการเสียชีวิตที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขนั่นเอง ประกันจะคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเท่านั้น การฆ่าตัวตายถือเป็นการกระทำโดยเจตนา นอกจากนี้ยังไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการทำร้ายตัวเอง หรือพยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จด้วย

อย่างไรก็ตาม กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต บริษัทประกันมีสิทธิ์ตรวจประวัติการรักษาและผลวินิจฉัยของแพทย์ รวมถึงสามารถอันสูตรศพได้โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง

ประกันอุบัติเหตุจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่านั้น ถ้าป่วยไข้ไม่สบายแล้วเข้าโรงพยาบาลจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุได้เพราะไม่อยู่ในความคุ้มครอง

ดื่มเหล้ามาแล้วเกิดอุบัติเหตุ ประกันคุ้มครองหรือไม่

กรณีผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุขณะมึนเมาด้วยฤทธิ์สุรา หรือสารเสพติด ประกันอุบัติเหตุที่ทำไว้จะไม่คุ้มครอง หากตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือกเกิน 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือตรวจสอบได้ว่าผู้เอาประกันมีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย ผู้เอาประกันจะไม่สามารถเรียกร้องผลประโยชน์ใด ๆ กับบริษัทประกันได้เนื่องจากอุบัติเหตุนี้ไม่อยู่ในขอบเขตความคุ้มครอง

ผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุครอบครัว

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ

เพิ่มเติม

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันอุบัติเหตุ