Connect with us

รีไฟแนนซ์คอนโด

หากใครที่กำลังมองหาคอนโดที่จะซื้อ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพื่ออยู่เองหรือเพื่อลงทุนด้วยการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคาร การรีไฟแนนซ์นั้น ช่วยคุณได้ใในหลายๆเรื่อง

รีไฟแนนซ์คอนโดคืออะไร

รีไฟแนนซ์คือ การขอสินเชื่อก้อนใหม่จากสถาบันการเงินหรือธนาคารใหม่ก็ได้ เพื่อนำมาทดแทนก้อนเก่า หรืออธิบายง่ายๆ การกู้เงินก้อนใหม่มาโปะหนี้ก้อนเก่านั่นเอง โดยส่วนใหญ่มักจะใช้กับการผ่อนบ้าน คอนโด หรือรถ เป็นต้น เช่น นายโปลิส อยากรีไฟแนนซ์คอนโด เพราะหมุนเงินมาผ่อนไม่ทัน จึงยื่นเรื่องขอรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่ เพื่อลดอัตราการผ่อนในแต่ละเดือนลง หรือให้เงินที่ผ่อนไปโปะเงินต้นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้น

จุดเด่น

  • เตรียมตัวและเตรียมเอกสารสำหรับการรีไฟแนนซ์ให้พร้อม
  • เพิ่มสภาพคล่องในการเงิน

การรีไฟแนนซ์คอนโดกับสถาบันการเงินใหม่

การรีไฟแนนซ์คอนโดกับสถาบันการเงินแห่งใหม่นั้น สำหรับบางคนอาจจะเคยได้ยินว่าถ้าหากรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินแห่งใหม่ เพราะอาจจะเจรจาพูดคุยต่อรองในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยได้มากกว่าที่สถาบันการเงินเก่า ในกรณีที่กำลังมองหาสถาบันการเงินเพื่อรีไฟแนนซ์ใหม่ ก็เพราะสถาบันการเงินโดยส่วนใหญ่มักจะทำโปรโมชั่นการขอสินเชื่อให้มีการผ่อนชำระในอัตราดอกเบี้ยต่ำในระยะเวลา 3 ปีแรก หลังจากนั้นก็จะปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีในการไปขอรีไฟแนนซ์คอนโดกับสถาบันการเงินใหม่ เพื่อมาชำระสินเชื่อเดิม

ข้อดีของการรีไฟแนนซ์คอนโด

1. การรีไฟแนนซ์คอนโดเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ในแต่ละเดือน ไม่ต้องเสียเงินก้อนเท่าเดิมไปกับดอกเบี้ยแพงๆ โดยเราสามารถเอาเงินส่วนต่างนี้ไปลงทุนหรือทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ใหม่ได้ และสามารถยืดระยะเวลาการผ่อนให้ยาวขึ้นได้อีกด้วย ซึ่งการรีไฟแนนซ์คอนโดจะทำให้อัตราการผ่อนชำระต่อเดือนลดลงไป

2. ขอปรับอัตราการชำระเงินต้นให้มากขึ้นได้ เราก็จะสามารถปิดบัญชีเงินกู้ตัวนี้ได้เร็วขึ้น การที่เราลดภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการผ่อนคอนโดตรงนี้ลง ก็ช่วยในเรามีศักยภาพทางการเงินมากขึ้น ชำระได้ตรง ไม่มีประวัติค้างชำระหรือจ่ายไม่ครบ ก็ช่วยให้ประวัติทางการเงินของเรากับธนาคารดีขึ้นด้วย ดีกว่าผ่อนคอนโดเยอะๆ ในแต่ละเดือน เดือนไหนไม่ไหวก็จะเสียประวัติเปล่าๆ

3. ขอวงเงินเพิ่มเพื่อเอามาใช้จ่ายได้อีก แต่ธนาคารก็จะพิจารณาจากความสามารถในการผ่อนชำระของเราด้วย ถ้าผ่อนคอนโดจากวงเงินเดิมก็เยอะอยู่แล้ว รีไฟแนนซ์เพื่อขอเงินก้อนส่วนต่างมาอีกก็อาจจะไม่ได้

คนส่วนใหญ่มักจะไปขอรีไฟแนนซ์หลังจากได้ผ่อนชำระสินเชื่อกับที่เก่ามาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

ข้อเสียของการรีไฟแนนซ์คอนโด

ข้อเสียของการรีไฟแนนซ์คอนโดก็คงเป็นเรื่องของเอกสาร เพราะต้องเตรียมเอกสารต่างๆให้กับธนาคาร ยิ่งถ้าเปลี่ยนธนาคารใหม่ด้วยแล้ว ก็ต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการผ่อนคอนโด ผ่อนชำระสินเชื่อเก่าให้ครบ และยังจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ กับธนาคารใหม่ด้วย

พิจารณาและคำนวณวงเงินให้ดีๆ เพราะถ้าเรารีไฟแนนซ์คอนโด แต่ขอวงเงินที่เยอะเกินไป แม้ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อให้ แต่สุดท้ายเราผ่อนไม่ไหวมันก็จะกลายเป็นดาบสองคมกับตัวเราเองอยู่ดี

ในกรณีที่รีไฟแนนซ์คอนโดแล้ว สามารถขายได้ไหม

ธนาคารหรือสถาบันการเงินหลายแห่ง ส่วนใหญ่จะไม่มีค่าปรับ กรณีที่เรารีไฟแนนซ์ไปแล้วขายต่อในช่วง 3 ปีแรก รีไฟแนนซ์ไปเลยดีกว่า เพราะยังไงเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ารีไฟแนนซ์บ้านจะช่วยประหยัดเงินจากดอกเบี้ยได้เยอะมาก ทำให้ในช่วงเวลาก่อนที่เราจะขายคอนโดได้ แต่เรายังต้องผ่อนคอนโดอยู่ เราก็จะประหยัดเงินไปได้พอสมควร

ข้อแนะนำจาก Tadoo

1. ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์และสินเชื่อหรือโปรโมชั่นการรีไฟแนนซ์ของธนาคารต่างๆให้ดีก่อน อาจจะเริ่มศึกษาข้อมูลเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มผ่อนคอนโดใหม่ๆเลยก็ได้ จะได้มีระยะเวลาในการตัดสินใจ

2. สังเกตการปล่อยโปรโมชั่นกับอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคาร หรือตอนที่เราจะรีไฟแนนซ์แล้วก็ลองหาข้อมูลดูหลายๆ ที่ หลายๆ สถาบันการเงิน

3. เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและโปรโมชั่นที่ได้ประโยชน์และคุ้มค่ากับเรามากที่สุด

4. เพื่อป้องกันการโดนปรับการชำระหรือปิดสินเชื่อก่อนกำหนด จึงควรผ่อนคอนโดไปก่อนอย่างน้อยๆ 3 ปี แล้วค่อยทำเรื่องรีไฟแนนซ์คอนโด หรืออาจจะลองคำนวณระยะเวลาที่เหมาะสมกับสินเชื่อของเราดูก็ได้

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ