Connect with us

การกู้ยืมที่มีอยู่ของคุณมีผลต่อคะแนนเครดิตของคุณอย่างไร

การกู้เงินหรือขอสินเชื่อนั้น เราควรรู้รายละเอียด ข้อกำหนด นโยบายของธนาคาร เพื่อจะได้ประกอบการตัดสินใจ

Credit Scoring คะแนนเครดิต คืออะไร

เมื่อใดก็ตามที่คุณจะออกกู้ยืมเงินใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบัตรเครดิต , สินเชื่อที่อยู่อาศัย นั้นควรที่มีเครดิตที่น่าเชื่อถือ ยิ่งเป็นการขอสินเชื่อบ้านหรือที่อยู่อาศัย ควรที่ต้องมีการ คะแนนเครดิตที่ดี เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของธนาคาร

Credit Scoring หรือคะแนนเครดิต คือ สิ่งที่สถาบันการเงินหรือธนาคารใช้ในการประเมินความสามารถในการผ่อนชำระหนี้จากเจ้าของบัตรเครดิต เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้วงเงินที่สูงและอนุมัติได้ง่ายขึ้น

จุดเด่น

  • คะแนนเครดิตดี จะทำให้คุณขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
  • เพิ่มสภาพคล่องทางเงินให้ดีขึ้น

Credit Scoring หรือ คะแนนเครดิตที่ดีต้องทำอย่างไร

ในกรณีอยากทำคะแนนเครดิต ไม่ใช่เรื่องยากเลย สำหรับการทำให้คะแนนเครดิตอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่น่าพอใจสำหรับสถาบันการเงิน โดยคุณสามารถทำได้ด้วยวิธีง่าย ๆ เพียง 3 ข้อ คือ

1. จ่ายครบ จ่ายเต็ม
2. จ่ายตรง
3. วินัย

1. จ่ายครบ จ่ายเต็ม

แนวทางในการสร้างคะแนนเครดิตให้ดูดีขึ้นได้ ก็คือ ชำระหนี้บัตรเครดิตให้ครบเต็มจำนวนทุกครั้ง การจ่ายเต็มแบบนี้ คุณจะไม่ต้องเสียค่าดอกเบี้ยยิบย่อย แล้วคุณยังจะได้เครดิตที่ดูดีขึ้นด้วย นอกจากวิธีการจ่ายหนี้บัตรเครดิตเต็มจำนวนแล้ว ในกรณีที่คุณใช้จ่ายต่ำกว่าวงเงินของบัตรเครดิต ก็จะเป็นอีกแนวทางที่ช่วยให้คะแนนเครดิตของคุณดูดีได้ด้วยเช่นกัน

“คะแนนเครดิต เป็นสิ่งที่ผู้ให้กู้ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผู้ขอสินเชื่อ ฉะนั้นการมีคะแนนเครดิตที่ดี ย่อมส่งผลดีต่อตัวคุณและธุรกิจของคุณ”

2. จ่ายตรง

การตรงต่อเวลาเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในการทำธุรกรรมทางเงิน ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ เรื่องชำระหนี้บัตรเครดิตก็เช่นกัน เพราะช่วยทำให้ดอกเบี้ยไม่บานปลาย ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้เงิน และความรับผิดชอบของคุณได้เป็นอย่างดี สร้างคะแนนเครดิตให้กับตัวคุณเองได้อีกด้วย

ทำ Credit Scoring หรือ คะแนนเครดิต ให้อยู่ในเกณฑ์ดีไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าหากคุณมีวินัยทางการเงินที่ดีพอคุณก็สามารถสร้าง Credit Scoring ที่ดีได้

3. วินัย

การมีวินัย เป็นการแสดงพฤติกรรมให้เห็นว่าคุณมีความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม คุณต้องรู้จักวางแผนทางการเงิน วางแผนการใช้เงินของคุณให้ดี เพื่อที่คุณจะได้ชำระหนี้ได้ทันตามกำหนด และจะได้มีเครดิตที่ดีขึ้น

Credit Scoring มีประโยชน์กับสถาบันเงินอย่างไร

ปัจจุบันสถาบันการเงินแต่ละแห่งต่างมีการให้คะแนนของตนเอง ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้แก่ลูกค้า ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากฐานข้อมูลลูกค้าและประสบการณ์ในอดีตของตนเอง ทำให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งกำหนดเกณฑ์แตกต่างกัน หากเกณฑ์การพิจารณาเข้มงวดจนเกินไปอาจทำให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจได้ ในทางกลับกันเกณฑ์ที่ประนีประนอมมากไปก็อาจทำให้รับลูกค้ากลุ่มเสี่ยงเข้ามาได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามเกณฑ์ของสถาบันการเงิน มักจะบอกเฉพาะ “ความสามารถในการชำระหนี้” เท่านั้น ดังนั้นคะแนนเครดิต จะเข้ามาเป็นข้อมูลเสริม โดยจะช่วยวัด “ความน่าเชื่อถือในการชำระหนี้”

ตัวอย่างเช่น นาย A ปัจจุบันเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก Scoring ของสถาบันการเงิน พบว่าเขามีความสามารถในการชำระหนี้สูง แต่เมื่อพิจารณาด้วย Credit Scoring กลับพบว่านาย A มีความน่าเชื่อถือหรือมีความตั้งใจในการชำระหนี้ต่ำ ซึ่งมีแนวโน้มว่าเขาจะกลายเป็นหนี้สงสัยจะสูญ (NPL) ที่มีเงิน มีหนี้ แต่ไม่ยอมจ่าย หรือที่เรียกว่าเป็นลูกหนี้ที่จงใจเป็นหนี้เสีย (Strategic NPL) เมื่อพิจารณาเช่นนี้แล้ว สถาบันการเงินก็อาจจะไม่ปล่อยสินเชื่อให้กับนาย A เพื่อลดปัญหาหนี้เสียในอนาคต หรืออาจจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ