Connect with us

สินเชื่อบ้านมือสอง

หากใครที่ งบทางด้านการเงินไม่พอ แต่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง บ้านมือสองก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งของคุณอีกด้วย

เนื้อหาสินเชื่อบ้านมือสองคืออะไร

สินเชื่อบ้านมือสองคือ สินเชื่อบ้านสำหรับผู้ที่ต้องการจะซื้อบ้าน, ทาวน์เฮาส์, คอนโด หรืออาคารพาณิชย์ (สำหรับพักอาศัย) มือสอง เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อต่อจากเจ้าของเดิมโดยตรง หรือ ซื้อผ่านนายหน้าก็สามารถดำเนินการได้

จุดเด่น

  • เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อปกกันความผิดพลาด
  • การซื้อบ้านมือสองสามารถรีไฟแนนซ์ได้

การเลือกซื้อบ้านมือสอง

การเลือกซื้อบ้านมือสองนั้น ต้องมีความละเอียดและมีความรอบคอบ กว่าบ้านมือหนึ่ง เพราะบ้านมือสองคือบ้านที่ผ่านการอาศัยมาแล้ว อีกทั้งอายุงานของบ้านมือสองบางที่ ก็มีอายุที่ยาวนานพอสมควร อาจจะทำให้บ้านชำรุด หรือเสื่อมสภาพลงได้ การเลือกซื้อบ้านมือสองต้องมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ทำเลสำหรับการเลือกซื้อบ้านนั้น ไม่ว่าจะเป็นบ้านมือหนึ่ง มือสอง หรือเพื่อการลงทุน ทำเลเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา

2. สภาพแวดล้อม หลังจากที่ดูทำเลแล้ว สภาพแวดล้อมก็เป็นปัจจัยหลัก คือ ทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และผู้คน โดยสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ต้องดู เช่น เป็นพื้นที่ราบต่ำหรืออยู่บนเนิน น้ำท่วมหรือไม่ ส่วนด้านผู้คน ให้ลงพื้นที่ไปสำรวจ และอาจถามคนในพื้นที่ดูว่าบริเวณบ้านที่จะไปซื้อนั้น ผู้คนเป็นอย่างไร ลักษณะชุมชนเป็นแบบไหน มีอะไรที่ต้องระวังหรือไม่ เป็นต้น

3. สภาพบ้าน เนื่องจากบ้านมือสองอาจจะก่อสร้างมานาน สิ่งที่ควรใส่ใจ คือความแข็งแรงมั่นคง ของตัวโครงสร้างของบ้าน หรือบ้านบางหลังที่มีการต่อเติมซึ่งอาจกระทบส่วนโครงสร้าง เช่น บ้านทรุด กำแพงทรุด เป็นต้น จึงควรหาผู้ที่มีความรู้ไปตรวจดูสภาพบ้านด้วย นอกจากนี้ ยังควรเลือกดูจากสภาพบ้านโดยทั่วไปและระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า เป็นต้น โดยสามารถประเมินสิ่งที่ต้องซ่อมแซมหรือปรับปรุงและสรุปเป็นค่าใช้จ่ายรวมกับราคาบ้านได้เพื่อพิจารณาความคุ้มค่า

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนซื้อบ้านมือสอง

1. เปรียบเทียบราคาบ้านกับราคาประเมินของธนาคาร เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าราคาของตัวบ้านสูงไปหรือเปล่า เพื่อจะได้ประกอบการตัดสินใจซื้อ และนอกจากนี้ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินยังปล่อยสินเชื่อบ้านให้จากการประเมินราคา หากราคาประเมินต่ำกว่า ดังนั้น สิ่งที่ต้องรู้อีกอย่างก็คือ ราคาประเมินของบ้าน

2. ตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใครเป็นเจ้าของบ้านจริงไหม หรืออาจจะเป็นนายหน้า เพื่อป้องกันการแอบอ้างหรือเพื่อป้องกันการฉ้อโกง

3. ตรวจสอบแนวเวนคืน กรณีบ้านบางหลังที่เจ้าของต้องรีบร้อนขายนั้น อาจเป็นเพราะบ้านอยู่ในแนวเวนคืนและหลอกขายให้กับเราได้ ตรวจสอบให้ชัดเจนเพื่อจะได้ไม่โดนหลอก

4. ตรวจสอบการจดจำนอง เพราะโดยส่วนมากบ้านมักจะติดจำนองหรือยังผ่อนไม่หมดอยู่ เรื่องนี้ควรถามกับผู้ขายให้แน่ชัด เพราะต้องดำเนินการไถ่ถอนจำนองออกจากธนาคารให้เรียบร้อยก่อน

5. ตรวจสอบประวัติของบ้าน ทั้งสาเหตุที่ขาย เช่น จำเป็นต้องใช้เงิน ต้องการย้ายที่อยู่ หรือมีเหตุผลอื่นที่พยายามปกปิด นอกจากนี้ ยังควรสอบถามประวัติของบ้านจากทั้งเจ้าของหรือเพื่อนบ้านว่าบ้านหลังนี้เคยมีใครอาศัยอยู่บ้าง มีเหตุการณ์ที่น่ากังวลเกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อความสบายใจและมั่นใจเมื่อเข้าอาศัย

“ธนาคารจะให้วงเงินกู้หลังจากที่มีการประเมินราคาบ้านมือสองแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ จะให้อยู่ประมาณ 90-95% ของราคาประเมิน ซึ่งอาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขของธนาคาร”

ขั้นตอนกู้สินเชื่อบ้านมือสอง

หากต้องการกู้บ้านมือสองกับทางธนาคาร โดยขอสินเชื่อซื้อบ้านด้วย การดำเนินงานจะลดขั้นตอนลง โดยเพียงยื่นเอกสารต่างๆ มีดังต่อไปนี้

1.ทำสัญญาจะซื้อจะขาย ขั้นตอนนี้คือการเตรียมการซื้อขาย ซึ่งสัญญานี้คือหลักฐานที่ธนาคารต้องการเพื่อทราบว่าคุณจะซื้อบ้านจริง

2. ขอสำเนาโฉนดที่ดินจากผู้ขาย สำเนาโฉนดที่ดินคือเอกสารอีกชุดที่จำเป็นต้องยื่นกับธนาคาร โดยควรตรวจสอบก่อนยื่นกู้ว่าชื่อผู้ขายกับผู้มีกรรมสิทธิ์ในโฉนดเป็นคนเดียวกันหรือไม่

3. ยื่นเอกสารขอสินเชื่อบ้าน ขั้นตอนนี้คุณต้องเตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอสินเชื่อให้พร้อม ได้แก่ เอกสารส่วนบุคคลทั้งหลาย เอกสารทางการเงินหรือแสดงที่มาของรายได้ และเอกสารหลักประกันซึ่งรวมสัญญาจะซื้อจะขายและสำเนาโฉนดที่ดินของบ้านที่ไปซื้อด้วย

4. รอธนาคารประเมินทรัพย์สิน ขั้นตอนนี้คือระหว่างธนาคารประเมินราคาบ้านและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

5. ดำเนินการโอนสินทรัพย์และจดจำนองบ้าน เมื่อธนาคารอนุมัติสินเชื่อบ้านให้เรียบร้อย ก็สามารถนัดผู้ขายมาโอนสินทรัพย์และรับเงินจากธนาคาร รวมทั้งจดจำนองบ้านหลังที่ซื้อกับธนาคาร

หลักประกันที่สามารถนำมาขอกู้สินเชื่อบ้านมือสองได้นั้น คือ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม, คอนโดมิเนียม และตึกพาณิชย์ที่ใช้สำหรับพักอาศัย

ข้อดีของการซื้อบ้านมือสอง

1. ราคาถูก – ข้อนี้เป็นจุดเด่นที่สุดของบ้านมือสอง เพราะราคาอาจถูกกว่าบ้านหลังใหม่ได้มากถึง 50% เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้าน แต่มีกำลังทรัพย์จำกัด

2. ต่อรองได้ง่ายกว่า – เนื่องจากตัวบ้านมีอายุหรือผ่านการใช้งานมาแล้ว รวมทั้งสภาพของบ้านที่ต้องปรับปรุงทำให้สามารถต่อรองราคากับเจ้าของบ้านได้ง่ายกว่า อาจทำให้ได้บ้านในราคาที่ต่ำลงมาอีกได้

3. โครงสร้างบ้านมักมีคุณภาพมากกว่า – หากเปรียบเทียบบ้านที่สร้างห่างกัน 5 ปี – 10 ปี ในราคาที่ใกล้เคียงกัน จะทราบว่าวัสดุหรือส่วนโครงสร้างของบ้านที่สร้างมาก่อนนั้นมีคุณภาพมากกว่า เพราะบ้านที่สร้างภายหลังจะมีต้นทุนในการก่อสร้างมากกว่า เช่น วัสดุ และค่าแรง

4. อาจได้ทำเลที่ดีกว่า – เพราะพื้นที่เป็นทรัพยากรที่จำกัด บ้านที่ก่อสร้างขึ้นมาใหม่อาจอยู่ในทำเลที่ห่างไกล และบ้านมือสองที่สร้างมาก่อนแล้วจึงอาจอยู่ในพื้นที่ที่มีทำเลดีกว่า

รีไฟแนนซ์บ้านมือสองได้ไหม

หากในกรณีที่เป็นบ้านมือสองหรือคอนโดมิเนียมมือสอง สามารถรีไฟแนนซ์บ้านได้ โดยอาจจะทำการยื่นประเมินหลักทรัพย์แล้วขอกู้กับธนาคารที่คุณสนใจ ที่มีโปรโมชั่นดี ๆ สำหรับบ้านมือสองก่อน ต่อมาเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ก็สามารถไปยื่นขอรีไฟแนนซ์จากธนาคารแห่งอื่นได้

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ