Connect with us

ขอสินเชื่อบ้านต้องมีฐานเงินเดือนเท่าไหร่

สิ่งแรกที่เราต้องตรวจสอบก่อนที่จะขอสินเชื่อบ้านนั้น ตรวจสอบรายรับ-รายจ่าย ว่าพอดีกับการซื้อบ้าน ผ่อนบ้านไหม

ลักษณะของบ้านทั่วไป

ส่วนใหญ่แล้ว การซื้อบ้านแต่ละหลัง เราควรดูบริเวณบ้านว่าสะดวกต่อการใช้สอยหรือไม่ บ้านกับทำเลที่ตั้งของบ้านนั้น ๆ มีผลต่อราคาอย่างมาก แต่โดยส่วนใหญ่แล้วบ้านราคาประมาณ 2 -3 ล้านบาท ถ้าเป็นบ้านเดี่ยว 1-2 ชั้น จะมีขนาดประมาณ 20-50 ตารางวา ส่วนบ้านแฝด 2 ชั้น จะมีขนาด 20-35 ตารางวา โดยประมาณ

นอกจากเนื้อที่ของบ้านแล้วการคิดถึงจำนวนห้องที่ต้องใช้สอยในบ้านก็เป็นปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนห้องก็มีผลต่อราคาของบ้านเช่นกัน ยังไม่รวมถึงว่าทำเลที่ตั้งนั้น เป็นที่ที่ได้รับความนิยมด้วยหรือไม่ (ยิ่งนิยมยิ่งราคาสูง)

จุดเด่น

  • ศึกษารายละเอียดข้อมูลและเปรียบเทียบเงื่อนไขแต่ละธนาคาร
  • หากรายได้ไม่พอผ่อนบ้าน ควรหาผู้กู้ร่วม

ในการผ่อนบ้านต้องมีรายได้เท่าไร

ในกรณีที่เราต้องการซื้อบ้านในราคา 2 ล้านบาท เราควรรู้รายได้ของตัวเองว่ามีเท่าไร พอกับบ้านในราคา 2 ล้านไหม หากเราจะคำนวณยอดผ่อนชำระ คิดง่าย ๆ คือ เงิน 1 ล้าน อยู่ที่ประมาณ 7,000 บาท ดังนั้น ซื้อบ้านราคา 2 ล้านบาท จะผ่อนประมาณเดือนละ 14,000 บาทต่อเดือน ซึ่งรายจ่ายนี้ไม่ควรเกิน 30-40% ของรายได้ต่อเดือน ซึ่งในกรณีนี้ไม่ที่มีภาระหนี้สินอื่น ๆ หากมีจะลดหย่อนไปตามภาระที่เพิ่มขึ้นนั้น ๆ และควรเผื่อเงินไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ในกรณีฉุกเฉิน ควรมีเงินสำรองไว้อย่างน้อย 10% ของรายได้ หากจะซื้อบ้านในราคา 2 ล้านบาท จึงควรมีรายได้หรือเงินเดือนคงที่ ประมาณ 1 ใน 60 ของราคาบ้าน

ดังนั้น หากต้องการผ่อนบ้าน 2 ล้าน เป็นของตัวเอง จำเป็นต้องมีรายได้หรือเงินเดือนคงที่ ตัวอย่างเช่น บ้านราคา 2 ล้าน ควรมีรายรับอยู่ที่ 35,000 บาท (ถ้ามีไม่ถึงลองหาผู้กู้ร่วม )

ในกรณีผ่อนบ้านในราคา 2 ล้าน ควรผ่อนชำระต่อเดือนเท่าไร

หากต้องการซื้อบ้าน ควรที่จะรู้รายละเอียดหรือเข้าไปสำรวจบ้านด้วยตัวเองก่อน เพื่อจะไม่เกิดข้อผิดพลาด ในการซื้อบ้านจะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องบ้านอยู่ เพื่อให้คุณได้เข้าใจมากขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น – นายเอต้องการกู้ซื้อบ้านราคา 2 ล้านบาท เมื่อปรึกษากับธนาคารแล้วสามารถปล่อยกู้ได้ 80% ดังนั้นนายเอต้องมีเงินดาวน์บ้าน 4 แสนบาท เมื่อพิจารณาระยะเวลาการผ่อนชำระนาน 30 ปี จากวงเงินที่เหลือ 1,600,000 บาท ค่างวดที่ต้องผ่อนบ้าน 2 ล้านหลังนี้ ชำระแต่ละเดือนเป็นเงิน 9,592 บาท

“เปรียบเทียบเงินเดือนกับวงเงินที่จะสามารถกู้ได้ โดยคิดที่ 40% ระยะสัญญา 30 ปี และไม่มีภาระทางการเงินอื่น ๆ”

ในกรณีผ่อนบ้านในราคา 2 ล้าน ควรดาวน์เท่าไร

บ้านส่วนใหญ่จะกำหนดการวางเงินดาวน์ไว้ที่ 5- 20 % ทางที่ดีควรวางเงินดาวน์ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อลดหย่อนค่าผ่อนชำระและดอกเบี้ยในบ้านในแต่ละเดือน หากเงินดาวน์มาก ยอดผ่อนจะน้อยลง ทำให้ผ่อนได้หมดเร็วขึ้น ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมความพร้อมเรื่องเงินดาวน์ ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบันการเงินและคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้

ยกตัวอย่างเช่น – บ้านราคา 2 ล้านบาท ธนาคารปล่อยสินเชื่อ 90% ได้ 1,800,000 เท่ากับเราต้องหาเงินดาวน์ประมาณ 200,000 บาท เพื่อดาวน์บ้าน ทั้งนี้ยังไม่นับรวมส่วนลดจากโครงการบ้านที่เราซื้อ ซึ่งธนาคารไม่นับรวมตรงส่วนลด

ดังนั้น การวางเงินดาวน์ยิ่งเยอะยิ่งดี ยิ่งผ่อนในเวลาอันสั้นจะทำให้เสียดอกน้อยลง หากยิ่งผ่อนนานอาจทำให้เสียค่าดอกเบี้ยแพงกว่าปกติได้

การซื้อบ้านสักหลังนอกจากจะดูเรื่องการเงินเป็นหลักแล้ว ยังต้องคำนึงถึงตัวบ้านด้วย อย่างเช่น ทำเลสถานที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวก และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคุณ

วิธีคำนวณอัตราการผ่อนบ้าน

หากพิจารณาจากภาระการผ่อนชำระเป็นตัวตั้ง และคิดย้อนกลับไปเป็นราคาบ้าน โดยปกติแล้วเราควรผ่อนชำระไม่เกิน 30-50% ของรายรับหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ยกตัวอย่างเช่น – หากมีรายรับหลังหักค่าใช้จ่าย 20,000 บาทต่อเดือน หมายความว่า เรามีกำลังผ่อนบ้านอยู่ประมาณ 6,000-10,000 บาทต่อเดือน

ราคาของบ้านที่เราจะผ่อนในช่วงนี้จะอยู่ประมาณ 1.5-2.5 ล้านบาท เพียงเท่านี้ก็คงจะตอบได้แล้วว่า บ้าน 2 ล้านผ่อนเดือนละเท่าไหร่

โอนกรรมสิทธิ์และจดจำนอง

ในวันโอนกรรมสิทธิ์ผู้กู้, ผู้ขาย, เจ้าหน้าที่ของธนาคาร ในกรณีมีผู้กู้ร่วมหรือค้ำประกัน คุณจะต้องนัดหมายให้บุคคลเหล่านั้นมาพร้อมกัน ณ สำนักงานที่ดิน ทุกอย่างจะถูกดำเนินการต่อหน้าเจ้าหน้าที่โดยผู้กู้จะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายซึ่งประกอบไปด้วย ค่าจดจำนอง, ค่าธรรมเนียมการโอน, ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองเครดิต, ค่าประกันอัคคีภัย เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ