Connect with us

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน

ก่อนที่จะกู้บ้าน ควรดูรายละเอียดข้อมูลของแต่ละธนาคาร ให้เหมาะสมกับตัวคุณเอง

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านคืออะไร

หากต้องการกู้ซื้อบ้านนั้น เราควรที่จะรู้อัตราดอกเบี้ย เพื่อที่จะรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ย และได้คำนวณรายจ่ายของคุณเองในแต่ละเดือน อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน คือ ตัวกำหนดการผ่อนชำระค่างวดของการซื้อบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโด สำหรับคนที่ทำการกู้ซื้อบ้านผ่านธนาคาร ดังนั้นใครที่ยังเลือกไม่ได้ว่าจะกู้ซื้อบ้านกันธนาคารไหนดีก็หายห่วงได้

จุดเด่น

  • อัตราดอกเบี้ยของธนาคารจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร
  • เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านใน 3 ปีแรก

เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคาร

ธนาคารส่วนใหญ่ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อบ้าน MRR และ MLR คงที่จากเดือนที่ผ่านมา แต่สถาบันทางการเงินหลายแห่งมีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์สินเชื่อกู้ซื้อบ้านให้มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งทาง tadoo ได้รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ของ 4 ธนาคาร ดังต่อไปนี้

1. ธนาคารกสิกรไทย
2. ธนาคารไทยพาณิชย์
3. ธนาคารกรุงไทย
4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกสิกรไทย

สำหรับ ธนาคารกสิกรไทย แบ่งผลิตภัณฑ์การขอสินเชื่อบ้าน 2 รูปแบบ คือ สำหรับพนักงานบริษัท มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 4.95% ส่วนสินเชื่อบ้านสำหรับ ผู้ประกอบการ มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 5.45% โดยทั้งสองผลิตภัณฑ์ และดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในเงื่อนไขของการทำประกัน

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อทั้งหมด สำหรับพนักงานบริษัท และผู้ประกอบการ มีวงเงินกู้สูงสุดได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน

“อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน เฉลี่ย 3 ปีแรก คำนวณแบบค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์เท่านั้น”

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ก็มีอัตราดอกเบี้ยทางเลือกสำหรับโครงการทั่วไปที่น่าสนใจ โดยให้วงเงินกู้สูงสุดจากการประเมินถึง 90 – 100% ทั้งโครงการทั่วไปและบริษัทอสังหาฯ ที่ธนาคารกำหนด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยของโครงการทั้ง 2 รูปแบบจะมีอัตราดอกเบี้ยของแต่ละโครงการไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับธนาคารจะกำหนด

อัตราสินเชื่อบ้านโดยส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลงไม่บ่อยมากนัก ประมาณ 1 ไตรมาสหรือครึ่งปีต่อครั้ง

ธนาคารกรุงไทย

สำหรับ กรณีการขอสินเชื่อบ้านใหม่ แบบไม่ได้ทำประกันของธนาคารกรุงไทย มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 2.95% ส่วน กรณีขอสินเชื่อบ้านใหม่ แบบทำประกัน มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 2.85% โดยจะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือก 3 รูปแบบ คือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี และแบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งทั้ง 3 รูปแบบมีค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเท่ากันหมด

ทั้งนี้เอง ธนาคารกรุงไทย ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอย่าง สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ โดยทางธนาคารใช้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา (MLR) เป็นตัวกำหนดดอกเบี้ย โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 3.83%

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่ 2.55% สำหรับ คอนโดมิเนียม 1 ล้านบาทขึ้นไป โดยผู้กู้จะได้รับสิทธิพิเศษจากธนาคาร คือ ดอกเบี้ยคงที่ 0.5% ต่อปี นาน 1 ปี ฟรีค่าประเมินหลักประกัน และฟรีค่าจดจำนองเมื่อซื้อ MRTA / MLTA ตามเงื่อนไขที่กำหนด

นอกจากนั้น กลุ่มอาชีพพิเศษ (แพทย์, สัตวแพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, ผู้พิพากษา และนักบินพาณิชย์) ก็สามารถใช้ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดที่ 2.55% ได้เช่นกัน สำหรับการกู้เงินซื้อ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม และอาคารพาณิชย์อาคารพาณิชย์ / โฮมออฟฟิศ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง ที่มีราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ให้สินเชื่อตัวใหม่ สินเชื่อบ้านซูเปอร์เซฟวิ่ง โดยผู้กู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีเงินฝากออมทรัพย์จัดให้ และมีการสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดสินเชื่อผ่านบัญชีออมทรัพย์ดังกล่าว สามารถรับสิทธิ์ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงถึง 50% ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องจ่ายตามปกติ

ทั้งนี้ขึ้นกับยอดเงินฝากในบัญชีเงินฝาก กล่าวคือยอดเงินฝากที่สามารถนำมาคำนวณเพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 50% ของยอดเงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน

โดยผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่กล่าวมาทั้งหมดมี วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 100% ของราคาประเมินคอนโดมิเนียม และ 90-100% ของราคาประเมินบ้านและอาคารพาณิชย์ รวมไปถึงสิทธิพิเศษจากธนาคาร คือ ดอกเบี้ยคงที่ 0.5% ต่อปี นาน 1 ปี ฟรีค่าประเมินหลักประกัน และฟรีค่าจดจำนองเมื่อซื้อ MRTA / MLTA ตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งได้รับทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับ คอนโดมิเนียม 1 ล้านบาทขึ้นไป และกลุ่มอาชีพพิเศษ

รวมไปถึง สินเชื่อบ้านซูเปอร์เซฟวิ่ง สำหรับผู้ใช้บัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ