Connect with us

ผ่อนบ้านกับเจ้าของโดยตรง

การจะซื้อบ้านสักหลังนอกจากจะกู้ซื้อบ้านกับธนาคาร ก็ยังมีอีกวิธีที่ทำได้นั่นคือผ่อนบ้านกับเจ้าของบ้านเองโดยไม่ต้องผ่านธนาคาร ข้อควรรู้ไว้ก่อนตัดสินใจผ่อนบ้านกับเจ้าของบ้าน

ผ่อนบ้านกับเจ้าของบ้านคืออะไร

การผ่อนบ้านกับเจ้าของบ้าน คือ เป็นวิธีในการซื้ออสังหาริมทรัพย์อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งปกติจะต้องกู้ซื้อสินเชื่อบ้านกับทางธนาคาร แต่เปลี่ยนมาจ่ายกับเจ้าของบ้านแทน ซึ่งการผ่อนบ้านกับเจ้าบ้านเกิดจากผู้กู้ไม่สามารถที่ขอกู้ได้หรือกู้ซื้อบ้านกับธนาคารได้ยากนั่นเอง ทั้งนี้ ในกรณีการผ่อนบ้านกับเจ้าของบ้านนั้นปัจจุบันไม่มีใครนิยมทำกันมากนัก เพราะส่วนมากแล้วถ้าผ่อนกับเจ้าของบ้านมีโอกาสที่คุณจะเสียประโยชน์มากกว่าได้

จุดเด่น

  • หากผ่อนกับเจ้าของบ้านจะไม่สามารถรีไฟแนนซ์ได้
  • การผ่อนกับเจ้าของบ้านอัตราคงที่

ผ่อนบ้านกับเจ้าของบ้านต้องทำอย่างไร

หากคุณตัดสินใจที่จะผ่อนกับเจ้าของบ้านแล้วนั้น สิ่งแรกที่คุณควรรู้หรือต้องทำ คือ การทำสัญญาชัดเจน โดยต้องมีสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้ยืนยันหากเกิดกรณีเหตุไม่คาดฝันในอนาคต ทั้งจำนวนเงินที่ผ่อนรายเดือน อัตราดอกเบี้ยที่จะต้องจ่าย และลักษณะของการถือครองกรรมสิทธิ์ หากคุณไม่มีความรู้ ควรที่จะปรึกษาผู้รู้ที่สามารถอธิบายได้ชัดเจนว่าคุณจะต้องดำเนินการทำอย่างไรบ้าง ทั้งเรื่องของหนังสือสัญญา และเรื่องของการส่งมอบ รวมถึงระยะเวลาของสัญญาด้วย

เงื่อนไขการผ่อนบ้านกับเจ้าของบ้าน

ในการผ่อนกับเจ้าของบ้านนั้น ต้องมีเงื่อนไขในการผ่อนบ้านกับเจ้าของบ้าน เงื่อนไขการผ่อนกับเจ้าของบ้านนั้นอยู่ที่ข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย ไม่มีกฎตายตัวหรือข้อบังคับคุณอาจจะกำหนดจากสิ่งที่คุณสามารถทำได้เช่น คุณมีเงินเดือน รายได้ที่ประมาณเดือนละ 19,000 บาท ซึ่งคุณอาจจะมีกำลังผ่อนที่ 9,000 บาท ซึ่งรวมทั้งต้นและดอกแล้ว ก็อยู่ที่เจ้าของบ้านจะสามารถรับได้ไหม ในการทำสัญญานี้อยู่ที่การตกลงกันเองของทั้งสองฝ่ายที่ได้ตรงกลางที่สามารถรับได้ทั้งคู่มากกว่าที่จะมีเงื่อนไขตายตัว หรือแบบแผน คุณอาจจะอ้างอิงการชำระจากธนาคารเข้ามาเป็นบรรทัดฐานในการตกลง

“การผ่อนกับเจ้าของบ้านจะมีความเสี่ยงมากกว่ากับการผ่อนกับธนาคาร”

ความแตกต่างของการผ่อนบ้านกับเจ้าของบ้านกับการผ่อนบ้านกับธนาคาร

สำหรับข้อแตกต่างระหว่างของการผ่อนบ้านกับธนาคารและการผ่อนบ้านกับเจ้าของบ้าน มีความแตกต่างในหลาย ๆ ส่วน มีดังต่อไปนี้

1. ในเรื่องของดอกเบี้ยส่วนมากแล้วผ่อนกับธนาคารจะมีการกำหนดดอกเบี้ยเอาไว้ในรูปแบบต่าง ๆ ตามแต่ข้อเสนอของธนาคารเอง และเป็นดอกเบี้ยที่มีการลดลง เมื่อต้นลดลง คือเมื่อคุณผ่อนบ้านไม่เรื่อย ๆ เมื่อเงินต้นลด ดอกเบี้ยที่คุณจะต้องจ่ายก็จะลดลงตามไปด้วย แต่การผ่อนบ้านกับเจ้าของบ้านจะไม่มีการลดลงแน่นอนถ้าไม่มีการตกลงกันไว้

2. ผ่อนบ้านกับธนาคารคุณจะมั่นใจได้แน่นอนว่าเมื่อผ่อนหมด ครบตามระยะเวลา จะสามารถได้รับโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายกำหนดแน่นอน แต่ถ้าผ่อนบ้านกับเจ้าของบ้านอาจจะต้องลุ้นหน่อยว่าคุณจะพบเจ้าของบ้านที่ดีหรือไม่ เนื่องจากมีหลายกรณีที่เจ้าของบ้านไม่โอนกรรมสิทธิ์ให้

3. การผ่อนบ้านกับธนาคารเมื่อเกิดวิกฤติต่าง ๆ ที่กระทบต่อการเงิน รายได้ของคุณ คุณอาจจะสามารถขอผ่อนผันได้ เช่น วิกฤติโควิด-19 ในตอนนี้ที่ธนาคารต่าง ๆ พร้อมใจกันพักชำระเงินที่ต้องผ่อนเข้ามาตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล แต่กับเจ้าของบ้านไม่ทุกรายที่จะมีน้ำใจ และยินยอมให้พักชำระหนี้

หากคุณตัดสินใจที่จะผ่อนกับเจ้าของบ้าน ควรที่จะตรวจสอบและศึกษารายละเอียดให้แน่ใจ เพื่อจะได้ไม่ถูกหลอก

ข้อดีในการผ่อนบ้านกับเจ้าของบ้าน

ไม่ต้องยุ่งยากในการยื่นกู้ธนาคาร ไม่ต้องมีประวัติการเงินที่ดี มีหนี้เท่าไหร่ก็กู้ได้ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจกับเจ้าของบ้านและผู้ซื้อเป็นสำคัญ

ข้อเสียในการผ่อนกับเจ้าของบ้าน

– การผ่อนมักจะเป็นลักษณะดอกเบี้ยคงที่ (ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี) ซึ่งแตกต่างจากการผ่อนบ้านกับธนาคารที่มีดอกเบี้ยคงที่ และดอกเบี้ยลอยตัว อาจไม่มีโอกาสลดดอกเบี้ยเช่นเดียวกับการรีไฟแนนซ์ หรือรีเทนชันเหมือนกับการผ่อนบ้านกับธนาคาร

– เจ้าของบ้านมีโอกาสจะบอกเลิกสัญญาได้ หากมีการผิดนัดชำระ ซึ่งเงินที่จ่ายมาก่อนหน้านี้จะตกเป็นของเจ้าของบ้านโดยปริยาย ที่ผ่านมาก็จะเหมือนเป็นการเช่าอยู่เท่านั้น แตกต่างจากการผ่อนบ้านกับธนาคารที่หากไม่มีเงินผ่อนต่อก็อาจจะขายให้คนอื่นได้

– ขาดความยืดหยุ่นของการผ่อน หากเกิดวิกฤติต่าง ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถผ่อนต่อได้ เช่น วิกฤติโควิด-19 ผ่อนบ้านกับธนาคารยังมีมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ เช่น การพักชำระเงินต้น หรือการพักชำระดอกเบี้ย ส่วนผ่อนบ้านกับเจ้าของบ้าน อาจไม่มีแบบนี้

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ