Connect with us

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อคืออะไร

หากสำหรับคนที่มองหาประกันสินเชื่อบ้านที่ดี ให้ Tadoo เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะแนะนำข้อเสนอดี ๆ ให้คุณได้ประกอบการตัดสินใจ

Mortgage reducing term assurance คืออะไร

MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) หรือประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ คือ ประกันชีวิตประเภทหนึ่งที่มีจุดประสงค์อยู่ที่การประกันความเสี่ยงให้กับผู้กู้ โดยให้ความคุ้มครองสินเชื่อของผู้กู้ซึ่งในกรณีนี้คือสินเชื่อบ้าน ทำให้แม้ว่าจะเกิดเหตุต่อชีวิตผู้กู้ก็ไม่กระทบต่อการผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน เพราะบริษัทรับประกันจะทำหน้าที่ผ่อนชำระหนี้แทนผู้กู้เอง โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาคุ้มครองและวงเงินประกันที่ผู้กู้เลือกทำประกันเอาไว้

จุดเด่น

  • ประกัน MRTA ในกรณีที่เจ็บป่วยจนเสียชีวิตหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ บริษัทประกันจะเป็นผู้ผ่อนชำระต่อเอง
  • จากการเลือกทำประกันก็คือการได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติ

ประเภทและรูปแบบของประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน MRTA

ในการทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA ผู้ทำประกันสามารถเลือกความคุ้มครองวงเงินและระยะเวลาคุ้มครองได้ เช่น คุ้มครองเต็มวงเงิน และตลอดระยะเวลากู้ หากวงเงินกู้ 3 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 30 ปี ก็จะได้รับความคุ้มครองเต็ม 3 ล้านบาท และเต็มระยะเวลา 30 ปี แต่หากเลือกความคุ้มครอง 70% ของวงเงินกู้และ 70% ของระยะเวลากู้ ก็จะได้รับความคุ้มครองวงเงิน 2.1 ล้านบาท และคุ้มครองช่วงระยะเวลา 21 ปีแรก เป็นต้น

นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับรูปแบบของการประกัน เช่น การประกันแบบที่จำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่ ซึ่งไม่ว่าระยะเวลาจะผ่านไปจำนวนเงินเอาประกันก็ไม่ลดลงตามยอดหนี้ หรือการเอาประกันแบบที่จำนวนเงินเอาประกันภัยลดลง ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปความคุ้มครองลดลงตามภาระหนี้ที่ลดลง เป็นต้น

ความคุ้มครองที่ได้รับจากประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้าน MRTA

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อมีจุดประสงค์ในการให้ความคุ้มครองความสามารถในการชำระหนี้สินเชื่อบ้านแก่ผู้เอาประกัน โดยจะชำระหนี้แทนผู้เอาประกันเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต ทั้งในกรณีที่เป็นการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมไปถึงกรณีที่ผู้เอาประกันไม่ได้เสียชีวิต แต่ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ซึ่งทำให้ไม่สามารถหารายได้มาผ่อนชำระสินเชื่อได้

ประกันสินเชื่อบ้านเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยคุ้มครองและประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ ด้วยมาตรการสินเชื่อเพื่อการอยู่อาศัย 3 ปีแรก อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท

ประกัน MRTA แตกต่างกับประกันชีวิตอื่นๆ ยังไง

ประกัน MRTA จะลดวงเงินคุ้มครองลงทุกปี จนปีหลัง ๆ ของการผ่อนวงเงินจะเหลือน้อยมากเนื่องจากเวลาผ่านไปก็จะผ่อนชำระเงินกู้ไปเรื่อย ๆ หนี้สินย่อมลดตามมา ดังนั้นความคุ้มครองจึงไม่ต้องเต็มวงเงินอีกต่อไป แต่สำหรับประกันชีวิตโดยทั่วไปคือจะคุ้มครองเต็มวงเงินประกันตลอดอายุสัญญา

เนื่องจากประกัน MRTA ให้ความคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยซึ่งมีระยะเวลาในการผ่อนชำระค่อนข้างนาน ทางบริษัทประกันจึงได้มีข้อเสนอให้กับลูกค้าได้เลือกซื้อเช่นเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น

1. ซื้อแบบคุ้มครองเต็มวงเงินและตลอดระยะเวลากู้ โดยที่วงเงินกู้ 4 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 40 ปี ก็จะได้การคุ้มครองเต็ม 4 ล้าน ในระยะเวลาตลอด 40 ปีเต็ม
2. ซื้อแบบความคุ้มครอง 80% ของวงเงินกู้ และ 80% ของระยะเวลากู้ ก็จะได้รับความคุ้มครองวงเงิน 3.2 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 32 ปีแรกนั่นเอง

ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA โดยมีระยะเวลาเอาประกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปสามารถใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ความจำเป็นในการทำประกัน MRTA

ผู้ขอสินเชื่อมีสิทธิ์ในการเลือกทำหรือไม่ทำประกันโดยอิสระ ภายใต้การควบคุมจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ห้ามธนาคารพาณิชย์บังคับขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัยควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคารพาณิชย์ ผู้กู้ก็ไม่ควรมองข้ามความเสี่ยงต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้น และควรพิจารณาความเสี่ยงต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ในกรณีที่ตนเองจะไม่สามารถผ่อนบ้านต่อไปได้ เช่น เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถทำงานหารายได้ โดยตั้งคำถามกับตัวเองว่าบ้านหลังนี้ยังมีความจำเป็นสำหรับการอยู่อาศัยของสมาชิกครอบครัวหรือไม่ จำเป็นที่จะต้องผ่อนบ้านหลังนี้ต่อไปจนจบหรือไม่หากตนเองเสียชีวิต ถ้าหากได้คำตอบว่าบ้านหลังนี้จำเป็นสำหรับครอบครัวเพราะเป็นที่อยู่อาศัยเดียวก็แสดงว่าคุณมีความเสี่ยงและควรทำประกัน MRTA เพื่อลดความเสี่ยงนั้น

โปะหนี้หมดก่อนกำหนดขอยกเลิกประกันได้ไหม

อย่างที่ผู้ที่ต้องการขอกู้คอนโดรู้ดีว่าดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยยิ่งอยู่นานเบี้ยยิ่งเพิ่มขึ้น วิธีที่ดีที่ในการหาเงินมาปิดหนี้ ถ้าหากท่านได้ประกัน MRTA ไว้แล้วโปะหนี้ครบก่อนกำหนดสามารถติดต่อบริษัทประกันเพื่อขอเวนคืนเงินประกันที่เหลืออยู่ได้เช่นเดียวกับประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ