Connect with us

ทำไมต้องซื้อขอสินเชื่อบ้าน

หากคุณกำลังมองหาเงินก้อนมาสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้าน สินเชื่อบ้านก็สามารถช่วยคุณได้

เหตุผลที่ต้องขอสินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้าน คือเงินกู้ระยะยาวที่กู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือธนาคาร เพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้าน หากเมื่อคุณต้องการเงินกู้หรืออาจจะนำเงินมาต่อเติมบ้าน สินเชื่อบ้านสามารถช่วยคุณได้ เหตุผลที่ของสินเชื่อบ้าน มีดังต่อไปนี้

1. ต่อเติมบ้าน
2. ได้เงินก้อนใหญ่
3. จ่ายค่ารักษาพยาบาล
4. ระยะเวลาในการผ่อนนานและอัตราดอกเบี้ยประหยัด

จุดเด่น

  • เพื่อเป็นแนวทางในการขอกู้สินเชื่อบ้าน
  • ช่วยลดยอดผ่อนชำระต่องวดของคุณลงอย่างมาก

ต่อเติมบ้าน/ซ่อมแซม/ตกแต่งบ้าน

ไม่ว่าคุณต้องการซื้อบ้าน คอนโด หรือที่ดินพร้อมปลูกสร้าง หรือว่าจะกู้เงินเพื่อซ่อมแซม/ต่อเติม/ตกแต่งบ้าน การต่อเติมบ้านก็เป็นเหตุผลสำคัญสำหรับคนมีบ้าน หากต้องการเงินเพื่อที่นำไปต่อเติมสินเชื่อบ้านก็ยังสามารถที่จะช่วยให้คุณได้เงินก้อน เพื่อนำมาต่อเติมหรือขยายได้อีกด้วย

ได้เงินก้อนใหญ่

คุณอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้เตรียมการมาล่วงหน้า หรือรายจ่ายต่างๆ ที่มาเป็นก้อน เช่น ค่าเทอม ค่าซ่อมแซมรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งการขอสินเชื่อบ้าน เราสามารถกู้ได้ในวงเงินที่เราต้องการ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้มาก แต่สินเชื่อก็ช่วยให้เรามีเงินใช้จ่ายกับค่าใช้จ่ายๆ ต่างๆ ที่มาเป็นก้อนได้

“สินเชื่อบ้าน สามารถอนุมัติ วงเงิน อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อนชำระที่คุณสามารถเลือกให้เหมาะสมกับคุณได้”

จ่ายค่ารักษาพยาบาล

เมื่อร่างกายประสบกับภาวะป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ แน่นอนว่าระหว่างนั้นต้องรักษาร่างกายและอาจขาดรายได้เพราะไม่สามารถทำงานได้ แถมการรักษาพยาบาลก็ยังต้องใช้เงินอีกด้วย ดังนั้นสินเชื่อจึงมีประโยชน์ที่นอกจากจะช่วยในค่ารักษาพยาบาลแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ในการดำรงชีพไปก่อนในขณะที่ยังไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ ซึ่งเมื่อถึงเวลาจ่ายคืนก็จ่ายเป็นงวดไม่ต้องจ่ายเป็นก้อน

หากจะขอสินเชื่อบ้านเราควรที่ต้องรู้รายละเอียดหรือข้อมูล เพื่อจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด

ระยะเวลาผ่อนยาวนาน และอัตราดอกเบี้ยประหยัด

การขอสินเชื่อบ้าน ก็สามารถให้คุณได้มากกว่า เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรเงินได้ง่ายขึ้นและยังคงสภาพคล่องทางการเงิน ให้ระยะเวลาผ่อนชำระยาวนานถึง 40 ปี ซึ่งจะช่วยลดยอดผ่อนชำระต่องวดของคุณลงอย่างมาก เพื่อไม่ให้การมีบ้านเป็นภาระที่หนักหนา

อีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้กู้ทุกคนต้องรู้ก็คือ อัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารว่าที่ใดให้คุณผ่อนน้อยที่สุด เพื่อให้คนไทยทุกคนมีบ้าน จึงออกสินเชื่อที่คิดดอกเบี้ยอย่างสมเหตุสมผล และประหยัดกว่าในระยะยาว นอกจากนี้ ยังออกโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษใหม่ๆ ในแต่ละปี เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ราคาประหยัดของคนไทย เช่น โครงการบ้านล้านหลัง โครงการบ้านหลังแรก

หากในกรณีผ่อนไม่ไหวสามารถนำบ้านไปรีไฟแนนซ์ได้

รีไฟแนนซ์บ้านคือ การนำสินเชื่อบ้านที่ยังผ่อนชำระอยู่กับธนาคารมาทำสัญญาสินเชื่อใหม่ ซึ่งอาจจะทำกับธนาคารเดิมที่เรามีสินเชื่ออยู่ หรือจะทำกับธนาคารใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของการทำสัญญาสินเชื่อใหม่ว่าที่ไหนจะถูกกว่ากัน และส่วนใหญ่ที่จะรีไฟแนนซ์บ้านกันก็เพราะว่าสินเชื่อตามสัญญาเดิมที่มีอยู่หมดช่วงโปรโมชั่นดอกเบี้ยแล้ว ทำให้เราจะต้องผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

ส่วนการ รีไฟแนนซ์บ้าน นั้นมีวัตถุประสงค์ในการรีไฟแนนซ์ 2 แบบหลักๆ ก็คือ

– แบบแรกรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อให้ได้อัตราผ่อนชำระน้อยลง โดยที่เราได้กู้เงินจากส่วนต่างเพิ่ม ซึ่งวิธีนี้เราทำเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยในการผ่อนชำระแต่ละเดือนถูกที่สุด เพราะส่วนใหญ่หลังจากปีที่ 3 ไปแล้ว ธนาคารส่วนใหญ่มักจะปรับดอกเบี้ยช่วงโปรโมชั่นเป็นดอกเบี้ยลอยตัวตามประกาศของธนาคาร ซึ่งมักจะอยู่ที่ 6-7% ต่อปี

– แบบที่สองรีไฟแนนซ์เพื่อนำส่วนต่างออกมาใช้จ่าย แบบนี้ก็คือ นอกจากรีไฟแนนซ์หนี้ส่วนที่เหลือแล้วยังมีการขอกู้เพิ่มเติมจากส่วนต่างที่เราได้ผ่อนชำระไปแล้ว ซึ่งเราก็สามารถนำส่วนต่างที่ได้ไปใช้ในการลงทุนหรือปิดหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วแต่ เพราะดอกเบี้ยจากการส่วนต่างที่ได้มานั้นจะถูกกว่าดอกเบี้ยจากบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลแน่นอน

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ