Connect with us

อะไรคือเหตุผลที่ทำให้กู้บ้านไม่ผ่าน

หากคุณต้องการกู้บ้านหรือคอนโด ควรตรวจสอบตัวเองและหนี้สินที่มี จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดตามมา ให้ Tadoo เป็นอีกตัวช่วยให้คุณกู้สินเชื่อบ้านผ่านได้สบาย ๆ

เหตุผลที่กู้บ้านไม่ผ่านมีอะไรบ้าง

ในการขอสินเชื่อนั้น หลายคนพบเจอกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่ออื่น ๆ ในส่วนของทางธนาคารหรือสถาบันการเงินก็ต้องดูเอกสารหลาย ๆ อย่างเพื่อประกอบการอนุมัติสินเชื่อ ดังนั้นผู้ที่จะขอสินเชื่อในอนาคต ควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของการขอสินเชื่อให้ดี จะได้เตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่เนิ่น ๆ สำหรับเหตุผลที่กู้บ้านไม่ผ่านมีดังต่อไปนี้

1. ติดหนี้บัตรเครดิต – เป็นสาเหตุหลัก ๆ ที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อบ้านเพราะหนี้ในบัตรเครดิตจะนำมาคิดรวมกับการปล่อยกู้ด้วย โดยเฉพาะหากมีหนี้มากกว่า 40 % ของรายได้ ก็จะมีโอกาสถูกปฏิเสธสูง

2. ติดการผ่อนของชิ้นใหญ่ – เช่น รถยนต์ การผ่อนรถก็เป็นของชิ้นใหญ่ที่ทางสถาบันการเงิน ต้องเอามาคำนวณรายได้แน่นอน ทำให้ธนาคารอาจปล่อยสินเชื่อได้ไม่เต็มวงเงินรายได้ของเรา

3. ติดค้ำประกัน – ถ้าหากเราค้ำประกันให้กับคนอื่น แล้วคนที่เราค้ำประกันให้นั้นไม่ชำระหรือชำระล่าช้า จนชื่อของคุณปรากฏอยู่บนเครดิตบูโร จะมีผลต่อการกู้เงินได้

4. ธนาคารคิดรายได้แค่บางรายการ – ขึ้นอยู่กับธนาคารว่าจะเลือกพิจารณารายได้ของเราอย่างไร บางธนาคารคิดแค่เงินเดือนประจำ บางธนาคารรวมค่าตำแหน่ง ค่าเดินทาง ให้ด้วย นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้กู้สินเชื่อบ้านและคอนโดไม่ผ่าน ดังนั้นก่อนยื่นกู้ลองคุยกับเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน ถึงการคำนวณรายได้

จุดเด่น

  • เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันความผิดพลาด
  • ทางธนาคารจะตรวจสอบรายการชำระของคุณ โดยจะตรวจสอบจากเครดิตบูโร

คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อ

คุณสมบัติในการขอสินเชื่อบ้าน นั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญในการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงิน โดยตัวผู้ขอกู้สินเชื่อจะต้องมีอายุที่อยู่ในเกณฑ์การอนุมัติคือ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หากมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ผู้กู้อาจจะยังไม่เป็นผู้ที่สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยตัวเอง อาจจะไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ และต้องมีอายุไม่เกินกว่า 60 ปี หากเกินกว่านี้ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะถือว่าคุณอยู่ในช่วงวัยเกษียณและเป็นผู้ไม่มีรายได้ (แม้ว่าในความเป็นจริงคุณจะทำงานอยู่ก็ตาม) โดยหลักเกณฑ์สากลในการขอกู้สินเชื่อว่าจะผ่านหรือไม่นั้นคือ การนำอายุของผู้กู้มารวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ หากเกินกว่า 60 ปี (หรือสูงสุด 65 ปี) จะถือว่าผู้ขอกู้ไม่ผ่านเกณฑ์การอนุมัติ

นอกจากในเรื่องของอายุแล้ว อาชีพหน้าที่การงานของผู้ขอกู้สินเชื่อ ก็เป็นอีกส่วนสำคัญในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ เพราะหากแม้ผู้ขอกู้สินเชื่อจะมีอายุที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถกู้ได้ แต่หากมีอาชีพไม่เป็นหลักเป็นแหล่งหรือมีอาชีพที่ไม่มีรายได้แน่นอน ก็ถือว่าตัวผู้ขอกู้สินเชื่อไม่มีความน่าเชื่อถือและมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้กลายเป็นหนี้เสียได้.

หลักประกันหรือหลักทรัพย์

ในการขอสินเชื่อก้อนใหญ่มาก ๆ อย่างสินเชื่อบ้าน อสังหาริมทรัพย์ที่คุณต้องการกู้เงินไปซื้อนั้นจะกลายเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อนี้นั้นต้องดูสภาพคล่องของตัวหลักประกันด้วย หากเกิดในกรณีว่าคุณไม่สามารถชำระหนี้ได้ ทำให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินมีความจำเป็นนำหลักประกันนี้ออกขายสู่ตลาด จะสามารถขายออกไปได้อย่างง่ายดายหรือไม่ คำจำกัดความของหลักทรัพย์ค้ำประกันที่มีสภาพคล่องสูงนั้นก็คือ ที่ดินหรือบ้านจัดสรรที่มีถนนเข้าออกได้สะดวก มีระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ หรือไม่ รวมไปถึงระยะทางไปสู่สถานที่ต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ผู้คนต้องการในการซื้อที่อยู่อาศัยนั่นเอง อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ หากคุณขอกู้ในวงเงินที่เกินกว่าราคาตลาดธนาคารหรือสถาบันการเงินจะไม่อนุมัติสินเชื่อให้กับคุณ เพราะหลักประกันจะต้องสามารถตีค่ากลับมาเป็นเงินทดแทนการชำระหนี้ได้มากกว่าจำนวนหนี้หรือเทียบเท่า

“สิ่งสำคัญที่ทำให้ขอสินเชื่อผ่านง่ายนั้นก็คือ เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อของคุณต้องแน่น ครบ จบ และกระจ่างที่สุด เพราะสุดท้ายแล้วธนาคารจะเชื่อคุณจากเอกสารที่คุณมีเท่านั้น”

ความสามารถในการชำระหนี้

ธนาคารหรือสถาบันการเงินยังพิจารณาในส่วนของความสามารถทางการเงิน หรือที่เรียกให้เข้าใจง่าย ๆ เลยคือ ความสามารถในการจ่ายหนี้ของผู้ขอกู้สินเชื่อด้วย ว่าจะสามารถชำระหนี้ได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหากคุณขอกู้ในวงเงินที่สูงเกินกว่าความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากหนี้สินปัจจุบันของผู้ขอกู้สินเชื่อ ว่าภาระหนี้รวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น บัตรเครดิต ค่าผ่อนรถ บัตรกดเงินสด เป็นยอดขั้นต่ำต่อเดือนนั้นเกิน 60% ของรายได้ต่อเดือนที่คุณได้รับหรือไม่? และอัตราการผ่อนชำระสินเชื่อต่อเดือนที่คุณกำลังขอกู้นั้นเกินกว่า 30% ของรายได้ต่อเดือนของคุณหรือไม่? ถ้าหากว่าตรงตามข้อใดข้อหนึ่งที่กล่าวมา ธนาคารหรือสถาบันการเงินก็อาจจะไม่อนุมัติสินเชื่อให้กับคุณ

ก่อนที่เราจะขอสินเชื่อบ้านควรปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของธนาคารหรือสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่งก่อนที่จะตัดสินใจขอกู้สินเชื่อ และเลือกกู้สินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ตรงกับความต้องการของคุณที่สุด

ปัจจัยภายนอก

ในส่วนนี้ หมายถึงปัจจัยที่คุณคาดไม่ถึง เช่น เศรษฐกิจในขณะนั้น ภาวะเงินเฟ้อ หรือปัญหาสงคราม เป็นต้น เหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อความมั่นคงของการงานและรายได้ของผู้ขอกู้สินเชื่อทั้งสิ้น และถ้าหากว่าผู้ขอสินเชื่อมีปัญหา แน่นอนว่าการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อก็จะต้องมีปัญหาตามมาด้วย หากเศรษฐกิจในขณะนั้นส่งผลต่อกิจการของผู้ขอกู้สินเชื่อโดยตรงก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นหนี้เสีย เป็นสาเหตุทำให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อให้กับคุณ

กู้เงินไม่ผ่าน เพราะสถาบันการเงินเอง

ในส่วนนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของผู้ขอกู้สินเชื่อ เพราะเป็นเรื่องภายในของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่คุณไปขอกู้เงิน เนื่องจากสถาบันการเงินแต่ละแห่งนั้นมีนโยบายในการอนุมัติสินเชื่อที่แตกต่างกันออกไป อาจจะอยู่ในรูปแบบข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น จำนวนขั้นต่ำ-สูงสุดในการอนุมัติสินเชื่อ หรือในรูปแบบจำกัดการปล่อยกู้ให้กับหลักประกันบางประเภท เช่น ที่ดินเปล่า ห้องชุด เป็นต้น รวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยต่าง ๆ ซึ่งเป็นการออกนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงจากหนี้เสียที่เกิดจากผู้ขอกู้สินเชื่อที่เน้นเก็งกำไรหรือลงทุนจำนวนมาก

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ