Connect with us

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ้าน

ก่อนเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมโครงสร้างบ้าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกันคุ้มครองหรือไม่

เช็คเบี้ยประกัน

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ้านคืออะไร

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ้าน เรียกอีกอย่างว่าการต่อเติม ในที่นี้ คำว่า “ต่อเติม” ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร จะใช้คำว่า “ดัดแปลง” ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนแปลงต่อเติม เพิ่ม, ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ, รูปทรง, สัดส่วน, น้ำหนักและเนื้อที่ของโครงสร้างอาคารหรือส่วนต่างๆ ของอาคาร ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม ฉะนั้นหากปรับเปลี่ยนสุ่มสี่สุ่มห้าอาจมีความผิดตั้งแต่ถูกปรับจนถึงจำคุกได้ เพราะกฎหมายกำหนดไว้ว่าการดัดแปลงอาคารโดยมิได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในส่วนของประกันบ้านและทรัพย์สิน หากคุณต้องการเปลี่ยนโครงสร้างบ้านที่อยู่ในอายุกรมธรรม์ประกันภัย จำเป็นต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบก่อนการเปลี่ยนแปลง มิเช่นนั้นคุณอาจจะสูญเสียเบี้ยประกันของคุณไปฟรีๆ และกรมธรรม์ของคุณอาจเป็นโมฆะ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ้าน มีผลต่อประกันภัยอย่างไร

การตกลงทำการทำประกันภัยบ้านและทรัพย์สินระหว่างผู้ทำประกันกับบริษัท จะต้องมีการตรวจสอบลักษณะของบ้าน และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นประเภทของที่อาศัย เช่น บ้านเดี่ยว, คอนโด, ทาวน์เฮาส์หรืออาคารพาณิชย์ เป็นต้น รวมไปถึงลักษณะและขนาดพื้นที่ของบ้าน หากคุณได้ทำการต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ้าน จากเดิมที่ได้มีการระบุในกรมธรรม์ไว้ จำเป็นที่คุณจะต้องแจ้งแก่บริษัททราบเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข มิเช่นนั้นอาจจะส่งผลให้กรมธรรม์ของคุณเป็นโมฆะ แต่ในขณะที่บ้านของคุณกลายเป็นสถานที่ก่อสร้างชั่วคราวคุณอาจต้องคิดถึงความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน เพราะหากคุณได้รับบาดเจ็บก็ยังได้รับเงินชดเชย

ทางเลือกเสริมหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ้าน

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ้าน คุณอาจไม่ได้รับความคุ้มครองจากแผนประกันบ้านและทรัพย์สิน แต่คุณยังมีทางเลือกอื่นๆ ในการซื้อประกันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการต่อเติมบ้านของคุณได้ และหากคุณต้องการค่าใช้จ่ายเพื่อการต่อเติมบ้านสามารถเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อการต่อเติมบ้านได้อีกด้วย

ประกันคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมและฟ้าผ่า

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกประกันที่คุ้มครองความเสียหายต่อบ้านและทรัพย์สิน ชดเชยความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ อย่างเช่น น้ำท่วม หรือฟ้าผ่า

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เมื่อทำการต่อเติมบ้านคุณอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แผนประกันที่รองรับความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ดูแลค่ารักษาพยาบาลและพร้อมให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มเติม

ต่อเติมบ้านอย่างไรให้ได้รับความคุ้มครอง ?

ก่อนทำการต่อเติมบ้านควรแจ้งบริษัทประกันให้ทราบล่วงหน้าและบริษัทต้องทำการตกลงยินยอมรับประกันต่อไป โดยต้องมีการบันทึกการแก้ไขแสดงไว้ในกรมธรรม์ฉบับนั้น แต่อาจมีการเพิ่มเงื่อนไขบางอย่างในจากกรมธรรม์เดิมตามที่บริษัทพิจารณา ดังนั้นคุณสามารถอุ่นใจได้ว่าคุณยังได้รับความคุ้มครองต่อ หากคุณได้ทำตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

ประกันบ้านและทรัพย์สินจาก Tadoo ที่รับประกันโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำ ยังมีการขยายความคุ้มครองให้กับคุณในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินในกรมธรรม์เสริมที่เรียกว่า ประกันคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุของบ้าน คุณสามารถเรียกใช้บริการเสริมจากบริษัท เช่น ช่างแอร์ ช่างประปา ช่างไฟ ได้อีกด้วย

เช็คเบี้ยประกัน

การต่อเติมบ้านด้วยตนเองควรแจ้งบริษัทประกันไหม

การต่อเติมบ้านด้วยตนเองเพียงเล็กน้อยที่ไม่ทำให้โครงสร้างเปลี่ยนไม่จำเป็นต้องแจ้งบริษัทประกัน แต่คุณอาจต้องมีการแจ้งในกรณีที่คุณได้ทำการติดตั้ง สัญญาณกันขโมย หรือประตู หน้าต่างนิรภัย เพราะคุณอาจได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย ในบางบริษัทที่มีโปรโมชั่นพิเศษนี้ และหากคุณปรับปรุงบ้านของคุณ โดยมีแนวโน้มที่จะลงทุนในเฟอร์นิเจอร์ใหม่ที่มีราคาสูง และอาจเพิ่มมูลค่าของสินค้าในครัวเรือนของคุณ ให้ติดต่อบริษัทประกันภัยของคุณเพื่อเขามาประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่ เพื่อขยายความคุ้มครองที่เหมาะสมกับทรัพย์สินใหม่ของคุณ โดยบริษัทจะพิจารณาการอัพเกรดประกันภัยบ้านของคุณจากมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น และอาจจะต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มขึ้น

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.9/5

28,342 รีวิว

สิ่งที่คุณจะต้องแจ้งให้บริษัทประกันทราบหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ้าน

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ้าน ในขณะที่บ้านกำลังอยู่ในความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยนั้น อาจส่งผลทำให้ประกันภัยถูกยกเลิกไป แต่หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายใต้ความคุ้มครองสามารถทำได้โดยการแจ้งไปยังบริษัทเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการในกรมธรรม์ และบริษัทต้องยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน สิ่งที่คุณต้องแจ้งให้บริษัทประกันทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ้านมีดังนี้

ระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง

แจ้งให้บริษัททราบถึงระยะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ้านที่ได้ทำสัญญากับผู้รับเหมา

ค่าใช้จ่ายในการต่อเติม

มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการต่อเติมบ้าน เพราะอาจมีผลต่อเบี้ยประกันภัย

คุณอาศัยอยู่ในบ้านในระหว่างการต่อเติมหรือไม่

ในระหว่างการก่อสร้าง หรือต่อเติมบ้านนั้นคุณอาศัยอยู่ในบ้านหรือไหม เพราะอาจมีผลด้านความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับเหมา

แจ้งให้บริษัทประกันทราบว่าได้จ้างบุคคลใดในการรับเหมาก่อนสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต

ผู้รับเหมามีประกันโครงสร้างหลังจากเสร็จสิ้นงานหรือไม่

หลังจากการต่อเติมบ้านไปแล้ว ผู้รับเหมามีการรับประกันโครงสร้างบ้านหรือไม่ เพราะอาจอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัย

เหตุการณ์ใดบ้างที่ทำให้ประกันภัยถูกระงับ

นอกจากการต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ้านแล้ว ยังมีบางสาเหตุที่ทำให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันถูกระงับ หรือเป็นโมฆะไป ดังนั้นผู้เอาประกันควรระวังเมื่อจะกระทำการดังต่อนี้

1.การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเป็นที่ประกอบการ
สถานที่เอาประกันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากที่อยู่อาศัยไปเป็นสถานที่ประกอบการ และการเปลี่ยนแปลงนั้นมี
การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สามารถใช้กรมธรรม์ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยมาใช้ได้

2.การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกนอกสถานที่เอาประกันภัย
ทรัพย์ที่เอาประกันภัยได้ถูกโยกย้ายไปยังสิ่งปลูกสร้างอื่นนอกจากสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์

3.การเปลี่ยนเจ้าของโดยการซื้อขาย
การเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่อยู่อาศัยที่ได้ทำประกันภัยไว้ เป็นการเปลี่ยนมือจากผู้เอาประกันไปยังคนอื่นโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากพินัยกรรมหรือบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

4.การค้างชำระเบี้ยประกัน
ผู้ประกันไม่ชำระเบี้ยประกันเมื่อพ้นกำหนดภายใน 60 วัน

5.สิ่งปลูกสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ได้มีการพังทลายหรือเคลื่อนไปจากเดิมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เป็นเหตุให้บางส่วนของสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่อยู่ในสิ่งปลูกสร้างนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดวินาศภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่จะทำการแจ้งบริษัท

6.การไม่ดูแลบ้านนานกว่า 60 วัน
บ้านและทรัพย์สินนั้นตกอยู่ในสภาพที่ไม่มีผู้ดูแลรักษานานกว่า 60 วันติดต่อกัน

ผลิตภัณฑ์ประกันบ้าน

ประเภทของประกันบ้าน

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันบ้าน

รับใบเสนอราคาประกันบ้าน

เช็คเบี้ยประกัน