Connect with us

ประกันคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมและฟ้าผ่า

สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เสี่ยงเกิดภัยธรรมชาติ ให้ประกันบ้านช่วยดูแล หากเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน

เช็คเบี้ยประกัน

ประกันคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมและฟ้าผ่าคืออะไร?

เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่มักจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยก็คือสภาพอากาศและความรุนแรงของภัยพิบัติที่อาจไม่เหมือนเดิม เราจะเห็นว่าบางสถานที่ที่เราอาศัยอยู่ในปีก่อนๆ ไม่เคยมีประวัติน้ำท่วม แต่ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างที่เปลี่ยนไป เช่น การขยายถนน การถมที่ การสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ ทำให้พื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบไปด้วย และอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ เราจึงไม่ควรชะล่าใจว่าบ้านที่อยู่อาศัยของเราจะปลอดภัยในอนาคต เพราะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วคุณอาจได้รับผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูบ้านอย่างมากมาย จึงแนะนำว่าควรทำประกันบ้านและทรัพย์สินไว้เพื่อป้องกันภัยร้ายในอนาคตให้แก่บ้านของคุณ

เหตุผลหลักๆ ในการทำประกันบ้านและทรัพย์สิน ก็เพื่อให้เราได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บ้านได้รับความเสียหาย จากภัยพิบัติทางธรรมชาติไฟไหม้ และความเสียหายจากการโจรกรรม แต่ก็ยังมีบางแผนประกันที่ไม่ครอบคลุมถึงการชดเชยเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมและฟ้าผ่า เราจึงจำเป็นต้องซื้อประกันเพื่อขยายความคุ้มครองในด้านนี้ด้วย เพื่อให้เรามีหลักประกันความเสี่ยงที่จะได้รับความคุ้มครองจากทุกภัยร้ายที่มาทำลายบ้านของคุณ

ทางเลือกความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล

ภัยธรรมชาติ เป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านและทรัพย์สินของเราได้ ดีกว่าไหมถ้าให้ประกันช่วยดูแล หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน

ประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน

ความคุ้มครองหลังจากประกันภัยบ้านและทรัพย์สินจะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นในบ้าน แต่สามารถซื้อความคุ้มครองเสริมต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลได้เช่นกัน

เพิ่มเติม

ประกันการเดินทาง

เมื่อออกจากบ้านไปยังสถานที่ต่างๆควรทำประกันการเดินทางไว้ เพราะนอกจากคุณจะได้รับความคุ้มครองต่อค่ารักษาพยาบาลแล้ว ยังคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลอีกด้วย

เพิ่มเติม

เลือกประกันบ้าน ทำไมต้อง tadoo.co

บ้านเป็นปัจจัยสี่ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตด้านที่อยู่อาศัย จะต้องมีการดูแลสอดส่องความปลอดภัยอยู่เสมอ และเมื่อบ้านได้รับความเสียหายจากเหตุใดๆ ก็ตาม เจ้าของบ้านต้องรับภาระด้านค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หากไม่มีการป้องกันความเสี่ยงไว้ก่อน แน่นอนว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับบ้านของคุณ ก็ไม่อาจเรียกร้องจากใครได้ นอกจากเสียเงินแล้ว ยังเสียเวลาอีกด้วย พบกับความคุ้มครองอื่นๆและสิทธิประโยชน์มากมายที่คัดสรรมาเพื่อคุณได้ที่นี่

เช็คเบี้ยประกัน

ประกันคุ้มครองอะไรบ้าง?

เหตุการณ์น้ำท่วมในทุกปี ถือเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายให้แก่ที่อยู่อาศัยอย่างมาก บ้านหลายหลังคาเรือนจมลงน้ำและอีกหลายหลังคาเรือนถูกกระแสน้ำพัดพาจนเสียหายหนักเลยก็มี ดังนั้นการทำประกันภัยบ้านจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่ง หากซื้อประกันผ่าน Tadoo ตัวเลือกความคุ้มครองแบบจัดเต็ม จะช่วยแบ่งเบาค่าเสียหายหลังเกิดเหตุได้และยังได้รับประโยชน์ต่างๆอีกมากมายจาก Tadooโดยที่คุณจะได้รับความคุ้มครองหลักๆ ดังนี้

1. ค่าเสียหายที่เกิดแก่สิ่งปลูกสร้าง เช่น ค่าซ่อมบ้าน ค่าเปลี่ยนกระจกบ้าน ตามค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

2. ค่าเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินในกรณีเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหายโดยประกันบ้านจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าของใหม่ โดยไม่หักค่าเสื่อมราคา ( ซื้อมาราคาเท่าไหร่จ่ายเท่านั้น)

3. ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว กรณีบ้านเกิดน้ำท่วมได้รับความเสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ประกันบ้านจะจ่ายค่าที่พักอาศัยชั่วคราวให้ วันละ 2,000 บาท ไม่เกิน 30 วัน ต่อเหตุการณ์ 1 ครั้ง คุณก็จะไม่ต้องกังวลครับ มีที่อยู่ให้แน่ ๆ หากภัยร้ายมาเยือน (ไม่มีบริการนี้ในบางกรมธรรม์)

4. เงินช่วยเหลือเพื่อการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ในกรณีที่อยู่เสียหายหนัก ประกันภัยบ้านและคอนโดจะจ่ายค่าเสียหาย 50% ของค่าซ่อมที่ประเมินภายใน 7 วัน โดยไม่ต้องรอสรุปความเสียหายให้เสร็จสิ้น

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.7/5

23,489 รีวิว

สิ่งใดบ้างที่อาจทำให้ความคุ้มครองถูกปฏิเสธ

นอกจากการศึกษาเกี่ยวกับความคุ้มครองต่างๆ ที่ได้รับจากประกันบ้านและทรัพย์สินแล้ว ควรตรวจสอบเงื่อนไขอื่นๆ ที่อาจทำให้คุณไม่ได้รับเงินชดเชยด้วยเช่นกัน แต่ละบริษัทจะมีข้อยกเว้นที่แตกต่างกันออกไป แต่ปกติของข้อยกเว้นทั่วไปคือบริษัทมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการขอเคลมค่าสินไหมทดแทนจากผู้ทำประกันภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาท

หากตรวจสอบได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในบ้าน เกิดจากที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ประมาทเลินเล่อ จนทำให้บ้านเกิดความเสียหาย บริษัทจะไม่จ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ทำประกัน

การสร้างสถานการณ์ของผู้ทำประกันหรือผู้รับประโยชน์

หากตรวจสอบได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการสร้างสถานการณ์ของเจ้าของบ้านหรือผู้รับประโยชน์บริษัทจะปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

การให้ข้อมูลเท็จ

หากตรวจสอบได้ว่าผู้เอาประกันหรือผู้รับประโยชน์หรือผู้แทนให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เกี่ยวกับความเสียหายของบ้าน บริษัทจะปฏิเสธความคุ้มครอง

ประกันบ้านให้ความคุ้มครองน้ำท่วมและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม

โดยทั่วไปกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย ผู้ทำประกันสามารถขอเบิกเคลมประกันเพื่อชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมูลค่าความคุ้มครองจะแตกต่างกันตามเบี้ยประกันที่จ่าย โดยส่วนใหญ่แล้วจะได้รับความคุ้มครองเริ่มต้นที่ 20,000 สูงสุดที่ 300,000 บาท ซึ่งในกรมธรรม์บ้านและทรัพย์สินโดยทั่วไปจะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมไปถึงอุบัติเหตุจากน้ำท่วมแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำประกันน้ำท่วมเสริม แต่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับความคุ้มครองแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่คุ้มครองก็สามารถซื้อบริการเสริมเพื่อเพิ่มความคุ้มครองได้

ผลิตภัณฑ์ประกันบ้าน

ประเภทของประกันบ้าน

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันบ้าน

รับใบเสนอราคา ประกันบ้าน

เช็คเบี้ยประกัน