Connect with us

ความคุ้มครองเสริมที่สามารถซื้อเพิ่มได้จากประกันบ้าน

ประกันภัยบ้านไม่ได้มีแค่ความคุ้มครองไฟไหม ยังมีประกันเสริมมากมายที่สามารถเลือกซื้อได้ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้แก่คุณ

ประกันบ้านให้ความคุ้มครองอย่างไร

ประกันบ้านและทรัพย์สินส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านของคุณ โดยส่วนใหญ่ในการขอสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินเป็นกฎหมายบังคับที่ผู้กู้บ้านต้องทำประกันอัคคีภัยบ้านด้วยเช่นกัน เพื่อคุ้มครองกรณีผู้กู้เสียชีวิตและไม่มีคนผ่อนบ้านต่อ บริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบหนี้สินต่อหลังจากผู้ทำประกันเสียชีวิต ในกรณีที่ไม่กู้สินเชื่อจากธนาคารซึ่งเจ้าของบ้านไม่ทำประกันบ้านไว้เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายขึ้นแน่นอนว่าคุณต้องเสียซ่อมแซมจำนวนมาก กระทบต่อแผนทางการเงิน ยังไม่นับรวมถึงความสูญเสียต่อทรัพย์สินภายในบ้านที่ต้องเสียหายไป ดังนั้นการทำประกันอัคคีภัยบ้านจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว

จุดเด่น

  • ประกันบ้านส่วนใหญ่ให้ความคุ้มครองต่อไฟไหม้บ้านเป็นหลัก
  • ประกันภัยหลักบางประเภทได้มีความคุ้มครองเสริมรวมอยู่แล้ว
  • ความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้เบี้ยประกันเพิ่มขึ้น

ความคุ้มครองหลัก จากประกันภัยบ้านมีอะไรบ้าง

ความคุ้มครองหลัก จากประกันภัยบ้านทั่วไปส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุไฟไหม้บ้าน ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดจากฟ้าผ่า ไฟป่า จากการโจรกรรม หรือไฟฟ้าลัดวงจร และยังมีประโยชน์ในอีกหลายๆด้านดังนี้

ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมบ้านเอง เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายแก่บ้านประกันจะจ่ายค่าซ่อมแซมบ้านให้กับคุณ

เงินชดเชยกรณีเจ้าของบ้านเสียชีวิต ในกรมธรรม์ประกันภัยหลักนี้ เมื่อบ้านได้รับความเสียหายจากสาเหตุที่ระบุไว้กรมธรรม์บริษัทจะจ่ายชดเชยเงินกรณีเสียชีวิตให้แก่ผู้ทำประกัน

ช่วยค่าดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ เมื่อมีเหตุการณ์ไฟไหม้จำเป็นที่ต้องร้องขอความช่วยเหลือจากรถดับเพลิงซึ่งบริษัทประกันจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้คุณอีกด้วย

ชดเชยค่าเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล ตามทุนประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ – ทรัพย์สินที่เสียหายไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า โต๊ะ เก้าอี้ ต่างๆ คุณก็จะได้รับเงินชดเชยเพื่อซื้อใหม่เข้าบ้าน

ความคุ้มครองเสริมจากประกันภัยบ้านคืออะไร

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประกันภัยบ้านทั่วไปส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองต่อเหตุการณ์ไฟไหม้เป็นหลัก แต่บางครั้งผลกระทบจากอุบัติเหตุนั้นไม่ได้ เกิดความเสียหายต่อบ้านและเจ้าของบ้านเพียงอย่างเดียว ยังมีบุคคลภายนอกที่อาศัยอยู่ในบ้าน รวมไปถึงทรัพย์สินมีค่าอื่นๆ อย่างเช่น อัญมณีและของมีค่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และ ที่พักอาศัยชั่วคราวหากบ้านกำลังซ่อมแซมอยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจไม่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์หลัก แต่มีความจำเป็นที่ผู้ทำประกันบางท่านอาจต้องการที่จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกัน ดังนั้นในรูปแบบของการทำประกันบ้านหรือประกันอัคคีภัยบ้านก็ได้มีประกันภัยเสริมที่คุณสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้จากประกันในกรมธรรม์เดียวกัน แต่เบี้ยประกันอาจเพิ่มขึ้นตามความคุ้มครองเสริมที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังถูกกว่าการซื้อกรมธรรม์แยก

“การเลือกซื้อประกันภัยเสริมจากกรมธรรม์หลักต้องพิจารณาจากความจำเป็น และความเสี่ยงที่ต้องการความคุ้มครอง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณได้มีประกันภัยบ้านที่คุ้มค่ากับเบี้ยประกันที่จ่ายไป”

ความคุ้มครองเสริมต่อทรัพย์สิน

อัญมณีและทรัพย์สินมีค่า
หากบ้านของคุณมีอัญมณีและของมีค่าจำนวนมากอยู่ในบ้านควรพิจารณาความเสี่ยงและประกันเสริมชนิดนี้ด้วย เพราะหากเกิดความเสียหายของทรัพย์สินเหล่านี้จะได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกัน

ประกันทรัพย์สินส่วนบุคคล
ประกันภัยบ้านบางกรมธรรม์ไม่ได้ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์ส่วนบุคคล อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ แว่นตา นาฬิกา ที่ต้องพกพาเมื่อต้องนำออกนอกบ้าน ซึ่งสามารถซื้อประกันเสริมชนิดนี้เพิ่มเติมจากกรมธรรม์หลักได้

กรมธรรม์หลักบางประเภทจากบริษัทที่คุณเลือก อาจให้ความคุ้มครองเสริมรวมอยู่แล้ว คุณจึงไม่จำเป็นต้องซื้อประกันภัยเสริมประเภทดังกล่าวเพิ่ม แต่อาจพิจารณาความคุ้มครองเสริมอื่นๆ ที่ต้องการความคุ้มครอง

ความคุ้มครองเสริมต่อการรับผิดชอบตามกฎหมาย

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
หากบุคคลภายนอกอาศัยอยู่ในสถานที่เอาประกันภัยของคุณ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมายที่ผู้ทำประกันต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต การทำประกันเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล บริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนแทนต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัว ในนามของผู้ทำประกัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน หากบ้านของคุณมีบุคคลภายนอกอาศัยอยู่ด้วย เช่น พี่เลี้ยงเด็ก หรือคนสวน ควรพิจารณาถึงประกันเสริมชนิดนี้

ความคุ้มครองเสริมอื่นๆ

คุ้มครองค่าที่พักชั่วคราว
หากบ้านที่คุณอาศัยอยู่เป็นเพียงที่อยู่อาศัยหลักและไม่มีที่อยู่สำรองควรพิจารณาประกันเสริมชนิดนี้ เพราะประกันจะให้ความคุ้มครองกรณีบ้านเสียหายจนไม่สามารถอาศัยได้ ระหว่างบ้านกำลังซ่อม

ประกันคุ้มครองน้ำท่วมและฟ้าผ่า
เป็นความคุ้มครองต่อภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำท่วมและฟ้าผ่าซึ่งในกรมธรรม์หลักอาจไม่รวมประกันชนิดนี้
ถ้าพิจารณาแล้วว่าพื้นที่ตั้งของบ้านของคุณมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม

ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุภายในบ้าน
เป็นประกันวิชาชีพที่สามารถเรียกใช้บริการฉุกเฉินจากบริษัทประกัน เช่น ช่างซ่อมประตู ช่างแอร์ บริการจับสัตว์ร้าย เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ประกันบ้าน

ประเภทของประกันบ้าน

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันบ้าน